RUSYA FEDERASYONU DIŞ TİCARETİ

Rusya.org

Rusya’nın Ocak-Ağustos 2004 Dönemi Dış Ticaret Hacmi 151,8 Milyar Dolar gerçekleştirmiş bulunuyor. Rusya Federal Gümrük Servisi Ocak-Ağustos 2004 dönemi toplam Rusya dış ticaret hacmini 151,8 milyar dolar olarak açıkladı. Ocak-Ağustos 2004 döneminde Rusya’nın dış ticaret hacmi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %26 oranında artış kaydetmiş bulunuyor. Buna göre, Rusya’nın ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre %23,6 oranında artarak, 105,4 milyar dolara ulaşırken, ithalatı ise %31,5 artışla 46,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rusya Ocak-Ağustos 2004 dönemindeki toplam 105,4 milyar dolarlık ihracatının 87,6 milyarlık kısmını BDT dışı ülkelere gerçekleştirirken, BDT üyesi ülkelere yaptığı ihracat 17,8 milyar dolar seviyesinde.

Rusya Ocak-Ağustos 2004 dönemindeki toplam 46,4 milyar dolarlık ithalatının 35,3 milyarlık kısmını BDT dışı ülkelerden yaparken, BDT ülkelerinden ise 11,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Rusya’nın ihracatında %57,3 oranı ile yakıt-enerji ilk sırada yer alırken, metal (%19,1), kimyasal ürünler (%6,4), makine ve teçhizat (%5,8) diğer önemli ihracat kalemlerini oluşturuyor.

Rusya’nın ithalatında ise, makine ve teçhizat % 45,1 ile ilk sırada yer alırken, gıda ürünleri (%17,9), kimyasal ürünler (%17,8) diğer önemli ithalat kalemleri.

2003 yılı Rusya dış ticaret hacmi  (GTK) verilerine göre, 2002 yılına göre %25,0 oranında artış kaydederek (bavul/kargo ticareti hariç), 191,1  milyar dolara ulaşmıştı.

Rusya Federasyonu’nun  söz konusu dönemde toplam  ihracatı 2002 yılının aynı dönemine oranla %25,3 artışla, 133,7 milyar dolara ulaşırken, toplam ithalatı ise %24,3 oranında  artarak, 57,4 milyar dolara ulaşmıştı.
Avrupa Birliği (AB) Rusya Federasyonu’nun en büyük ticaret partneri olmaya devam ediyor. Rusya’nın AB ülkeleri ile gerçekleştirmiş olduğu dış ticaret miktarı toplam dış ticaret hacminin yaklaşık olarak %36,1’ini oluşturmaktadır.

Görünüm

Rusya Federasyonu  ihracatının artmasında, uluslararası piyasalarda enerji kaynakları ve  demir dışı metal ürünleri fiyatlarının artması etkili olurken, ithalatının artmasında ise, Rublenin değerinin artması ile halkın alım gücünde meydana gelen iyileşmenin önemli rol oynadıkları görülmektedir. Nitekim, halkın alım gücünde meydana gelen iyileşme nedeniyle 2004 yılında da aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Rus ekonomisinin geleceğine ilişkin senaryolar incelendiğinde, 2004-2006 yıllarında Rusya ekonomisinin gelişiminde en önemli unsurun başta petrol olmak üzere, Rus ham madde fiyatlarındaki artışın olduğu görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda Rusya ihracatının yaklaşık olarak %70-75’ni teşkil eden ham maddelerin dünya piyasalarındaki fiyatlarının şimdiden tespit edilmesi oldukça zor olarak gören Rusya Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanlığı, 30  Dolar düzeyinde oluşacak petrol fiyatlarının Rus ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini beklentisi içerinde bulunuyor.

Rusya Federasyonu  ihracatının artmasında, uluslararası piyasalarda enerji kaynakları ve  demir dışı metal ürünleri fiyatlarının artması etkili olurken, ithalatının artmasında ise, Rublenin değerinin artması ile halkın alım gücünde meydana gelen iyileşme önemli rol oynadığı görülmektedir. Dünya petrol fiyatlarının yükselmesi, Rus hükümetinin döviz rezervlerinin artmasına ve dolayısıyla da Rusya’da sermaye yatırımı olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Ancak, önümüzdeki 5-10 sene zarfında petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini zayıf bir ihtimal olarak gören ve petrol ve ham madde ihracatından elde ettiği gelirleri diğer yatırım alanlarına ve küçük ölçekli işletmelerin geliştirilmesine yeterince aktaramayan Rusya hükümetinin, ham madde dışı ihracatını artırmaya yönelik olarak BDT ülkeleri, BDT dışı ülkelerle ve AB ile Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasına ve serbest ticaret bölgeleri kurulmasına ağırlık vereceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, Rusya Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı German Gref’e göre; “Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üyeliği 2007 yılından önce gerçekleşmesi oldukça  zor bir ihtimal.” Nitekim, 2005 yılı içerinde Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırması halinde bile, adaptasyon ve ilgili belgelerin Rusya parlamentonun onayından geçme süreci de göz önüne alındığında, Rusya’nın DTÖ’ye 2007 yılında önce üye olamayacağı görülmektedir.

Rusya hükümetinin ham madde kaynakları dışındaki ihracatını artırmaya yönelik olarak, ihracatçılara maddi destek sağlama hazırlıkları içerisinde olduğu görülmektedir. Ocak 2004 tarihinden itibaren başlatılan program dahilinde ihracatçılara ihracat işlemlerinin kredilendirilmesi, sigortalanması şeklinde kolaylıklara sağlanmaya başlanılmıştır.