SON ADİGE ŞÖVALYESİ

Dr. YEDİC Batıray Özbek

İnternette yürütülen seviyesiz tartışmaları takip edince, beni çok mu çok düşündürdü. Bazı kişilerin, hele hele toplumumuza yıllardır karınca kararınca hizmet veren büyüklerimize karşı kullandıkları üslup o kadar seviyesiz ve basit ki, onlar adına ben utandım. Yeri gelince gururlanarak sözünü ettiğimiz göklere çıkardığımız, yaza yaza, bitiremediğimiz Çerkes saygı kuralları bu olsa gerek, diye düşünüyorum. Çerkes saygı kuralıdır belki ama kesinlikle Adige xhabze değildir.

Kişiler aynı düşüncede olamaz. Düşünce ayrılığı bir zenginliktir. Hiçbirimiz tornadan çıkma, elektronik düğmeyle hareket eden makine değiliz. Düşünce ayrılığı nedeniyle, kim olursa olsun, saygı ve yazı ahlakını bir tarafa iterek saldırıya geçen kimse; genelde düşünsel zayıflığını kapatmak için bilinçaltı güdüleriyle hareket eden agresif bir davranıştır ve kişinin çaresizliğini, aczini gösterir.

Ehsan Saleh ağabeyimize de bilhassa bazılarının hedef alarak saldırdığını okudum. Setenay  takma adlı biri galeyana gelerek ya da getirilerek mi bu sözcükleri kullandı bilemiyorum. Kullandığı ifade, adını aldığı bilge Nart Setenay Guaşe’ye hiç benzemiyor. Ne acıdır ki,  Setenay hanımın yazdıklarını kınayan yazılara ben hemen hemen hiç rastlayamadım. Susmak demek Setenay’ın düşüncelerini paylaştıklarının bir göstergesi mi acaba?

Ehsan Saleh bey, -altını çizerek yazıyorum- Çerkeslerin Rotschildi’dir. Ehsan bey yaptığı çalışmalara bakınca, bir başka halk gurubuna dahil olsaydı, başlarının tacı yaparlardı. Saygısızca sözler yazanları protesto eder hem özür diletirler, hem de aralarından atarlardı.

Ehsan Beye dil uzatmak uzatabilmek için önce onun yaptığı çalışmaları yapmak gerekir. Ondan sonra söz söyleme hakkı olabilir. Adigelerde sizin gibiler için güzel bir atasözü var: Zıptlıhiy tıs, zığasiy xasek*o! Diasporada Ürdün’den Almanya’ya kadar Ehsan beyi servetleriyle onlarca kez satın alabilecek Çerkesler pek çok. Nerede katkıları? Ehsan beyin toplumumuza, (kendisi istemediği halde,) maddi manevi yönden katkılarını burada yazarak herkesin bilmesini istiyorum. Onun katkılarına diasporada hatta tüm Çerkes dünyasında  yetişecek tek bir insan olmadı.

Varsa gösterin, hodri meydan.

Böylesine fedakar  bir kişiye saldırılması onu aramızdan koparmak isteyenlerin bir oyunudur, diye düşünüyorum.

Ancak o, bu oyuna gelmeyecektir.

Sayın Setenay hanım içinizde hanginiz aşağıdaki gibi fedakarlıklar yaptı?

O tartışmasız büyük bir Adige’dir.

O kitaplarda bize aktarılan gerçek Adige şövalyesidir ki, bu Adige şövalyelik anlayışından çok etkilenen Gürcü şairi Şota Rustavelli şöyle yazmaktadır: “Wenn du versteckst haeltst, verlıerst du.” İşte bu şövalyemiz servetini halkından saklamadan halkı için harcadığından, son Adige şövalyesidir.

Bakın Setenay hanım, iyi okuyun karalamaya çalıştığınız büyüğümüzün yaptıklarını.

1) Perestroykayla birlikte 600.000 Mark değerinde (hastane teçhizatı ve giyecek) Adigey’e yardım göndermesi. On sekız yaşındaki oğlunu konvoyun başında göndermesi ve bizzat kendisinin de giderek kendi elleriyle dağıtması.
2) DÇB’nin kurulmasında en önde gelenlerden birisi olması.
3) Yıllardır kurulamayan ya da bazı güçlerce kurdurulmayan federasyonumuzun DÇB’ye ödemesi gereken üye aidatını üye dernekler ödemeyince kendi cebinden ödemesi.
4) Yine  DÇB’nin UNPO’ya ödemesi gereken üyelik aidatlarını ödeyemeyince Ehsan Saleh beyin ödemesi.
5) Abhazya’da savaş başlayınca ve Abhazya Başbakanı Cınce gelince Oyten’deki evinde miktarını söylemeden para vermesi. Herkesin ısrar etmesi üzerine sayıldığında 40.000 Mark
olduğunun tespit edilmesi. Dünyada hangi Abhaz bu kadar yüklü para yardımında bulundu acaba gösterir misiniz?
6) Hamburg Müzesi’nde yaptığımız Çerkes Kültür Haftasına Abhazya’dan getirdiğimiz 100’lükler Korosu’nun masraflarına katılması.
7) Perestroykayla ile birlikte parasızlıktan dağılmaya tutmuş Adigey’in iki folklor gurubu Nalmes ve Islamey’e guruplarının her birine 10.000 Euro ile yardımda bulunarak ayakta kalmalarını sağlaması.
8) Dedelerinin çıktığı Ğubekuay köyünde başarılı çocuklara ve Adigey Üniversitesi’nde Adige Dili Fakültesi’nde başarılı öğrencilere her yıl ödüller ve burslar vermesi.
9) Adigey de en çok çocuk sahibi olanlara her iki yılda bir olmak üzere “Adige nı” ödülünü vererek, iki yıl boyunca aileye yetecek parayı hesaplatarak bar olarak vermesi.
10) Fransa ya bir kaç yıl önce davet edilen Nalmes yol parası ve vize paraları olmadığından gelemediklerini duyunca düşünmeden elini cebine atarak yardıma koşan kişi.
11) Ankara Derneği’nin binası yenilenirken binlerce Mark ödeyen kişi.
12)  Suriye Şam kentinde Adige çocuklarının anadillerini unuttuğu üzüntüsüyle 200.000 Euro harcayarak özel döner sermayeli Çerkes kreşi kuran yine Ehsan ağabeyimiz.
13) Almanya’da kurduğumuz Adige Pchuante (paranın %80’nini yine Ehsan ağabeyimiz ödemekte) tarihimizde ilk defa her yıl Türkiye’ye Maykop’tan araştırmacılar göndererek 140 senedir kimsenin düşünemediği, sözlü kültürümüzün kurtarılmasında maddi olarak en büyük katkıda bulunanı, kitapların yayınlanmasında da katkılarını esirgemeyen yine Ehsan ağabeyimiz ki, yalnız bu çalışmalara katkısı milyonlarla ölçülemez. Ancak onu anlayan kim? Anlayabilecek kim? Anlasalardı bu yazıyı yazma gereğini duymazdım.
14) Yugoslavya Çerkesleri Adigey’e taşınırken yaptığı yardımın ne kadar olduğunu söylemek istemedi.

Daha yazayım mı Çerkesler?

Bravo sizlere.

Çerkes olduğunuzu katıksız ortaya koydunuz.

Böyle bir akıllılığı ancak Çerkesler yapabilir.

Bu deha beyinler ancak Çerkesler de olabilir.

Çerkeslerin hepsi geri zekalıdır” diye bir makale yazmış geçenlerde ünlü köşe yazarı İlhan Selçuk. İlhan bey yanılıyorsunuz. Yukarıdaki yazımı okuyun lütfen. Okursanız yazdığınızı değiştireceğinize inanıyorum!

Çerkesler dünyanın “en zeki, en üstün halkıdır!” diye yazacağınızdan eminim.

Ehsan Saleh, out.

Öyle mi? Yok yok Çerkesler. Evet ben Çerkes değilim. Çünkü bu davranışı belki Çerkesler yapabilir? Katiyetle bir Adige yapmaz. Yaşı yetmişi geçmiş -altını çizerek yazıyorum- hiçbir  maddi çıkar düşünmeyen, varıyla yokuyla halkına hizmet eden bir thamademizi ancak “Çerkesler!”  karalamaya çalışabilirler.

Biz Adigeler onun yanındayız. Onunla birlikteyiz.

Bir Adige olarak yaşamını halkına adayan son Adige Şövalyesi’nin karşısında saygıyla eğiliyoruz ve senin arkanızdayız.

Seninle beraberiz Ehsan ağabeyimiz.