Sülalelerimiz ve Yerleşimleri: KOCAELİ

Kandıra-Fethiye
(Abhaz)
Amıçba,
Aşbuha,
Ardzır,
Harozkiya,
Huk,
Şuşha

Merkez-Ketence
(Abzegh, Shapsugh)
Acmuj,
Andırhay,
Akıj,
Bıkujıyeko,
Brameko,
Bjedug,
Bage,
Bğane,
Bılım,
Huako,
Cermize,
Duho,
Adadıvko,
Çetav,
Hatko,
Huvaj,
Huşt,
Hakurine,
Halığuaşe,
Hacemiz,
Harul,
Hajohmediko,
Hesanko,
Huşaplı,
Havşeko,
Hajmemetko,
Haştamko,
Hokon,
Hakujiyeko,
Hapiy,
Hatamko,
Hanıujo,
Kube,
Kuaş,
Kalmıko,
Keleşov,
Kobli,
Karden,
Kabartıko,
Lıışe,
Lııjıyeko,
Lııhıjıko,
Levko,
Mışevost,
Meskune,
Melışe,
Mokvavko,
Nahleşko,
Neuş,
Naş,
Nejuş,
Nuhujko,
Neğueykoi,
Pşımaf,
Pezadıko,
Pçenleşu,
Psehel’ı,
Pheşobış,
Rıftıko,
Sapiy,
Sovmış,
Şogen,
Secaş,
Şehelt,
Tsey,
Thaghuaşe,
Talustanıko,
Tramko,
Thağae,
Vursımko,
Yeğvaş,
Yeşuako,
Yediç,
Seruş’e,
Guğoj,
Nanuko.

Merkez-Uzuntarla
(Abzegh, Shapsugh)
Ahhasko,
Ancuk,
Hakış,
Besniy,
Blavko,
Halhako,
Hapşıko,
Hakule,
Hakerej,
Fujkalıko,
Govko,
Horel,
Kuey,
Sıkujye,
Tuğuj,
Voşe,
Şefijko,
Tave,
Vujejye,
Yebjin,
Hacıbasko,
Hatko,
Meretiko,
Pşıvnıko,
Tupujıko,
Tamko,
Hajemko,
Kaleluteke,
Kalıko,
Kazanıko,
Lıışe,
Sudın,
Kuşıko,
Lıv,
Lığuneko,
Nac,
Nutho,
Pşukuyko,
Pılaşko,
Pşıkonka,
Pşavnoko,
Melahko,
Ketye,
Şavko,
Şuışıko,
Lıımafko,
Toğapsev,
Tıkıne,
Yezıhk ,
Yediç,
Cınaho,
Carıko,
Lehıhako

Merkez-Maşukiye
(Abhaz, Wubıh, Shapsugh, Gürcü)
Çıf,
Çule,
Hamte,
Plahe,
Şhaplı,
Voçbe,
Vucase,
Leşkeri
Bilgi: LEŞKERİ Derbent Leşkeri

Merkez-Hikmetiye-Büyükderbent
(Abzegh, Abhaz)
Ardzına,
Ardzınba,
Agumba,
Çikşih,
Çıhnı,
Gırşına,
Şema,
Şamba,
Toan

Sapanca-Yanık
(Shapsugh, Wubıh)
Cuje,
Guj,
Hunca,
Khuş,
Lokuaşe,
Şabe,
Şoneu,
Rude,
Şhaplhı,
Vucejise.

AAA-Line