SÖZCÜKLER -12 (ПСАЛЪЭ ЦIЫКIУХЭР)

Ali Çurey
23.10.2017

Sevgili kardeşlerime bugün birkaç Adigece sözcük sunmak istiyorum. Seçtiğim bu sözcüklerin yaradılış ve oluşum tezlerine katkı sağlayacağını umarım. Amacım, tartışma yaratmak değildir, sadece üstünde düşünmeyi sağlamaktır.

лы + лъы (Et + kan) = лIы = (Adam – Адэ – Атэ – Ды –Ты )

Peki, (Къупщхьэ – kemik) nereden çıktı? Haddimi aşmak istemiyorum ama, Adigece bilen tıp doktorlarımızdan bu sözcüklerle ilgili bilgilendirme yapmalarını bekleme hakkımı kullanıyorum.

Yine, tekrar soralım; (лIы – adam) nedir ve nasıl, ne zaman, nerede ayağa kalktı? Acaba (лы + лъы adam) değil de (хьэ) bugünkü anlamda (цIыху- ıslak – bilen- beyaz) bir varlık mı oluştu?

Bu konuda “bilim dışı” konuşmak istemem. Ama neden önce “Doğurkan” olan (АНЭ – Ны) değil de (Adam – Адэ). Elbette ki “inanmak” ve “düşünmek” özgürlüğüne hiç kimsenin müdahale hakkı yoktur. Ancak, somut bilgi ve belgeler aramakta, insan aklı sınırları içinde meşru ve doğaldır.

Sevgili dostlarım, “Ali Çurey, insanlık tarihi ile ilgili tartışılan ve bir sonuca bağlanamayan konu, zaten bu söylediklerindir” diyebilirsiniz. Biliyorum, şimdiye kadar söylenmeyen ve yazılmayan bir şeyi iddia ediyor değilim. Ancak, bazı evrensel kimlikli sözcüklerin çok önemli bilgiler içerdiğine, inanıyor ve onları konuşturmaya çalışıyorum. Hiç ciddiye alınmayan, hatta duyulduğunda, peşinen reddedilen Abaza-Adige-Ubıx dili sözcükleri, İnsanlık tarihi ile ilgili elle tutulur bilgiler sunacaktır. Özellikle Haç – Hilal çatışmasının, gerçek kökeni ve simgeler tarihi, çok önemlidir. Bu konuda tekrar ediyorum; Abaza, Adige ve Ubıx dillerinde mevcut kilit sözcükler çok önemlidir.

Sevgili dostlarım, bu tarz söz ve yazılarımla ilgili bazı sevgi ve saygıdeğer soydaşlarım “Ali Çurey tüm dünyayı Çerkes yapacak” vs gibi, müstehzi yaklaşımlar sergiliyorlar. Ama eski Yunan, Latin, İbrani, İrani ve Arapça sözcüklerden, söz açıldığında, çok ilginçtir tıkları çıkmıyor. Ben bunlara kızmıyorum. Sadece üzülüyorum. Zira, hepimizin doğduğumuz günden başlamak üzere, evde, okulda, çarşı-pazarda, tüm görsel yayınlarda, dinsel bilgilendirmelerde, tarih kitaplarında, sanatın hemen hemen tüm dallarında, arkeolojide, mitolojide, söylence ve nakil anlatımlarda kafalarımıza çakılan bu bilgilerdir.

Bundan kurtulmanın çok zor olduğunu biliyorum. Ne var ki, ben teslim olmuyorum ve olmayacağım. Çünkü, elde mevcut belgeler sağlam, onun için bu sahada azıcık çalışma yapan her çerkes insanı kendiliğinden, kendisine, ait olan ve adeta “Uyan Uyan!” diye seslenen emarelere dikkat.

Sevgili dostlarım; bunlara rağmen “Ne yani, öyle veya böyle olmuş, oluyor veya olacak, var mı bir yararı?” dersen. Yanıtım; bir Bektaşi fıkrasının başlık adı olacak “Be Eren, sen hiç değişmemişsin!”

NOTLAR:
1)
Göksel inançlı kutsal kitaplarda, önce erkek yaratılıyor ve onun bedeninden de kadın. ”Erkek egemen” kültürüde bunun sonucu mu?
2) Hiçbir çocuk kendiliğinden büyümez. O İlgi, bilgi ve sevgi ile büyür. “Sözcükler” tıpkı çocuklar gibi, doğarlar ve çocuk gibi büyürler.
3) Dile, zorunlu olanların dışında giren, yabancı sözcükler, vücuda giren virüsler gibidirler. Onları zamanında atmazsanız. Dili zehirler. Her dil için bu kural geçerlidir.