SIKINTILARINI PAYLAŞAN KİŞİ SANA GÜÇ KATIYOR DEMEKTİR

YEMT’ITL Nurbıy
Adige Mak Gazetesi, Aralık 2012
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Cumhuriyetimiz toplumsal hareketi ‘Adige Xase’nin Yürütme Kurulu toplantılarında ele alınan hususlar hayatın içerisinden gelen konular. Suriye’de yaşayan soydaşlarımız huzur içinde değiller, yaşadıkları ülkede sürmekte olan savaş-kargaşalık ortamının içerisindeler. Tarihi topraklarına geri dönen Adigelere Adige Xase nasıl yardımcı olabilecek?

Adige dili öğrenimi, kullanımı ve ulusal konulara yoğun olarak eğilenlere takdirnameler verilmesi ve benzeri konular üzerinde görüşüldü.

Adige Xase, Suriye’deki olayların daha iyi duyulması ve soydaşlarımızın devlet kanalı ile getirilmesi istemlerini dile getirecekleri bir miting Mıyekuape’de organize etmek istiyor. Bunun yanısıra toplantıda Adige Xase Başkanı BEĞUŞE Adam, Adige Cumhuriyeti Ulusal İşler, Yurt Dışında Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanı ŞHALAHO Asker devlet kurumlarında çalışan görevlilerin tarihi topraklarına dönen soydaşlarımıza yardımcı oldukları üzerine de konuştular. En çok belirttikleri şey ise Tehutemıkuaye, Şevcen ve diğer rayonlara bağlı köylere Suriye’den gelen soydaşlarımızın yerleşmeye başlamış olmalarıydı. Köy sakinleri yardımcı oluyorlar, soydaşlarımızla adeta her zaman birbirlerini tanıyorlarmışcasına ilişkiler kuruyorlar.

Penehes köyüne yerleşmiş olan soydaşlarımızın artık bu köyden olduklarını dünyaya haber olarak yaymanın gerektiğini düşünenlere katılıyoruz. Bu köylülerin soydaşlarını karşılama şekilleri ise adeta masallarda olacak kadar hoştu. Adige gelenek-göreneklerinin hala güçlü olduğunun da bu bir kanıtıdır.

KAHRAMAN ANASININ YARDIMSEVERLİĞİ

Abhazya’nın özgürlüğü için savaşırken canını veren kahramanımız ŞEWCEN Murat’ın annesi Nuriyet’in yaptığı iyilikler neyle kıyaslanabilir ki? Koşhabledeki evine Suriye’den gelen bir aileyi yerleştirdi. Adige Xase çalışanları ŞEWCEN Nuriyet’i iyi tanıyorlar. Adige Xase’nin başkanı olan BEĞUŞE Adam ile ŞEWCEN Murat birlikte Abhazya’nın özgürlüğü için savaşmışlardı.

Allah senden razı olsun Nuriyet yaptığın iyilikleri halkımız unutmayacak.

Adige Xase çalışanları olan LAMEKO Eduard, AÇUMIJ Yusuf ve diğerlerinin Suriye’den gelenlere yaptıkları yardımlara gazetemizde ilerleyen günlerde değinceğiz.

BİLİMSEL DANIŞMA GRUBU

Halkımızın yaşamı daha iyi kavramaları, tarihimiz ve gelenek-göreneklerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmları hususunda bilimadamlarımız da aktif olarak çalışacaklar. Adige Xase Yönetim Kurulu’nda bu konu hakkında alınan karar da sevindirici. Yaşamın farklı yönleri gözönüne alınarak politika, ekonomi, dil, gelenek-göreneklerle alakalı çalışmalar yapan bilim adamlarından bir grup kurulacak. Bu grubun kurulması ile alakalı olarak Meşfeş’u Necdet görevlendirildi.

Adige Xase toplantısına katılanların belirttiğine göre gençlerimiz bilimadamları ile biraraya gelmeyi arzuluyorlar. Bilimadamlarımıza danışacaklar.

ADİGECE YAZILI DEĞİL…

Adigece’nin öğrenimi ve kullanımı konusunda çok mütealalarda bulunuluyor olması iyi, fakat Mıyekuape’deki meydanlarda ve kent parkında dikilen yılbaşı ağaçlarının üzerinde rusça yazılı temenniler yer alıyor olmasına rağmen Adigece bir kelimenin dahi yazılmamış olması üzüntü verici.

Adige Xase’sinin aldığı kararda bayram vb. günlerde kentin süslenmesinde kullanılan yazılı materyallerde Rusca ile birlikte Adigece’ninde yer alması gerektiği belirtiliyor. Toplantıda bu konuya uyulup uyulmadığını inceleyecek kişilerde belirlendi.

TAKDİRNAMELER

Adige Xase ulusal konularda aktif çalışmaları olanlara takdirnameler verilmesini kararlaştırdı. Konuyla ilgili etkinlik filarmoni binasında yapılacak. İlk taktirnameler Suriyeden gelenlere yardımcı olanlara verilecek.

Toplantı katılımcıları

Adige Xase toplantısına köylerden, köylerini temsil etmek üzere davet edilenlerde vardı. Toplantıya Koşhable, Hakurınehable, Tehutemıkuaye, Vulape, Blaşepsına, Tevçoj rayonu köyleri ve başka yerlerden katılanlarda oldu. Toplantıda BOLEKO Aslan, ŞHAPTLEKO Ğuçıps, ÇETIJ Aslan, BEĞIREKO Nurbıy, ŞEŞ’E Aslan, HOKO Azamet, KUMIKU Askerbıy ve diğerleride konuştular. Adige Xase yönetim kurulunda bulunan MEŞFEŞŞ’U Necdet, NEĞUÇU Aslan, HEKUJ Adam, KUYEKO Aslanbıy, THARKOHO Safiyet, NEHAYE Aslan, BEĞUŞE Adam, Adige Xase Nahıjlar Konseyi Başkanı HUNEGO Çatib ve diğerleri de ulusal konular hakkında görüşlerini dile getirdiler. Alınan kararları yaşama nasıl geçirceklerini de önümüzdeki günlerde göreceğiz.