THAKUŞINE ASLAN: SİVİL CEPHE’NİN FAYDASI KESİN

HUT Nefset
Adige  Mak Gazetesi, Temmuz 2013
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

12 Haziran tarihinde toplumsal hareket ‘Sivil Cephe’nin Moskova’da gerçekleştirilen kongresine Adigey Cumhuriyeti (AC) adına Başkan THAKUŞINE Aslan katıldı. Dün (17 Haziran) Başkan’ın cumhuriyet ve yerel yönetimlerdeki basın mensupları ile yaptığı toplantıda, daha çok bu konu üzerine duruldu. Cumhuriyet Başkanı Sivil Cephe hakkındaki görüşlerinin gelecekte bu yapının ne gibi çalışmalara yapabileceği ve diğer konular üzerine konuştu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AC Başkanı toplantıda herşeyden önce basın mensuplarına dönerek meslekleri hakkında düşündüklerini açıkladı. Cumhuriyet ve yerel yönetim televizyonlarının, gazetelerinin çözülen sorunlar ve ihtiyaç duyulan konular hakkında halka yapılan sunumlarının memnun edici yanlarını ve üzerinde daha çok durulması gerektiğine inandığı konular hakkında konuştu. Basının büyük bir güç olduğunu devlet organlarının yaptıklarını veya yapmadıklarını halka iletmeleri ile basının değer kazandığını belirtti.

Daha sonra ise katıldığı etkinlik hakkında konuştu. Farklı politik hareketler, partiler bir araya gelerek nasıl Sivil Cephe’yi oluşturdular bundan bahsetti.

THAKUŞINE Aslan; ‘Devlet yaşamı hakkında bilgi sahibi olan, onun geleceği hakkında kaygı taşıyan insanları ‘Sivil Cephe’ bir araya getirdi. Onların halkın sorunlarının çözümü yolunda büyük katkılar çıkış yolları sunacakları kesindir.’ dedi.

Konuşmasında Sivil Cephe’nin başkanlığına Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin’in getirilmiş olmasının Subyektlerin sorunlarının daha iyi yönde çözülmesi için yeni umutlar da doğurduğunu belirtti. THAKUŞINE Aslan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

– Rusya Federasyonu Başkanı Vlademir Putin kongrede konuştuğunda ‘Sivil Cephe’nin bütün subyektlerde kurulması gerektiğini söyledi. Adigeyde Sivil Cephe’nin şubesi nasıl kurulacak, ona kimler katılacaklar, kim önderlik etse daha uygun olur diye düşünüyorsunuz?

– Başkan ‘Sivil Cephe’nin subyektlerde de kurulması gerektiğini söyledi bu yüzden bunu kesinlikle yerine getirmeliyiz. Fakat merkezden buna yönelik henüz yazılı bir bilgi gönderilmedi dolayısıyla bu konudaki normlar nasıl olacak bilmiyoruz.

– Size göre ‘Sivil Cephe’ye Rusya Birlik Partililer büyük oranda katılmalımı yoksa karşılıklı iki tarafın birlikte çalışması halinde mi daha verimli olunur?

– Cumhuriyetin durumu hakkında malumat sahibi, sadece konuşmaktan öte çalışmayada hazır bu konulara eğilecek-değinecek kimseleri ‘Sivil Cephe’ye almak gerekiyor. Onları bir partinin sıralarından seçmek gerekmiyor. Hiçbir partiden olmayıp halkın sorunları ile ilgilenenlerimizin de sayısı az değil. Bunlar arasında köylerde yaşayanlar da var. Böyleleri çiftçilerin sorunlarına çok daha iyi vakıflardır.

– ‘Sivil Cephe’ bir toplumsal hareket, yarın bir politik partiye dönüşebilir mi?

– Bundan çekinenlerde var, fakat benim kanıma göre ‘Sivil Cephe’ partileşmeyecek, bunlar birbirinden ayrı yapı olacaklar. Fakat her ikisi de ülkede yaşayan insanların yaşamlarının daha iyi olmasına hizmet edecekler. Rusya Birlik Partisi büyük güce sahip çoğunluğun dinlediği bir parti. Bu partinin saflarında olanlar Sivil Cephe’ye katılırlarsa daha da verimli olur.

– Size göre merkezlerden uzak kırsal yerleşimlerin sorunlarının ele alınmasında çözümlenmesinde Sivil Cephe’nin nasıl faydası gelir onlara nasıl ulaşabilir?

–  Daha öncede söylediğim gibi ‘Sivil Cephe’ye katılması gerekenler akıllı, branşlarında profesyonel ve halkın sorunları hakkında kaygı duyan insanlar olmalı. Bunlar taşra diye adlandırdığımız kesimde yaşayanlara daha yakın insanlarda olabilir. Bunun yanısıra her türlü kadroların seçiminde hata yapılmaması gerektiğine de inanıyorum. Günümüzde dünyanın ilerlemesini sağlayanlar profesyonellik sahibi insanlar.

– Sivil Cephe’nin faydası geleceğine inanıyormusunuz.

– Farklı branşlarda konularda uzman olan, farklı görüşlere sahip, ilginç fikirleri olan akıllı insanlar bir arada çalışırlarsa elbetteki faydası gelir bunda şüphe yok.  Onların bütün konulara vakıf olmamızda gerekli usulleri seçmemizde bize yardımcı olacaklarını umuyoruz.

–  Sivil Cephe’ye kollektif katılımların olmasını mı yoksa şahısların birer birer kendi katılımlarının olmasınımı daha uygun görüyorsunuz.

– Daha önce söylediğim gibi uyacağımız normlar bize iletilmeden bu konuda biz yalnız başımıza karar veremeyiz. Fakat bu gün benim söyleyebileceğim hem kollektif katılımların hemde şahsi katılımların  olabileceği. Ben ülkeye, cumhuriyete faydası gelebilecek herkesin katılabileceğini düşünüyorum.

– Bunlardan hangisinin seçileceğini düşünüyorsunuz.

– Şu ya da bu yöntem seçilir diyemeyeceğim. Şahıslarında, kollektiflerinde aynı oranda ihtimalleri var diye düşünüyorum. En önemli olan şey halkın faydasına olmasıdır.

AC Başkanı aynı zamanda Moskova’da düzenlenen içişlerine yönelik politika üzerine subyektlerin yüksek idarecilerine verilen seminere de katıldı. Gazeteciler bu konu hakkında da ona sorular sordular.