PROJENİN HUKUKİ BOYUTU

CircassianCanada

Değerli Hemşerilerimiz,

Bilindiği üzere Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türkiye’de yaşayan, TC. vatandaşı   olan ancak  farklı etnik kökenlere mensup insanların kültürleri, alt kültürler olarak ifade edilip, kendi ana dilleriyle yayın, kültürel çalışmalar vs. konusunda önceki dönemlere oranla oldukça serbesti tanındığı ve demokratik hak ve özgürlüklerde önemli iyileştirmeler sağlandığı bir gerçektir.

Türkiye’de de mevcut alt kültürlerin Türkçe’den başka, kendi ana dillerinde yayın yapma hak ve özgürlüğü elde ettikleri (bu hakkın tanındığı da) de bir gerçektir. Henüz yayın izni konusunda aranan koşulların ağırlığı bu hakkın tam olarak kullanılmasını büyük ölçüde zorlaştırıyorsa da, bazı yerel TV.ların  bu yolda yayınlara başladıkları da bir gerçektir.

Artık bu sosyal gerçeklik yasa koyucu tarafından da kabul edilmiş ve Avrupa Standartlarına biraz daha yaklaşılmıştır. Bu kampanyada Çerkesce yayın yapacak bir televizyonun talep edilmesinin hiçbir sakıncası olmadığı gibi bunun tabii bir insan hakkı olduğu da bilinmelidir.

Bu televizyonun Türkiye’de program hazırlanması güçlüğü, kadro oluşturmanın bugün için imkansızlığı  vb. sebeplerle Kafkasya’dan yayın yapması arzulanmakta ve taleplerimiz bu konuda yoğunlaşmaktadır. Bizlerin yayına geçmesini istediğimiz  bu televizyondan tek beklentimiz, kültürümüzün yaratıcısı ve taşıyıcısı olan dilimizi öğretmesi ve geliştirmesidir.

Hiçbir zaman bölücü emeller uğruna böyle bir yayın arzu edilmemiştir, edilmeyecektir de. Türkiye’deki ve Dünya’daki Çerkesler bugüne kadar yaşadıkları ülkelerin çalışkan ve sadık yurttaşları olmuşlardır ve bu böyle de devam edecektir.

Bizler Çerkesce yayın yapan televizyon veya televizyonlar kurulup yayına geçtiğinde de bugün olduğu gibi ülkemizin ve devletimizin üniter yapısını destekleyen, top yekun kalkınmamız için elimizden gelenleri fazlasıyla yapmaya çalışan yurttaşlar olarak yaşamlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu nedenlerle bu kampanyaya katılmaktan hiçbir hemşerimiz uzak durmamalıdır. Böyle bir kampanyaya katılmanın hiç kimseyi yasal ve cezai bir takibatla karşı karşıya bırakmayacağı bilinmelidir.

Çerkes bir hukukçu olarak bu hususta görüş bildiriyor ve insanlarımızı gönül rahatlığı içinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

Saygılarımla…

Mecit Tav
Avukat