TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE

CircassianCanada

Değerli Hemşerilerimiz,

Adigece Kafkasya dan yayın yapacak bir/birkaç televizyon kanalı için imza kampanyasına, 14-15 Ocak 2006 tarihinde CircassianCanada Katılımcıları Adana Toplantısı’nda karar verilmişti.

Kampanyaya, kampanyanın Dünya çapında da yaygınlaştırılarak yürütülebilmesi için, Türkçe metinlerin yanında  Kabardey ve Adigey deki ilgili makamlara daha sağlıklı olarak ulaşabilmesi için Adigebze ve Rusça olarak da metinler hazırlanarak eklendi. Yine halkımızın yaşadığı diğer ülkelerde de kampanyaya katılımın sağlanabilmesi için yerel dillere çevrilmiş aynı içerikli metinlerin hazırlanması içinde gayretler sürmektedir.

Örgütlerimizden de bu güzel olayı sahiplenecekleri, imza toplama kampanyasına aktif olarak katılacakları, ilgililere dileklerin ulaştırılması aşamasında da sorumluk üstlenecekleri, etkinlik gösterecekleri, yol gösterici olacakları konusunda inanıyor ve desteklerini bekliyoruz.

İmza sayısının çokluğu ölçüsünde, projenin de çok daha başarılı olacağı konusunda, ayrıca izaha gerek olmadığını düşünüyoruz.

Bu kampanya; CircassianCanada katılımcıları olarak Adana toplantısın da başlatıldığı için  kampanyanın başlamış olduğu nokta olan CircassianCanada’da açılan “Televizyonumu İstiyorum” kampanyasına isim / soy isim yazarak katılmanızı, diğer taraftan yazılı olarak (adı, soyadı, sülale adı, yaşadığı ülke) toplanan imzaları da info@circassiancanada.com  adresine göndermenizi önemle rica ediyoruz.

Bu göndermiş olduğunuz bilgileri bizlerde, örgütlerimizin yol göstericiliğinde değerli cumhurbaşkanlarına ulaştıracağız.

Dil ve kültür ilişkisini, kültürün öğrenilmesinde ve aktarılmasında dilin önemini bilen, televizyon yayınlarının bu konuda üstleneceği hayati önemin farkına varan tüm hemşerilerimizi aktif olarak görev almaya çağırıyoruz.

Hedeflenen şey, eğer mümkün olur ise şimdilik mevcut yayınların uyduya aktarılması, daha sonrasında ise 24 saat uluslararası yayın yapabilen bir / birkaç televizyon kanalının hayata geçirilmesidir.

Kafkasya’da mevcut olanaklar ile bu gerçekleştirilemez ise televizyon yayını hayata geçinceye kadar bu kampanya değişik şekillerde devam ettirilecektir. Konuya ilgili ve duyarlı tüm örgütlerimizin ve tüm hemşerilerimizin yardım ve katkılarını bekliyoruz.

Saygılarımızla…

Lütfen “Adıghe Yaşam Suyu Projesi”nden imzanızı esirgemeyiniz.

MECİT TAV
CircassianCanada Katılımcıları Adına