SÖZCÜKLERİN DİLİNDEN! TEKAMÜL! (Şiir)

Ali Çurey
09.10.2017

Bıldırın  Hampacı

Kuzuları,

Bu  yılın Tokluları  oldu.

Tokluların  kimisi  Koç

Şişekler  koyun

Ve  Davar  oldu.

Ya  büyükbaşların
Buzağıları… Kimisi
Tosun  ve  Düve  oldu.

Tosunlar Boğa

Boğaların  burulmuşları

Öküz  oldu.

Düveler  ise
Büyüyüp  inek
Oldu…

 

Eşeğin  yavrusu

Sıpa… Büyüdü

Yine  eşek  oldu.

Dayısı  at  olan
Katır…
Annesi  at  olan
Baster  oldu.

 

Köpeğin  yavrusuna

Anadoluda  Gölbez

Derler.

Bazen  de  Enik…
Büyüdü  it  oldu.

 

İşte  izi  karışan

Bu  at  ile  it

Böylece  oldu…

NOT:  Her dilin zenginliği ve güzelliği kendi özündedir. Onu ancak anadilini bilenler idrak edebilir.