XIRXAHAXER

GHUNEKHO Savsır Özbay

Bzerabzew bzemıu – Bzegu

K’o petımi şiz zımık’u – Kushe

Zekhoşit’ur zenekhokhu – A

Bıdzınshew bınısh’u – Çetkhurt

Bghunshew wune – Wuasho

Şeş wostıghew gubgher zıghadaxe – Maze

Dunayer zıghenefı, psem yifabe – Tıghe

Tıde wuk’omi pcherıpch – Nıbj

A zimie psheux – Jıbgh

Yiche pxhape, yipe dıshe – Pxhetsach

Chıshhashxor bzıwtıfche fepaghe – Wosı

Cane t’ochişere psh’ıre zışıgh, zimi şıu yiep – Khebastxh

Psım zişighapchıgh, ghushew khıxechıjıgh – Pıçet

Te bleghit’u tie, zım teghashxe, adrem tıkhewxhume – Şemı, Ha.

Çew ghuanem sıdeplhıme, plhıj bın selheghu – Şıbjıy plhıj

Khumıshha khızxemıch, lhı kızxemıch – Khabı

Yamıgow fıgu mat, yamıtew dariye can – P’ırıp’

Ne ts’ık’u, pe ts’ık’u, cedıgu ts’ık’u zışıghı – Tsıgho

Yigu psınche, zıucherem yirefıje – Thak’umechıh

Tichu fıjı ts’ık’u şıghu beshx – Chenche

Makheshxo peuchı, şıjeche makhe kheghau, jım fede zıblıreghaxı – Mesh’oku

Sek’o, sek’o siwujh mek’odı – Khayıkh

Şeşi mafi sıshıyerep sek’ozepıtı – K’orık’o(Saat)

Atakhachew khaghaşı, khaz şırıdzew dabzıchı – Ghupshe

Bınır zıghashxew, mash’or zıghak’uase – Tabe

Bınır zıghagushxo, shhalem depchej – Se

Mel chape yeshow, mez psewushha – Tıghujhı

Ghogu temıhare, lı aha pşerre – Hamt’ırakhu

Tate yi jhuache wushuasho psı ushom ut – Khamıl

Yemısho, yemıte khuwote – Mıarıs

Tekhejh ts’ık’uy ghonibl – Shha

Zı khutamem khutame p’ık’ut’uy got, Khutame pepshe thape shech pıt. Yazınıkhor fıjı, yazınıkhor sh’utse – Yilhes, Maze, Şeşı, Mafe

T’ur khoplhı, t’ur khodawo, t’um yapxhuate, t’um yirehajeri yishuhaj – Nit’ur, Thak’umit’ur, it’ur, Lhekhut’ur.