TİYATRONUN 75. YILI NASIL OLACAK?

YEMT’ITL Nurbıy
Adige Mak Gazetesi, Aralık 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Adige Cumhuriyeti Tsey İbrahim Milli Tiyatrosu 75. çalışma yılına girdi. Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği Üyesi, Adigey Cumhuriyeti Onursal Sanat Çalışanı HUNEGO Saide’nin ‘Haşmetmeapları Çok Yaşasın!’ isimli piyesini Kalmıkya Onursal Sanatçısı HAKUY Aslan yöneterek sahneledi. Yaşamın içerisinden alınan eserin sahnelenmesi öncesinde milli tiyatro oyuncuları sahneye çıktılar.

Rusya ve Adigey Devlet Sanatçısı, Abhazya Onursal Sanatçısı, Milli Tiyatro Başyönetmeni KUKANE Murat’ın dediği gibi; yeni çalışma yılında milli tiyatro snatçıları farklı piyesleri sahneleyecekler, festival ve çeşitli etkinliklere katılacaklar.

KUKANE Murat’ın verdiği müjdeli haber ise; Milli Tiyatro’ya kısa bir süre içerisinde yeni bina yapılacağıydı. Cumhuriyetimiz Başkanı THAKUŞINE Aslan tiyatro sanatçılarını sevindirdi. Şu an çağdaş normlara uygun yapılacak olan tiyatro binası için yer seçimi yapılıyor.

Tsey İbrahim Milli Tiyatrosu Müdüresi, Rusya Onursal Sanatçısı, Adige Cumhuriyeti devlet sanatçısı ZIHE Melayçet’te bir konuşma yaptı. Milli Tiyatro yakınlarda Senpetersburgta’ydı. ‘Tartüf’ ve ‘Psetlıhoher’ piyeslerini sahneledi. Leningrad bölgesinde yaşayan soydaşlarımızla toplantılar yaptılar, buluştular.

ZIHE Melayçet’in belirttiğine göre; Milli Tiyatro’nun iyi piyeslere ihtiyacı var. Sanatseverleri memnun etmek için devamlı sorulan aranan eserleri sahneleyecekler.

Rusya Federasyonu Tiyatro Emekçileri Birliği Adige Cumhuriyeti Dalı Başkanı, Rusya ve Kabardey-Balkar Onursal Sanatçısı, Adige Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı ZIHE Zavur tiyatronun yeni çalışma yılı dolayısıyla tiyatro severleri tebrik etti.

2012 yılını güzel-iyi bir şekilde hatırlayacak olanlar arasında yazar, dramaturg, ünlü sanatçı MURATE Çepay’de geliyor. Bu yıl MURATE Çepay’in sahnelerde bulunmasının ellinci yılı. MURATE Çepay iş arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Tiaytroculuğun nasıl mesleği olduğu ve insanlar arasında bu vasfıyla nasıl yer bulduğu, mutlandığını kıvançlandığını anlattı.

Haşmetmeapları çok yaşasın!

Birisine gıdası yeterli gelmiyor, diğeri ise yaşamından menun değil, bir üçüncüsü ise yaşamı anlıyor fakat çıkış yolu bulamıyor. Haşmetmeaplarından korkanlarla ona saygı duyanların bakış açıları örtüşmüyor. Eserin sahnelenmesinde rol alan sanatçılar; CIME Zarema, COLEKO Reşid, HAKUY Andzavur, THARKOHO Tevçoj, Ahmet Artur, AÇUMIJ Tembot, DAVUR Janne, NEHAYE Adam ve diğerlerinin rollerini değerlendirerek, her birisinin oyuna kattığı değeri kıyaslayabilirsiniz. Bazen şarkı söyleyenin yerine özlü sözler- deyişler dile getirenini daha yeğ bulabilirsiniz.

CIME Zarema; ‘- Къобэ-бжъабэ шъушIыжъыгъэу шъущыс, хэт шъурищыкIагъ? (Dallanıp-budaklanıp oturuyorsunuz, size kim ihtiyaç duyar ki?) Yosun tutmuşsunuz, ne işe yararsınız ki, diyor.’

Bir başka oyuncu ise; ‘Щыуаным Iутэу гъаблэм ыгъэлIэрэр псэугъкIэ умылъытэ (kazan başında durup kıtlıktan kırılanı yaşamıştan sayma). Elinin altındaki değerlendirmeyene acımanın anlamı yoktur’ diyor.
Haşmetmeaplarının yiyeceğini hazırlayan gereken özeni sunmamış. Bunun ışığında diğer oyun kahramanları geciktiğinide hesaba katarak onu eleştiriyorlar….

Hayatın kendisinden ziyade gözbağları edinmişler, yaşamlarının ne kadar kötü durumda olduğunun farkında değiller. Fakat aralarında güneşin doğduğunu, başlarına gelenlerin farkına varanlar da var ve hayatı değiştirmeye azmedenler de var…

Oyun Çerkesce. Sahne dekoru yanısıra oyuncuların kostümleri de, oyun müziği de ve başka pek çok şey de insanı düşünmeye sevk ediyor.