THAKUŞINE ASLAN: GELİŞİYOR, İLERLİYORUZ

THARKOHO Adam
Adige Mak Gazetesi, Kasım 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Adige Cumhuriyeti Başkanı THAKUŞINE Aslan görevine başladığından beri halkın yaşamının daha iyileştirilmesi, sosyal sorunların çözümlenmesi, ekonominin kalkınması ve yatırımların artması konuları üzerinde duruyor. Federal merkezle anlayış içerisinde çalışıyor, Adigey önünde bulunan vazifeleri övülesi bir şekilde yerine getiriyor. Bunu son yıllarda cumhuriyette yapılan ve tamir edilen binaların çokluğu, bütçe ve yatırımcıların gözle görülür oranda artması ve başka konularda kanıtlıyor. Ekonominin gelişmesine vesile olacak programlarda Adigeyin aktif olarak yer alması, üzerine düşen her şeyi kesinlikle yerine getirmesi, bu konuda örnek alınacak bir bölge olmasını RF Başkanı Vlademir Putin ve hükümet başkanı Dmitri Medvedev defalarca dile getirdiler. AC Başkanı THAKUŞINE Aslan cumhuriyetin kalkınması için günümüzde en çok üzerinde durdukları konular, çözümledikleri sorunlar, gelecekte yapmayı kendilerine vazife gördükleri hususlar hakkında beyanda bulundu.

Kıteko Aslan, göreve başladığınız ilk günden itibaran defalarca Cumhuriyette yaşayan insanların yaşamlarının daha iyileştirilmesinin esas vazifeniz olduğunu dile getirdiniz. Son yıllarda Adige Cumhuriyetinin gelişmekte olduğu, bütçenin yaklaşık üç kat arttığı malum. Bunun olmasını sağlayan ana şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

– İnsanların yaşamının daha iyileştirilmesini sadece ben değil benimle birlikte olan tüm kadromuzda ana vazife olarak görüyor, sosyal sorunların çözümlenmesinin her şeyden önde olması gerektiğini belirtiyoruz. ‘İstediğimiz, kararlaştırdığımız her şey oldu’ dememizde doğru olmaz, hala üzerinden gelmemiz gereken işler az değil. Fakat böyle olmasına rağmen cumhuriyet bütçesini üç kat arttırabildik, yatırımcıların ekonomimize olan yatırımlarını gözle görülür oranda arttırdık, bunların büyük anlamı var. Pek çok işletmeyi canlandırdık, yeni açtıklarımız da az sayıda değil. Bunların sayesinde halk yeni iş yerleri buldu. Fakat yine bir daha belirtmek istiyorum, kararlaştırıp yapamadığımız işler de oldukça çok, onlar üzerinde çalışacağız, cumhuriyetin ekonomisinin kalkındırılması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız, iyi yaşama sahip olan bölgelerin arasında sağlam olarak yer almaya çalışacağız.

– Sosyal öneme haiz sorunlar üzerine özellikle konutlara doğalgaz ve su çekilmesi hususunda cumhuriyetimiz son yıllarda çok para harcadı. Bunun sağladığı yararlardan siz şahsınız adına memnun musunuz?

– Üzerinde durduğumuz temel konulardan birisi de cumhuriyetteki tüm yerleşkelere doğalgaz ve suyun ulaştırılması. Federal merkez ve cumhuriyetin olanaklarını kullanarak, bu son yıllarda çözümlediğimiz şeyler az değiller, pek çok yerleşkenin ihtiyaçlarını giderdik kalanlara da yardımcı olacağız. Turizm dinlence komplekslerini inşa edeceğimiz Mıyekuape rayonundaki yerleşkelere doğalgaz, su ve elektrik çekmeye devam ediyoruz. ‘Rusya’nın Güneyi’ isimli federal program çerçevesinde başkentimiz ve Mıyekuape rayonundaki yerleşkelere su temin eden 64 kilometrelik hattın ikincisi üzerinde çalışıyoruz. Bunun yarısını bu yıl bitireceğiz kalanını Adigey ile Krasnodar eyaleti birlikte daha sonra yapacaklar. Bu projeye toplamda beş milyar ruble kadar harcama yapılacak. İnşaatçıların çalışmalarından, sorunlara buldukları çözüm yollarından ben şahsen memnunum. Aynı şekilde dinlence yerlerimize uzanan yolların, köprülerin yapımı, altyapının düzenlenmesi konusunda geçen yıllarda büyük para harcadık, gelecekte de bu işi ilerleteceğiz. Bununla birlikte turizme yönelik yapacağımız tesisler için yatırımcıların sayısının arttırılmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

– Federal merkez tarafından, bölgelerin gerçekleştirmesi istenen, Sağlık ve eğitim alanlarında reform içeren programı en iyi yerine getiren bölgeler içerisinde Adigey yer alıyor. Günümüz itibariyle bu konuda neler çözümlediniz gelecekte en çok nelerin üzerinde duracaksınız?

– Sağlık reformu programı çerçevesinde 2011-2012 yıllarında yapılan çalışmalarda milyar ruble kadar harcama yapacağız, günümüz itibariyle bunun büyük kısmını kullandık. Cumhuriyette bulunan sağlık kuruluşlarında köklü tamiratlar gerçekleştirdik, ihtiyaç duyulan teknik aletleri ve gerekenleri buldurduk. Hastane ve poliklinik yapımı ve tamiratının yanısıra köylerde sağlık ocağı – ana sağlık birimleri yeniden oluşturduk. Bir daha belirtmek istiyorum, yaptığımız her şey halk için. Federal bütçeden cumhuriyetimize ayrılan parayı zamanında ve gereken yerlerde kullanıyoruz. İçinde bulunduğumuz yıla ait geride kalan işleri ilgili bakanlıklar yerine getirecekler. Bunların yanısıra eğitim-öğretim kurumlarının tamiratı ve yapımı konusunu da göz önünden eksik etmiyoruz. Bu son yıllarda, federal merkez ve yerel yönetimlerinde desteği ile buralardan temin edilen paralarla okullarda, anaokullarında tamiratlar yaptık, gereken teknik donanımları sağladık, öğrencilerin okula getirilmesi için gereken otobüsleri satın aldık. Bu konuda yine çalışmaya devam edeceğiz, yeni eğitim kurumları açacağız, yapacağız. Federal programı gerektiği gibi gerçekleştirdiğimiz için, RF Hükümeti Başbakan Yardımcısı Olga Golodets cumhuriyetimize ek kaynak temininde bulunacaklarını belirtti. Her şeyden önce yeni 10 tane ana okulu inşa etmek üzere bütçeden kredi elimize geçecek. Cumhuriyette sağlık sektörünün çağdaş normlara uygun hale getirilmesi için gerçekleştirilen program çerçevesinde bize 320 milyon Ruble daha salınacak. Bunun yanısıra halka ücretsiz sağlık hizmeti sunma programı çerçevesinde 200 milyon ruble ek bütçe cumhuriyetimize salınacak. Özellikle belirtmek gerekiyor ki, Adigey sağlık konusunda çağdaş normlara ulaşır oldu. Ülke yöneticilerinin derin düşünceleri neticesinde ortaya çıkan yaklaşıma bizim de kararlı bir şekilde olaya yaklaşımımız bunu sağladı. Evet, federal ve cumhuriyet bütçelerinde yatırıma yönelik yapılan harcamaların ekonomik olarak daha fazla önemi var. Federal merkezden yardımlarından dolayı razıyız, bizde sahip olduğumuz tüm olanakları kullanarak işlerimizi yürütecek, daha iyiye doğru yol alacağız.

– Adigey’in bu son yıllarda tarım sektöründe de iyiye doğru gelişmeler gösterdiği malum. Ürün elde etme konusundaki göstergelerde de devamlı artış oluyor, bu konuda Rusya’nın en iyi bölgeleri arasında yer alıyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

– İşlediğimiz arazinin hektar olarak ve ürünsel anlamda bu son yıllarda hep iyiye doğru arttığı malum. Hektar başına aldığımız ürünü gösteren göstergelerden memnunuz, bu konuda bir kaç yıldır Rusya’da lider konumunda olan bölgeler arasında yer alıyoruz. Olanaklar çerçevesinde çiftçilere destek oluyoruz, ama en önemlisi, onlara engel olmuyor olmamız. İşyerlerinin ihtiyaç duyduğu yakıt, gübre vb. zamanında ellerine ulaşıyor, bunların neticesinde her yıl böyle iyi göstergeler-sonuçlar elde ediyoruz. Gelecekte de bu sektörde çalışanlara destek olmaya devam edeceğiz. Adigey’de yaşayan insanların yaşamını daha iyiye doğru götürecek programlar projeler yaşama geçireceğiz. Cumhuriyet kalkınma içerisinde ileriye doğru gidiyor. Fakat buna rağmen hala çözmemiz gereken sorunların az olmadığının bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz, insanlarımızın daha iyi bir yaşama sahip olmaları, sosyal sorunların çözümlenmesi konularında çalışacağız.