TÜRKİYE’DEN RUSYA FEDERASYONU’NA İHRAÇ EDİLEN MALLAR

İgeme

Rusya Federasyonu’na olan ihracatımız 1992-1997 yılları arasında hızla artarak Türkiye aleyhine gelişen dış ticaret dengesinin nispeten iyileşmesini sağlamış, ancak bu olumlu gelişme Ağustos 1998 krizi ile tersine çevrilmiştir. Söz konusu ülkeye yönelik 1998 yılı ihracatımız, 1997 yılına göre %34,4 oranında azalarak 1.347 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatımızdaki düşüş 1999 yılında da devam etmiş ve aynı dönemdeki ihracatımız ise bir önceki yıla göre %56,4 oranında azalarak 586.5 milyon dolar olmuştur. İhracattaki düşüşün nedeni, Rusya’da Ağustos 1998 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz ve devalüasyonu müteakiben Rus tüketicilerin satın alma gücündeki azalma nedeniyle ithal mallara yönelik talebin daralmasıdır.

2000 yılı dış ticaret verileri dikkate alındığında, söz konusu dönemde ihracattaki düşüşün durduğu ve 2000 yılındaki ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında artarak 643.9 milyon $ dolar olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.

2001-2002-2003 yıllarında da söz konusu ülkeye olan ihracatımızdaki artışın devam ettiği görülmektedir. Söz konusu ülkeye 2002 yılında ihracatımız, bir önceki yıla göre % 26,8 oranında artarak 1.172 milyon $ olmuştur. 2003 yılında ihracatımız ise 2002 yılına göre % 16,6 oranında artarak 1.368 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 2004 (Ocak-Ağustos) döneminde ise ihracatımız 1.118 milyon $ olmuştur.

Rusya Federasyonu’na yönelik ihraç kalemlerimize baktığımızda, önemli kalemleri tekstil ve konfeksiyon ürünleri, deri giyim, ayakkabı, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri, demir-çelik ürünleri, narenciye,taze sebze ve meyveler, temizlik maddeleri ve tütün oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, Rusya Federasyonu tarafından ihraç ürünlerimizin ülkeye girişine getirilen bir kolaylık, ülkemizin ithalatta uygulanan ülke preferans sistemine dahil edilmesidir. Sovyet döneminden beri (1974) uygulanan bu sistem, 1992 yılında tekrar düzenlenmiş ve ülkemiz, gelişmekte olan ülkeler statüsünde mütalaa edilerek, Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek Türk mallarının %25 oranında gümrük vergisi indirimi ile ülkeye girmesine imkan sağlanmıştır (GSP).Ancak, söz konusu ülke, ithalatta uyguladığı Genel Preferanslar Sistemi’ne dahil madde gruplarında bir azaltmaya gitmiştir. Bu uygulama ile ülkemizin belli başlı ihraç ürünlerinden tekstil, deri eşya, şekerleme mamulleri, makarna, temizlik maddeleri, bisküviler liste dışında kalmıştır.