“UNUTTUK, UNUTTURACAĞIZ!”

YEMUZ Nevzat Tarakçı
27.02.2016

Hani her Mayıs “Unutmadık, unutturmayacağız!” sloganı gündemde olur ya!“Mayıs”ta coşkuyla söyler, diğer zamanlar unuturuz ya!Neyi unutmadık, neyi unutturmayacağız? Malum.
Sürgünü!
Yani tarih bilincini, geçmişi…
Geleceği, “geçmiş” in gerçekleri üzerine inşa etmeyi…

OLMAZSA OLMAZIMIZ

Kültürel değerleri “Unutmadık, unutturmayacağız!”

Nasıl unutmayacaksın?

Yaşayarak.

Nasıl unutturmayacaksın?

Yeni nesle model olarak.

Gençliği besleyerek.

Gençliği önemseyerek.

Anlatarak!

Yazarak!

Yani “dil” i etkili kullanarak.

“Ana dili” yaşatarak!

 

“ANA DİLİ GÜNÜ” DE NEYMİŞ!

Geçen hafta, Adige toplumu için önemli bir haftaydı.

21 Şubat Dünya Ana Dili Günü.

Ana dili bilinci uyandırmak, bu bilinci korumak, geliştirmek için bu günler birer altın fırsat.

Bir bakalım sağımıza solumuza, kaç aile, kaç dernek bu altın fırsatı değerlendirmiş?

Kaç dernek yöneticisinin böyle bir derdi olmuş?

Daha doğrusu kaç dernek yönetimi, bu fırsatı değerlendirme gayretine girmiş?

Afrası tafrası bol, altı bağlar gazeli öyle derneklerimiz var ki “Ana Dili” gününde, yönetici zevatın kılı kıpırdamadı.

Ana dili de neymiş?

“Dil” in de mi günü olurmuş?

“Geçeceksin boş işleri!”

Sen “çay”lara bakacaksın!

Kültürü kaybettin önemli değil!

Çaydan kazanacaksın!

 

BÂRİ MEVLİT OKUTSAYDINIZ!

Ah yönetici kardeşim,

21 Şubat’ı duymamışsın,

Hissetmemiş, hissettirmemişsin!

Zaten kültürel etkinlikler umurunda değil.

Etkinlik yapacak gençlerle de kavgalısın.

Sosyal etkinliklerden uzak, kültürel duyarlılıktan mahrumsun.

Umursamazsın,

Vurdumduymazsın!

Kalkıp büyük dernek olduğunu iddia ediyorsun?

Pişkinlik bu işte!

 

Değerli dernek yöneticileri,

“21 Şubat Ana Dili Programı” nı es geçtiniz.

Üzüldüm, çok üzüldüm!

Anladım, kültürel faaliyetler için mecaliniz yok.

Ana dilimiz için bari bir mevlit okutsaydınız(!)

Aşk olsun size,

Genciniz yoksa yaşlınız da mı yok?

Ah duyarlılık!

Ah ufuk!

Ah ekip olma ruhu!

Ah samimiyet!

 

UNUTTURUYORUZ!

Sanki gizli bir güç bazı dernek yöneticilerini hipnoz etmiş.

Teslim almış kocaman adamları.

Ruh gibi olmuş dalyan gibi zevat!

Ses yok!

Soluk yok!

Dernekte kültürün adı yok!

“Afra tafra” istemediğin kadar!

“İcraat?”

O da ne?

 

“BU TOPLUMU, KÜLTÜRÜNDEN SOĞUTACAĞIZ!”

Hadi o zaman gerçekçi olalım.

Bu yapıya uyan slogan bulalım.

“Unuttuk, unutturacağız!”

Biz, pek çok yönetici olarak

Bu uyuşuk halimiz,

Bu afra tafralarımız,

Bu umursamaz tavrımızla farkına varmadan bu gayretin içindeyiz.

Unutturacağız!

Gençliğe dilini unutturacağız!

Bu toplumu kültüründen soğutacağız!

Sizden destek bekliyoruz!

Desteğinizi esirgemeyin!