SESİMİZ (Şiir)

Ali Çurey
Kaynak: Kafkasya Kültürel Dergi, Yıl:6, Sayı:25, Cilt:6, Aralık-Ocak-Şubat 1970

Ah! Başladı yine müziği raksımızın.

Sönmeyen aşkıdır bu raks Vatanımızın.

Dinliyorum seni, sessizce, mutsuz Mızıka.

Ta gönlümün derinliğine aka aka.

Kutsi nağmelerinle dikildi parmaklar.

Döksün göz yaşı, bu ana,  mücrim analar.

Büyülüyor beni,  tevzi-i nezaketin.

Yetiyor  artık  eksilmeyen faziletin.

Bak kalkerken siyah kalpağı şimale.

Gıpta ediyor, beşeriyet bu hale.

Ölmeyen örfün, müjdeliyor hürriyeti.

Bak ey gafil, gör ve tanı medeniyeti

Ya rab, özenerek yaratan sensin bizi.

Kurtar, mabudu hürriyet olan Çerkesi.

Ey! Vefakar dostum, hamiyyetinle yaşa.

Meftunum, hasretim, sevgili KAFKASYA.