RUSYA’NIN OKRUGLARI/BÜYÜK BÖLGELERİ: GÜNEY FEDERAL OKRUGU

Vladimir Gorgievski
“Moskovskiy komsomolets”
Adige Psatle, 25 Haziran 2009
Çeviri: HAPİ Cevdet Yıldız

Birçokları Rusya Federasyonu devlet yapısının 83 idari birimden (субъект/region)  oluştuğunu pek bilmezler. Bu 83 birim cumhuriyet, kray, oblast ve okrug gibi regionlardan/idari birimlerden oluşur, bunların statü ve işleyişleri  de farklıdır.

Sınırlar

Güney Federal Okrugu (ЮФО), RF’nun 13 idari birimini/regionunu içerir. Okruga 2000 yılına değin Kuzey Kafkasya Federal Okrugu deniyordu, ancak, bilindiği gibi, daha sonra  Kuzey Kafkasya sınırları dışında bulunan Volgograd, Astrahan ve Rostov obalstları toprakları da okruga eklenmiş bulunuyor.

Güney Federal Okrugu’nun Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile sınırı vardır. Denizden Türkiye, İran, Türkmenistan, Bulgaristan ve Romanya ile komşudur. Sınırları içinde Avrupa’nın en yüksek doruğu olan Elbrus  (Oşhamaho-5642 m) yer alır, batısında Karadeniz, doğusunda da Hazar Denizi bulunur, topraklarından Rusya’nın en büyük ırmaklarından olan Volga (İndil) ve Don (Ten) ırmakları akar/geçer.

Önemli istatistiksel bilgiler

Güney Federal Okrugu, Rusya topraklarının yüzde 3, 5 kadarını oluşturur, bu da 590 bin km. kare eder, nüfusu 23 milyondur (Rusya nüfusunun yüzde 16’sı). Güney Federal Okrugu yüzölçümünün küçüklüğüyle  diğerlerinden ayrılır/farklıdır. Burada 132 kent vardır, ama, sadece Rostov –na- Donu kenti milyonluk bir kenttir.

İçe ve dışa yönelik göçler

Rusya Federasyonu nüfusu 1992 yılından bu yana ve bu yıl  317 bin artış göstermiş bulunuyor. Bu zaman süreci içinde ve 2008 yılında Güney Federal Okrugu nüfusu da 17 bin artmış durumda.

Ülkedeki demografik (nüfusla ilgili) sorunlar burada da yaşanıyor:İnsanlar yaşlanıyor, emek gücü daralıyor, doğumlar da azalıyor.

Rusya’ya göç edenler daha çok Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerden, en çok da Özbekistan, Ukrayna, Ermenistan ve Kazakistan gibi ülkelerden geliyorlar. Dışa göç de Almanya, ABD, Finlandiya, Kanada ve İsrail’e yapılıyor. Aynı biçim göçler Güney Federal Okrugu’nda da yaşanıyor.
Çok etnili bir yapı

Rusya’da en çok sayıda değişik etnik kökenli insanın yaşadığı  yer/okrug, Güney Federal Okrugu’dur. Sadece Dağıstan’da 30 etnik kökene mensup bir  nüfus bulunuyor. Ulusal çeşitlilik olarak, nüfus yüzdesi de şöyle:Ruslar-64, 5, Çeçenler-5. 6, Avarlar-3, 4, Adigeler (Kabardeyler, Adigeyliler ve Çerkes/Şercesler) – 3, 1, Ermeniler-2, 6, Dargiler-2, 1, Osetler- 2, 1, Kumuklar-1, 7, Karaçaylar -0, 8, Balkarlar -0, 4, vb.

Güney Federal Okrugu’nda 200 dolayında etnik kökenli insan bir arada barınıyor. Bunlar Rostov ve Volgograd oblastları ile Krasnodar ve Stavropol kraylarında daha fazladır/çeşitlidir. Etnik çeşitlilik Astrahan oblastı ile Kabardey-Balkarya ve Karaçay-Çerkesya’da  bir öncekilere göre daha azdır.
Ş’açe/Soçi çekim merkezi oluyor

Ş’açe Kış Olimpiyadı ile ilgili projelerin bu yıl tamamlanması ve en kısa bir süre içinde yaşama geçirilmeleri içerikli olarak, RF Devlet Başkanı Dmitri Medvedev tarafından alınmış olan karar gereğince, iş aramak ve çalışmak için Ş’açe/Soçi’ye gelecek insan sayısında bir artışın olması bekleniyor. Kuşkusuz bu yerler/regionlar yerlileri de bir işgücü olarak bu gelişimden/pastadan bir pay alacaklardır. Bu gelişme, kuşkusuz Güney Federal Okrugu nüfusu içindeki işsizlere iş ve halka da daha üst düzey bir yaşam olanağı sağlayacaktır.