SİYASİLER DERNEKLERİMİZDE NE GÖRÜYOR NE DUYUYOR

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Seçim dönemi, siyasiler akın akın derneklerimizde.
Eminim onları en güzel şekilde ağırlıyor, en güzel şekilde uğurluyoruz.
Peki siyasiler derneklerimizde ne görüyor ne duyuyor acaba?
Yoksa, misafirperver özelliğimizle sofralar donatıp, onların ağzıyla onlara “Kızlarımız güzel, oyunlarımız harika!” demekle mi yetiniyoruz?
Fiyakalı fotoğraflar işe yarar mı?

İÇİ DOLU SÖYLEMLER SEÇİM SONRASI EYLEMLER
Derneklerimizi, vakıf ve üst kurumlarımızı ziyaret eden kaç siyasi “İyi ki bu halkı yakından tanımışım, gerçekten bizler gibi devletimiz de bu soylu halkın temel hak ve özgürlükleri konusunda duyarsız kalmış!” diyerek ayrılıyor kurumlarımızdan?
Acaba bu birlikteliklerde içi dolu söylemler ve seçim sonrası gelişmesi gereken ikili eylemler için ne kadar hazırlıklıyız?
Bu halkın, bu ülkeye anlamlı katkılarına gerekli vurguyu yapabiliyor muyuz?
Bu konuda, dersimize iyi çalışabildik mi?
En azından Çerkes halkının tarihi, kültürü, haklı talepleri konusunda yeterli bilgilendirme fırsatını değerlendirilebiliyor muyuz?
Bu süreçte derneklerimizde yeterli heyecan, yeterli coşku var mı?</strong

DEVLET DESTEĞİ OLMADAN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNLARIMIZ VAR
Her ne kadar dışında kalma çabaları içinde olsak da sonuçta biz de bu sistemin içindeyiz.
Siyasilere/ siyasete küserek, siyasilere ilgisiz, kayıtsız kalarak büyük temel sorunlarımızı çözemeyeceğimizi artık anlamış olmalıyız.
Yoksa hâlâ “Onlardan gelecek olan Allah’tan gelsin!” ezberiyle mi meşgulüz?
Kızmak, küsmek değildir çözüm.
Çözüm, bu halkın ancak devlet desteğiyle çözebileceği sorunlarına çözüm ortağı aramakla mümkün.
Bilenler, anlayanlar için seçim dönemi önemli bir fırsattır!
 
Sözün özü, Çerkes halkı hakkında basitçe bilinen ezber bilgilerden ziyade bu halkın daha bilinir daha görünür ve tanınır olması için seçim dönemi iyi değerlendirilmeli.
Çerkes halkının güzellik ve özellikleri yanında bu köklü halkın talepleri de siyasilerin zihinlerine adam akıllı kazınmalı.

TALEPLER
Derneklerimizde siyasilerle yapılan toplantılarda şu talepler mutlaka dillendirilmeli:
Devletin, yurttaşlarının dillerini ve kültürlerini korumaları için sadece izin veren değil, onları destekleyen bir konumda olması gerektiği,
Türkiye Çerkeslerinin kimlik ve kültürlerini yaşatılabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm siyasi yapılanmalardan, demokratik taleplerinin karşılanmasını bekledikleri,
Renkli, uyumlu, modern bir toplum olan Çerkeslerin bu zengin kültürlerinin mutlaka devlet desteği ile korunması gerektiği…
Seçim dönemini verimli şekilde geçiren derneklerimizin, seçim sonrasında siyasilerle diyalog ve iş birliğinin artması, toplumun menfaatlerinin gereği gibi korunup kollanması temennisiyle.

RAMAZAN
Müslümanlar için kutsal Ramazan ayı geldi.
Bakalım savaş, kan, ölüm, acı, gözyaşı ve ekonomik krizler içindeki Müslüman dünyasına Ramazan ne katacak?
Umarım bu Ramazan, güzellikler getirir.
Umarım Müslüman dünyasının sefilliği, perişanlığı sona erer.
Umarım çoluk çocuk demeden savaşlarda ölen, açlıkla tükenen Müslümanlar kendine gelir!
Umarım, inananlar sadece oruç tutmakla yetinmez; miskinlikten, iki yüzlülükten, yalandan, din istismarından uzak durur!

İYİLİKLER ÇOĞALSIN, UMUTLAR YEŞERSİN
Dilerim, Ramazan, yardımlaşma, dayanışma ruhu içinde, sahur ve iftar sofralarıyla huzura katkı sağlar.
Bu Ramazan, Müslüman dünyasında kanın durduğu, barışın hâkim olduğu, gönüllerin ferahlık bulduğu, dayanışma bilincinin geliştiği, iyiliklerin çoğaldığı, umutların yeşerdiği anlamlı, verimli bir mevsim olur!
Ramazan ayının Müslüman dünyasında uyanış ve dirilişe vesile olması temennisiyle.