RUSYA FEDERASYONU’NDA NASIL İŞ YAPILIR?

Ekonomi Dergisi

Rusya’ da yabancı yatırımcıları çeken çok şey var. Gayri safi yurtiçi hasılada hızlı bir büyüme oranı, büyük bir nüfus ve satın alma gücünde büyük bir genişleme. Ancak bu ülkenin özgün ve bazen anlaşılması güç iş ortamı, Rusya’yı iş yapma konusunda zor bir yer olarak üne kavuşturdu. Uluslararası şirketler, Rusya’da iş yapmanın güçlüklerinin üstesinden nasıl gelebilir ve buranın sunduğu ödüllerden nasıl faydalanabilir? Rusya’daki kendi iş deneyimlerimizin yanı sıra, burada faaliyet gösteren 36 yabancı şirketin yöneticileriyle yaptığımız görüşmelere dayanarak, Batılı şirketlerin işine yaramasını umduğumuz sekiz kuralı sizin için derledik:

Dayatmacı Değil, Saygı Uyandırmaya Dayalı Bir Liderlik Uygulayın

Ruslar, üstünlüğüyle otorite ve güven kazanan, güçlü ve müdahil liderlere büyük değer vermektedir. Rusya’daki etkin liderler, teşvik edici bir vizyon sunmakta, üstün sonuçlar elde etmekte ve başarıyı, takipçileriyle paylaşmaktadır. Buna karşılık, alkış bekleyen bir yönetim tarzı, genellikle zayıflığın bir göstergesidir.

Yabancı Unsurları Görünür Olan Güçlü Bir Şirket Kültürü İnşa Edin

Ruslar çalışanların saygı gördüğü, ekibin bir parçası olduğunu hissettiği ve tam potansiyellerini ortaya koymaya teşvik edildikleri iş kültürlerine yatkındır. Çünkü bunlar ulusal Rus iş geleneğinde yaşamadıkları şeylerdir. Batılı şirketler, üst yönetimleri Ruslardan oluşsa bile, bu nitelikleri korumalı ve bunlar üzerine oynamalıdır. Güçlü bir şirket kültürü, aynı zamanda çalışanlara da rehberlik edecektir.

Adım Adım, Yetkilendirilmiş Çalışanlardan Oluşan Bir Şirket Yaratın

Rus çalışanları karar almaya ve inisiyatif göstermeye ikna etmek zordur. Çünkü geçmişte bunları yapmaya cesaretlendirilmemişlerdir. Çalışanların yetki sahibi olduğu bir şirketin yaratılması, kasti olmayan hatalar yapan çalışanların cezalandırılmayacağına dair bir vaatle başlayan, tedrici bir süreç olarak gerçekleştirilebilir.

Yerel Kurallara Saygı Gösterin ama Kendi Oyununuzu Oynayın

Rus ortakların ya da rakiplerin iş modellerini taklit etmeyin, çünkü onları kendi oyunlarında yenmek çok zordur. Rusya’da gelişim gösteren yabancı şirketler, genellikle bazı yerel uyarlamalarla birlikte, herhangi bir yerde de başarı getiren iş modellerini uygulayan şirketlerdir.

Temel Hedefler Konusunda Sağlam Durun ve Detaylarda Esnek Olun

Rusya’nın değişken ortamında, bazıları planlama yapmanın imkansız olduğunu söylemektedir. Biz ise bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Uzun vadeli amaçlar belirlemek ve bunlara tutunmak, bu amaçların izlendiği yolda esnek davranarak, çalışanlara belirsizlik denizinde rehberlik sağlar.

Bir Krizi Yaşamayı ve Yönetmeyi Öğrenin

Rusya’da hayat önceden kestirilemeyen bir şeydir, her gün umulmadık bir şey olabilir. Şirketler sadece yangın söndürmeye değil, yangın çıkarma fırsatlarına da hazırlıklı olmalıdır. Erken uyarı sistemleri kullanarak sürprizler azaltılabilir.

Rusya’da Her Yerde Rüşvet Vardır ve Bu, Yönetilmek Zorundadır

Rusya’ da rüşveti yönetmek, bir zorunluluktur. Bununla uğraşabilmek için şirketler birkaç seçeneği deneyebilir. Rüşvete tabi olabilecek hizmetleri ’başka şirketlere outsource edebilirler. Rüşvet teklifini, şirketin etik standartlarına uygun başka bir teklifte bulunarak, önceden engelleyebilirler. Bizim bildiğimiz bir şirket, Rus yetkililerine ürünlerinin performansı hakkında günlük raporlar vermeleri içip ürünü deneyecek şirkete destekleyici ürünler vermeyi teklif etti. Şirketler aynı zamanda daha büyük bir aşamada ilgili sektöre girmek için bekleyebilirler ya da rüşvetin dahil olabileceği görüşmeleri es geçebilirler. Ruslar, bir şirketin rüşvetle ilgili politikasını sınayacaktır, bu nedenle de sağlam durmak kilit önem taşır.

Her Düzeyden Hükümet Yetkilisiyle İlişki Kurun

Politikacıların ve hükümet yetkililerinin iş dünyası üzerinde keyfi bir güce sahip olduğu Rusya’da, insan tanımak çok önemlidir. Başlangıçta ve genellikle rüşvet içermeyen ilgi, en önemli şeydir. Bir şirketin üst düzey yöneticilerini, hükümet yetkililerini düzenli olarak ziyaret etmeli, bürokratlara randevu vermeli ve yerel refah ve eğitim programlarına katılmaya çalışılmalı.