Sülalelerimiz ve Yerleşimleri: KAYSERİ

Alamescit-Tlığur Hable
(Kabardey)
Adeje,
Ademey,
Dumenış,
Tlığur,
Dumen,
Lup,
Hamıko
Bilgi: Bülent Atcı

Pınarbaşı-Aşağı Kızılçevik-Mekeney
(Kabardey)
Thahuaho,
Asker,
Memey,Thazepl,
Beg,
Huran,
Zıhoh,
Jıgo,
Jıletej,
Gıdetsım,
Borsa,
Ğıtse,
Şomaho
Bilgi: Ergün Kızılkaya

Pınarbaşı-Büyükkabaktepe-Bjepe
(Kabardey)
Албора (Albora)
Беремыкъуэ (Beremuko)
Демелей (Demeley)
тlаш (Deş)
Хьэгундокъуэ (Hagundoka)
Шакъ (Shak)
Tамбий (Tambiy)
Ажджэрий (Ajgeri)
Къуэдзокъуэ (Kodzoko)
Лъэпщокъуэ (Lepşoko)
Иту (хъэжбырам) (Yitu)
К1эрэф (Keref)
Хэж (Hej)
гъук1э (Guge)
Шащ1э (Şaşe)
Жамбылэ Jambıle)
Сэрхъощ (Serhoş)
Копэщер (Kopeşer)
Щапар (Şapar)
Думэныщ (Dumenış)
Жэмысе (Jemıse)
зэхъуэхъу (Zehuehu)
Жанхъуэт (Janxuet)
Bilgi: KODZOKO Eray

Pınarbaşı-Cinliören
(Hatukuay)
Svecba,
Niberiniko,
Meritko,
Mastirko
Bilgi: Mutlu Albayrak

Pınarbaşı-Devederesi-Fedısıyejıy
(Hatukuay)
Apezav,
Cenguy,
Duguj,
Mastırgo,
Guşha
Bilgi: CENGUY Cafer Turan

Pınarbaşı-Eskiyassıpınar-Şenibey
(Kabardey)
Şurdum
Bilgi: İhsan Gazi Şurdum

Pınarbaşı-Hayriye-Jamırzey
(Kabardey)
Xivlaogo,
Aşxod,
Verılh,
İslam,
Aşur,
Kişii,
Guce,
Muradin.
Bilgi: Turgut Janxot

Pınarbaşı-Hilmiye-Beşkızakhable
(Kabardey)
Beşkazak,
Bi,
Gened,
Hadef,
Hazığo,
Kupşın,
Megoawo,
Negoey,
Nır,
Pşıhaje,
Tambiy,
Tokmak,
Yılouko
Bilgi: Bülent Atcı

Pınarbaşı-İnliören-Xewsay
(Hatukuay)
Lepşavko,
Birç,
Heusay,
Degumko,
Huaje,
Şagandiye,
Tuğ,
Yeutikh,
Utij,
Semegumko,
Kankoş,
Najomko,
Kerşay,
Nakarko,
Kuşhaxer

Pınarbaşı-Kaftangiyen-Yanzorey-(Yanzor)
(Kabardey)
Kambike,
Pırxış,
Zeğaşte,
Zepışe,
Hax,
Tox,
Şepar,
Ğuşaw,
Memxağ,
Megey,
Karasuk,
Gumuk,
Oh,
Kuşha,
Beslen,
Şogen,
Sosmag,
Karden,
Darıgo,
Hajmerem,
Perıt,
Beşkur,
Ğuge,
Thambılmışx,
Kışi.
(Yaşayan yok.)
Bilgi: Alişan Kaya

Pınarbaşı-Karaboğaz
(Kabardey)
Ajbek,
Aslan,
Awcı,
Bekaldı,
Bırseko,
Borsa,
Gigi,
Haşpak,
Kajmıj,
Kanako,
Karagul,
Karma,
Karslı,
Koşoko,
Tlıs,
Treş,
Tokane,
Vıka


Pınarbaşı-Karahalka

(Kabardey)
Kuşha
Jilehij
(Hk)uran
Mertaze
Hud
Ganouga
Agoy
Zıgazej
Pigotıj
Kersen
Bilgi: KUŞHA Gülsen Özden
Bilgi: Alaaddin Özkan

Pınarbaşı-Kazancık
(Abhaz)
Agaçe,
Af,
Deg,
Une,
Khadeuk,
Yağan,
Nakhşır,
Ğıza,
Loğuf,
Liy,
Bamış,
Abha,
Yaş,
Jetger,
Yismeyl,
Karabe,
Thayzıuh

Pınarbaşı-Kılıçmehmet
(Kabardey)
Adeje,
Karbek,
Phonterişje,
Teuwvej,
Sogkur
Verogo,
Kurmen,
Iderey,
Dumenış,
Kılışpi,
Duruk,
Thagoho,
Hagaşe,
Muğul.
Bilgi: Adige Bey
Zeğal,
Hakul,
Şırıt,
Koşkan,
Teywoej.
Bilgi: Bülent Atcı

Pınarbaşı-Kırkpınar
(Kabardey)
Abaza
Dışowko
Goşowko
Gaze
Hemaşa
Karden
Küşha
Lostan
Sasık
Bilgi: Dışowko Sabahattin

Pınarbaşı-Küçükkabaktepe
(Kabardey)
Къэраба (Karabe)
къуэжъ (Koj)
Кушмэзыкъуэ (Kuşmızoka)
Къущхъэ (Kushxa)
блэнауэ (Bılenavoe)
Карагул (Karagu)
урыс (Vurıs)
Bilgi: KODZOKO Eray

Pınarbaşı-Malak
Abzehe Muhamed
Ansovkho (Keçe)
Balkho (Bal)
Baskhığ (Memiş)
Başıl (Başıl)
Bath (Boran)—
Biram/Hatram (Bayram)
Cahımko (Şahin)
Debrakh (Kantekin-Noyan-Paksoy-Taştan)
Degumkho (Aytekin)
Çınazır (Cengiz)
G^arid (Tekin)
Garoh (Gören)
Habukh (Can)
Haccımkho
Hadeğale (Açal)
Hakrej (Yağanbu)
Hakar
Hanoşkho (Belen)
Haccav (Tazekuş)
Haleb (Candan)
Hapujımkho
Jevuchkho
Katsuv (Çoban)
Kharev
Kheğeç
Laykho (Şahin)
Mayıs (Belge, Bilgiç)
Melejımkho (Ceylan)
Merkaze (Kaya)
Mışevust
Makhe: Bahrikho (Aydemir)- Giccuv (Batur)- Hiğsa(Yıldırım)- Kheyirkho/Jekaji (Akpınar)- Maggeji
Mahmutji (Belli)—Vezir (Taş)-
Negoy (Çelebi-Tok)
Pşippıy (Çalışkan)
Pşıkan: Avşar (Barış)
Habal (Cebe)
Hacret (Demirbağ)
Quaş (Demir)
Şavuşkho (Şen)
Şuşak/Beslankho (Göksoy)
Şuthakum (Coşkun)–
Tatuv (Sezgin)
Tarkaho: (Demircan)
Yunus (Bülbül)- Patuv/Ceniç/Mazekul (Baykal)
Tukho (Ergin)
Volğey (Bilkay)
Yecid (Ödek)
Yemısh
Yevtuk
Yıkavkho: Davut/Turpal (Cansu)
Bilgi: ŞUŞAK/BESLANKHO Ünal
Bilgi: ÇINAZIR Oktay Cengiz 

Pınarbaşı-Methiye-Mudarey
(Kabardey)
Janxot,
Nıbej,
Koşi,
Digeş,
Baze,
Merzey,
Begul,
Gardan,
Hajevod,
Verogo,
Nezer,
İigix,
Meremgul,
Bıf.
Bilgi: Turgut Janxot

Pınarbaşı-Panlı
(Abzegh)
Zıbe,
Tzey,
Tuğ,
Tl’ışe (Tılı’ışe),
Şhaguj,
Siuh,
Meretko,
Hatko,
Guaş,
Haban,
Çetav,
Bzıwımko,
Hatko,
Besnıy,
Bidanıko,
Selmen,
Çenguy,
Bağ,
Kesey,
Bırç’u,
Auvle

Pınarbaşı-Pazarsu-Anzoreysug
(Kabardey)
Kil
Tıkına
Tok
Tenoka
Merzey
Bırs
Bursa
Hajtiş
Altud
Bilgi: KİL Yakuphan Aşkın

Pınarbaşı-Potuklu-Yısmelkıt-Yısmelkoaje
(Abhaz)
Ağaçe (Yılmaz)
Apha
Bekiz (Temeltaş)
Çıça (Sönmez)
Dudu (Sefil)
Getawa (Güleç)
Ğan
Hıstı (Ateş)
Jemikoa (Tatlı)
Kuş
Kudaçıri
Mıd (Öçal,Köse)
Mıhaça (Kaya)
Nakşır (Özçelik)
Şemafe (Yıldırım)
Tad
Bilgi: Jankat Yıldırım

Pınarbaşı-Sacayağı-Beyazkoy
(Kabardey)
Wordım,
Lup,
Haşoloğ,
Mole,
Şogen,
Arıpşe,
Debağo,
Neğo,
Bilgi: KIP Müzeyyen Kip
Kurmel (Kurmali)
Bilgi: KODZOKO Eray

Pınarbaşı-Söğütlü
Dağun,
Haceblık (Eblik),
İnatış (Udji),
Soğur,
Tambıy,
Yuvan
Bilgi: Sancar Şahan

Pınarbaşı-Taşoluk
(Kabardey-Abzegh)
Akey,
Aşbogo,
Afasıj,
Bek.
Bırseyko,
Ğubj,
Hapassa,
Tambiy ,
Tegulan,
Kalmık,
Kardan,
Kanoga,
Siyugh,
Şez,
Yıwan
Bilgi: İrfan Kaya

Pınarbaşı-Uzunpınar-Yınerıgey
(Kabardey)
Balkar
Bekis
Beşgouğa
Beşgür
Blenava
Boled
Digeş
Duman
Fıra
Gefo
Göbeşi
Hajmerem
Jındık
Şegem
Şeşen
Tok
Yineroga
Bilgi: Tuncer Bayer

Pınarbaşı-Üçpınar
(Kabardey)
Ansiqa,
Blenemih,
Bij,
Şid,
Aleskir,
Abreg,
Habe,
Kanamet,
Şigaliga,
Baqu
Meker
Şıd
Bıj
Agoey
Geref
Dumen
Aleskir
Şığalığo
Ansıqo
Ğabe
Kanamet
Mekawo
Zeğaşte
Blenemıh
Baqu
Abreg
Bilgi: Vedat Meker

Pınarbaşı-Yahyabey
(Kabardey)
Qarats`ik`u,
Qantl`oque,
Şet,
Besleney,
Hameque,
F`its`e,
Bev,
Şid,
Şibzixhue,
Guebek,
Bağ, Xute,
Thek`umaşe,
Bevij,
Qarden,
Hajumar,
Hamirze-Qeytique

Pınarbaşı-Yeniyassıpınar-Janikoy
(Kabardey)
Isnoko,
Sebnoko,
Haguj,
Sabancı,
Geref
Kanşawe
Bilgi: K. Hakan Kanshawe
Khutat-that
Asiboka
Karden
Nehus
Bilgi: Mansur Tuncay
Şurdum
Bilgi: İhsan Gazi Şurdum

Pınarbaşı-Yukarı Karagöz-Makarhable
(Kabardey)
Asker
Besleney
Beşto
Dıdu
Hakaşe
Hapa
Karden
Kerpet
Kufabz (Qufabz)
Kumaş (Abaza)
Kuşha
Makara
Mambat
Merşan (Abaza)
Sıruqua
Şıbzıhua
Şıd
Yegoj
Bilgi: BEŞTO Yılmaz Beştepe

Pınarbaşı-Yukarı Kızılçevik-Jeşhable
(Abaza, Kabardey, Shapsugh, Balkar)
Amhute,
Hajhe,
Duman,
Hute,
Gön,
Olup,
Meşine,
Kebişe,
Geşt,
Loshtan,
Tahambılmışh,
Voyogo,
Hacuk,
Geraşe,
Lukgeş,
Tgişhe,
Nehuş.
Bilgi: Abaza Ruşen Demir

Uzunyayla-Aşağı Karagöz-Hosthable
(Kabardey)
Karden,
Mirze,
Showetsuk,
Zanile,
Thakumabgo,
Host,
Benechej (Thamoko)
Kuşha,
Berezg,
Hagasha,
Laşe
Bilgi: BENECHEJ (THAMOKO) Oğuz Pechenek
Benejej (Peçenek)
Hagâşe (Yıldız)
Ha’tzuk( Polat )
Karden (Nart)
Kost (Yılmaz)
Kuş’ha (Demirkan)
Laşe (Çelik)
Mırze (Polat, Özden)
Şeve’tzuk (Soykuvvet)
Tıhakumabguo (Keskin)
Zenile (Ünal)
Bilgi: BENECHEJ Erkan Peçenek

Uzunyayla-Dikilitaş
(Kabardey)
Apşe,
Besleney,
Tığuj,
Ğubjoko,
Mole,
Gefo,
Zanile,
Kip,
Mezan,
Hasuk,
Mefej,
Ştım,
Wotey,
Vegaje
Bilgi: Ömer Yıldız
www.dikilitas.org
Şhtım
Weteey
H’ats’iq’u
T’ixhuijh
Apşhe
Mole
Besleney
Kip
Ghuibjoque
Meşejh
K’efo
Mezan
Veqaş’e
Bilgi: Münteha Gülsu

Uzunyayla-Taşlıgeçit-(Toxable)
(Kabardey)
Şigej,
Tox,
Kancaşoe
Bilgi: Şigej Nesij Yılmaz

Yahyalı-Babuguey-Benegue
(Kabardey, Abzegh)
Hakuj (Haguj),
Şelpag,
Keytıkoe (Geytıgo),
Dzibe (Zibe),
Melley,
Kankul (Kangul),
Şıbzıhoe (Şıbzıho),
Kurmalı (Kurmel),
Nehuş,
Merem,
Tambiy (Tanbiy)…
Şimtaz,
Vodeh,
Ademey,
Muğelh (Moğelh),
Teter,
Harıf.
Bilgi: Hakuj’ukoe

AAA-Line