SAYGIDEĞER RF DEVLET BAŞKANI DİMİTRİ ANATOLEVİÇ MEDVEDEV’E

Zeki Kap

Abhazya Cumhurbaşkanı sayın Sergey Bagapş’ın Rusya Devlet Başkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev ile Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından, acilen, bağımsızlığının tanınması amacı ile Rusya Federasyonu’na resmen çağrıda bulunma kararı almıştır. Bu nedenle 21 Ağustos 2008 tarihinde Sohum’da büyük bir halk mitingi yapılması öngörülmüştür. Abhazya Hükümeti, tüm Abhazya halkına bu mitinge katılma çağrısında bulunmuştur.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı, diasporada yaşayan tüm Abhazlara ve tabii ki Kuzey Kafkasyalı kardeşlerimize çağrıda bulunarak, Abhazya’yı bağımsızlık yolunda yalnız bırakmamalarını rica etmiştir.

Bu nedenle; tüm diasporadaki Abhaz ve Kuzey Kafkasyalı kurumların, derneklerin ve federasyonların, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev’e, Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması için çağrıda bulunmasını arzu etmektedir.

Çağrıya destek vermek isteyen kurum, dernek, federasyon ve özel şahısların, fax veya e-posta yolu Rusya Devlet Başkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev’e ulaşabilirler.

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev’in bürosunun fax numarası: 007-4959102134 ve 007-4956060376

http://www.kremlin.ru/eng/articles/send_letter_Eng1a.shtml

Not: Aşağıdaki yazı, Avrupa Abhaz-Abazin diasporası adına Devlet Başkanı D. A. Medvedev’e gönderilmiştir. Destek vermek isteyen kurum, dernek, federasyon ve özel şahısların, gönderilecek yazıyı kendi istedikleri şekilde düzenleyebilirler. Lakin yazılar kurum, dernek vs. kaşe, arma ve imzalı olması gerekir. Yazının bir kopyası da Abhazya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerekiyor.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı’nın fax numarası: 00995-442-63445

Saygılarımla

Zeki Kap
Dünya Abhaz-Abazin Halkı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev’e

Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması

Saygıdeğer Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Anatoleviç Medvedev

Biz, Avrupa Abhaz-Abazin diasporası – Pro Abkhazia temsilcileri olarak, size, Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımanız isteği ile baş vuruyoruz.

Avrupa’da yaşayan yaklaşık 20.000 Abhaz-Abazin diasporası üyeleri olarak, özellikle, senelerden beri bizlerin umudunu ayakta tutan Rusya’nın, Abhazya ve halkına kendi kaderini belirleme yolunda destek olacağına derinden inanıyorduk ve bundan sonrada inanacağız.

Abhazya, 1500 senelik devlet olma deneyimi, demokratik seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, Parlamentosu, Anayasası ve resmi ve sosyal kurumları ile uluslararası tanınmış bağımsız bir devlet olmanın tüm şartlarını yerine getirmektedir.

Abhazya’nın son senelerdeki tüm dış politik çabaları, halkının 1999 halk oylamasında belirttiği gibi, bağımsızlığını kazanmak üzerine idi.

Abhazya halkı, tüm bu şartlar altında hiç bir zaman Gürcistan ile bir devlet içinde yaşayamaz. Hele Gürcistan’ın Güney Osetya ve masum halkına karşı uyguladığı Jenositten sonra.

Kosova örneğine bakılmaksızın, Abhazya’nın, bağımsızlığının tanınmasına ve dünya devletleri arasında yerini almaya hakkı var.

Tüm bu şartları göz önünde bulundurarak, sizden, uluslararası adalete olan saygınızı göstererek, Abhazya’nın bağımsızlığını kabul etmenizi rica ediyoruz.

Zeki Kap
Avrupa Abhaz-Abazin diasporası – Pro Abkhazia adına
Dünya Abhaz-Abazin Birliği Yönetim Kurulu Üyesi