SÜLEYMAN YANÇATORAL İLE BİR SÖYLEŞİ

Kafdağı
Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, Aylık Kültür Sanat ve Haber Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 1  Şubat 1987 Ankara

Kafdağı: Sayın Yançatoral 6 Aralık’ta gerçekleştirilen 25. yıl kutlama programını düzenlemek üzere, yönetim kurulunca oluşturulan tertip komitesinin başkanı olarak görev aldınız. Lütfen anlatır mısınız bu görev size verildiğinde ve görevi kabul ettiğinizde nasıl bir duygu içerisindeydiniz? Umutlarınız ve kaygılarınız neler di? Gecenin nasıl geçeceğini bekliyordunuz?

Süleyman Yancatoral: Sorularınızın cevabına geçmeden önce, 25. yıl onur günü kutlama çalışmalarına katılan bir kişi olarak teknik açıdan fikirlerimi aldığınız için teşekkür ederim. Derneğimizin 25. yıl kuruluş yıldönümü kutlama programı hazırlama görevi bana verildiğinde sevinç ve korku duygularını beraberce yaşadım. Sevinçliydim, derneğimiz 25. yılı acı ve tatlı günleriyle geride bırakmıştı ve bu onur gününü kutlama programını hazırlama görevi bana verilmişti. Korkuyordum; Kafkas Kültür Derneği için son derece anlamlı olan 25. yılın derneğin onuruna yakışır bir biçimde kutlayabilecek miydik? Üyelerimizden gerekli ilgi ve yardımı görebilecek miydik? Gerekli parasal destek sağlanabilecek miydi? Bu korkular içerisinde 25. yıl kutlama programı için taslak bir plan hazırladım. Çalışma planı yönetim kurulunda görüşüldükten sonra bir çalışma komisyonu oluşturuldu. Komisyondaki arkadaşlarla her hafta toplanarak planın detayları tespit edildi, görev bölümleri yapıldı. 25 yılda dernek yönetim organlarında görev alanların isim ve adresleri tespit edildi.
Çalışmalar ilerledikçe başlangıçtaki endişenin azaldığına, endişenin yerini sevinçli ve mutlu bir gelecek alıyordu. Çalışmalar üyeler tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor ve komisyondan görev isteniyordu.

Kafdağı: Çalışmalarınızda teknik güçlüklerle karşılaştınız mı?

Süleyman Yancatoral: Çalışmalarda karşılaşılan en önemli güçlük, Dernek organlarında görev alanların isim ve adreslerinin tespitinde çıktı. Maalesef dernekte sağlıklı bir arşiv sistemi olmadığı için 1962-63-64 yıllarında görev yapanlar tespit edilemedi. Diğer yıllara ait bazı isimlerde maalesef ele geçirilemedi.

Kafdağı: Kutlama programında hangi çalışmalar planlanmıştı?

Süleyman Yancatoral: 25 yıl kutlama programı çerçevesinde kurucu üyeler ile Başkanlara bir şükran plaketi verilmesi, 25 yıllık çalışmaları yansıtan bir bültenin çıkarılması, kutlama gününün bir şölen şeklinde geçmesi ve dernek çalışmalarına ilişkin bir panelin düzenlenmesi planlanmıştı.

Kafdağı: Dernek kurucuları ile 25 yılda dernek başkanı olarak görev almış üyelere birer plaket verdiniz. Sizce bunun anlamı ne amacı neydi?

Süleyman Yancatoral: İnsanlar derneklerde gönüllü olarak çalışırlar ve bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelirler. Çalışmalarından ötürü mutlu olurlar. Dernek organlarına seçilen üyeler, yasal açıdan derneği diğer kişi ve kuruluşlar nezdinde temsil ederler. Zaman zamanda gönüllü görevlerinden ötürü maddi ve manevi sıkıntılara düştükleri olur. Bir süre sonra görevlerini başka üyelere devir ederler.   Yıllar geçer ve bu insanlar yeni üyeler genç kuşaklar tarafından unutulabilinir. İşte 25. yıl v.b. gibi kutlama günlerinde bu insanların hatırlanarak onurlandırılması hem bu insanları mutlu eder, yaptıkları çalışmaların karşılığını manevi açıdan, hatırlanarak almış olurlar, hem de bundan sonra görev alacaklar için güzel bir örnek teşkil etmiş olur. Böylece toplum olarak bir kadirşinaslık örneği verilmiş oluyor.

Şüphesiz derneklerde çalışanlar sadece dernek organlarında görev alanlar değildir. Nice isimsiz kahraman var ki, hiç bir beklentisi olmadan çalışmalara katılır ve bundan mutlu olur. Kafkas kültür derneklerinde bu tip insanlar çok yaygın. Bu arkadaşlara huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum.

Kafdağı: Neden sadece kurucular ve başkanlara plaket verildi. Biraz önce sözünü ettiğiniz «İsimsiz Kahramanlar» diye nitelendirdiğiniz kişilere de neden birer plaket verilmedi?

Süleyman Yancatoral: Şüphesiz bu tip insanlar belirli kıstaslara göre tespit edilebilseydi ve bu tespit 25 yıllık perspektifi kapsayabilseydi, bunlara da birer şilt verilebilirdi. Fakat bu insanların neye göre tespit edecektiniz? Bu tespiti kimler yapacaktı? 25 yıllık geçmiş içerisinde bu tip insanları tespit etmek imkansız gibi bir şeydi. Bu güçlükler dikkate alınarak dernek organlarında görev alıp da resmi kayıtlara geçen kişiler kıstas olarak ele alındı. Bu kişiler resmi kayıtlara göre derneği temsil ediyorlardı ve isimlerini tespit etmenin kolaylığı vardı.

Kanımca ”İsimsiz Kahraman” olarak nitelendirdiğimiz bu çalışkan arkadaşlarımız 25 yıl onur gününün görkemli bir şekilde kutlandığını gördükten sonra, emeklerinin boşa gitmediğini görerek mutlu olmuşlardır.

Kafdağı: 25 yıl kutlama programı çerçevesinde, bir 25. yıl rozeti, 25. yıl Bülteni, 25. yılın armağanı olarak bardaklar yaptırdınız. Katılanlara geleneksel içkimiz maksime ikram ettiniz. Bunlardan başka yapmayı düşünüp de yapamadığınız şeyler oldu mu?

Süleyman Yancatoral: Yapılan program büyük ölçüde gerçekleştirildi ve amacına ulaştı diyebilirim. Fakat örneğin 25 yılın çalışmalarını yansıtan bir fotoğraf albümü hazırlanabilirdi. Bunu gerçekleştiremedik. Günün anlam ve önemi basın organlar aracılığı ile kamuoyuna ulaştırabilinirdi. Bu da parasal ve bazı teknik nedenlerden ötürü gerçekleştirilemedi.

Kutlama gecesinin geniş katılımlı bir şölen şeklinde geç meşini yaşlısı, genciyle tüm üyelerimizin bu eğlenceye katılmasını beklerdik. Fakat Ankara’nın en büyük salonu bize dar geldi, eğlence beklenen ilgiyi tam anlamıyla görmedi. Salonun darlığı ekibin gösterisini etkilediği gibi gelen konuklarımıza yer bulmakta güçlük çektik.

Kafdağı: Gecenin düzenleniş biçimine yönelik bazı eleştiriler oldu. Örneğin yaşlılarımıza yeterince yer verilmedi, ilgi gösterilmedi v.b. şeklinde bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

Süleyman Yancatoral: Gecenin teknik hatalarını kabul etmemek mümkün değil. Bu kadar ilgiyi doğrusu pek beklemiyorduk. Konuklarımız için yeterli yerin olabileceğini tahmin etmiştik. Fakat yanıldık,

Özellikle plaket alacak ve ve verecek kişiler için özel bir yerin ayrılması daha sıcak bir ilişkiye girebilmesi için, oturma yerlerini dar tuttuk. Oturma yerlerinin azlığı ve katılımın fazla olması nedeniyle bazı büyüklerimiz maalesef ayakta kaldılar. Gelenlere ilgi gösterilmediği konusuna katılmıyorum. Dernek, üyelerimizin bir evidir. Bütün üyeler bu ailenin birer bireyleridir. Görevli kişilerin gelen kişilerle tek tek ilgilenmesi zaten mümkün değildi. Biz gelenlerin   birbirleriyle ilgilenerek meşini yaşlısı, genciyle tüm üyelerimizin bu eğlenceye katılmasını beklerdik. Fakat Ankara’nın en büyük salonu bize dar geldi, eğlence beklenen ilgiyi tam anlamıyla görmedi. Salonun darlığı ekibin gösterisini etkilediği gibi gelen konuklarımıza yer bulmakta güçlük çektik.

Kafdağı: Gecenin düzenleniş biçimine yönelik bazı eleştiriler oldu. Örneğin yaşlılarımıza yeterince yer verilmedi, ilgi gösterilmedi v.b. şeklinde bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

Süleyman Yancatoral: Gecenin teknik hatalarını kabul etmemek mümkün değil. Bu kadar ilgiyi doğrusu pek beklemiyorduk. Konuklarımız için yeterli yerin olabileceğini tahmin etmiştik. Fakat yanıldık,

Özellikle plaket alacak ve ve verecek kişiler için özel bir yerin ayrılması daha sıcak bir ilişkiye girebilmesi için, oturma yerlerini dar tuttuk. Oturma yerlerinin azlığı ve katılımın fazla olması nedeniyle bazı büyüklerimiz maalesef ayakta kaldılar. Gelenlere ilgi gösterilmediği konusuna katılmıyorum. Dernek, üyelerimizin bir evidir. Bütün üyeler bu ailenin birer bireyleridir. Görevli kişilerin gelen kişilerle tek tek ilgilenmesi zaten mümkün değildi. Biz gelenlerin   birbirleriyle ilgilenerek hatıralarını tazelemeleri düşüncesindeydik. Bu durumda büyük ölçüde gerçekleşti. Ankara’nın dışından gelen bir çok insan birbirleriyle hasret giderdi.

Kafdağı: Her toplantıda ve grupta olduğu gibi bu toplantıda eleştirilecek yönler olabilir. Fakat gece Derneğimizin 25 yıllık geçmişine uygun olarak kutlandığını söyleyebiliriz.   Son olarak bu görüşmeye ekleyeceğiniz bir konu var mı?

Süleyman Yancatoral: Bizleri duygulandıran olaylar zincirine değişik kişi ve kuruluşlardan gelen mektup, çiçek, telgraflar ve mesajlar eklenerek, 3 aylık bir çalışmanın tüm yorgunluğunu bizlere unutturdu. Nice 25. yıllara omuz omuza… Sevgi ve saygı duygularımla teşekkür ederim.