TÜRKİYE ÇERKES DİAPORASI STK PAŞALARI ANAVATANLA AYRIŞMAYA İMZA ATTILAR

CC | Haber Merkezi

1 Ekim 2022 Çerkes tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu gün, yok olmanın eşiğine gelmiş, yaşam derdine düşmüş, dili ve xabzesini kaybetmek üzere olan Türkiyeli Çerkes Halkının anavatana candan bağlı çoğunluğu, STK paşaları ile yol ayrımına geldi.

Başta KAFFED olmak üzere, halkla bağını koparmış, gençlerine kin, nefret ve arabeskliği aşılayan, Çerkesliği düğünlerde absürd danslara indirgeyen STK’ların, günümüz yöneticilerinden söz ediyoruz. Anavatanımızdan kaçacaklara kucak açacaklarını deklare eden bu Paşalar, Çerkes halkına yapılabilecek en büyük hakareti yapmış, alınlarına kendi elleri ile hiç silinmeyecek kapkara bir leke sürmüşlerdir.

Ne yazık ki tarih tekerrür etmiştir. Osmanlı döneminin devşirme Çerkes paşalarının yerini günümüz Çerkes STK Paşaları almıştır. ”Benim gibi düşünürsen birlikteyiz!” diyen, halkımızın temsilcisi olmayacak bu güruhun amacının ne olduğu da bu kararları ve bu imzalarından sonra çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak biline ki biz Çerkes Halkı olarak anavatanımızdan yanayız.

Çerkes Halkı bu günümüz devşirmelerini asla unutmayacaktır.

1 Ekim 2022 tarihi artık, halkımızın kara bir günü olarak tarihe geçmiştir!..

Aşağıda tarihi rezalete imza koyan Türkiye Çerkes Diasporası STK PAŞALARI ve yayınladıkları bildiri

Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesi Kuruldu
KAFFED’in çağrısı üzerine mevcut Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Rusya Federasyonu’nda ilan edilen kısmi seferberliğin anavatanımıza olası etkilerini değerlendirmek üzere 29 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Kafkas Kültür Derneğinde, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti, Kafkas Vakfı, Almastı Çerkes Kadın Hareketi, İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği, Ankara Çerkes Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Adige Xase ve Alan Vakfı temsilcileri ile bireysel katılımcıların yer aldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantı sonucunda tüm katılımcıların mutabakatıyla, devam eden savaş ve kısmi seferberlik koşullarında zorunlu sebeplerle anavatandan ayrılarak geçici olarak Türkiye’ye gelecek soydaşlarımızın insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bu doğrultuda gerekli desteğin sağlanması amacıyla Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesi kurulması kararı alınmıştır. Komitenin yapısı, çalışma ilkeleri ve çalışma alanlarına ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.
İrtibat için: +90 506 399 04 01
krizmasasi@kaffed.org
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.