YAŞAMIN YÜREK SESİNİ İŞİTİYOR

YEMT’ITL Nurbıy
Adige Mak Gazetesi, Ekim 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Rusya Federasyonu güney bölgesinde, soydaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde tanınan ünlü arkeolog, ressam, tarih bilimdalında kandidat LEVPAÇE Nurbıy’in eserlerinin yeraldığı sergi Mıyekuape’de açıldı. Adige Cumhuriyeti ressamlar birliği başkanı HUAJ Ramazan’ın yönettiği açılışa AC Kültür Bakanı yardımcılarından Nafisa Vasilyeva, Kültür bakanlığı bölüm başkanı ŞEVCEN Bele, ressam BIRSIR Abdullah, YEVTIH Asya, ĞOGUNEKO Muharbıy, bilimadamı YEDIC Batıray ve MEŞFEŞ’U Necdet kültür çalışanları, öğrenciler ve başkaları da katıldı.

N. Levpaçe’ye sıcak sözler söylendi. Rusya Ressamlar birliği üyesi YEVTIH Asya güler yüzle ortaya çıkıp, Levpaçe’yi örnek aldığını, onu kendi öğretmeni saydığını, sanatında kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

MEŞFEŞ’U Necdet; ‘Levpaçe’den bir şey rica ettiğimizde «yapamayacağım, istemiyorum» hiç bir zaman demedi, Cumhuriyetimiz toplumsal hareketi «Adige Xase»nin çalışmalarına gönülden katılıyor. Nurbıy yurtdışında da tanınan arkeologumuz. Türkiye’de bulundu, soydaşlarımızın bıraktığı eserlere vakıf oldu. Adige Xase’sinin ortaya çıkışına dair çıkarsamalarda bulundu. Yurtdışında yaşayan soydaşlarımıza tarihlerinin ilginç olduğunu aktardı, kendilerine gelmelerinde faydası dokundu. Nurbıy’den çok razıyız. Ulusunun onur duyduğu insanlar var, Nurbıy’de öylesi insanlardan, onunla onur duyuyoruz, ona kıymet veriyoruz, Allah uzun zaman aramızdan onu eksik etmesin’ dedi.


Sergiden Bir Enstantane

YEDIÇ Batıray uzun yıllar Almanyada çalıştı. Adigelere ilişkin dünyadaki enteresan bilgilerden yola çıkarak LEVPAÇE Nurbıy’in çalışmalarının bilinç ve yaşamdaki gelişmelerle ilintili olduğunu kıyaslamalarla aydınlattı.

Ressam arkeolog

Adige Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü çalışanı LEVPAÇE Nurbıy ‘Adigey’in Övüncü’ madalyası ile taltif edildi. Aynı zamanda AC. Onursal Sanat Emekçisi unvanına da sahip. 1979 yılından itibaren arkeolog olarak çalışmakta. Mıyekuape tarihi, sanatçılara dair kitaplar yayınladı.

Eski çağlardaki Adigelerin yaşamı, tarihsel anıtlar ve başka konular üzerine olan resimleri ilgi çekiyor. Resim sanatına daha yatkın olduğunu hissettiren eserleri düşünceye dalmanıza sebep oluyor. Nurbıy ve babasını tasvir eden resim insanı alıp 1941 yılına yürekten götürüyor. Ünlü kompozitör THABISIM Vumar’ın resmide ikinci dünya savaşı yıllarını anlatıyor. ‘Şınjıye Amozonu’ isimli resmin önünde ise insanın bir müddet durmak isteği canlanıyor. Genç kız, ulusal giysiler içerisinde, tarihe yönelik düşüncelerin doğmasına sebep oluyor, eski yıllara uzanmak isteyip diğer anılara kılavuzluk eden resimlere bakmak isteğini arttırıyor.

N. Levpaçe pek çok geziye katılıyor, arkeologların çalışmalarını insanlara ulaştırmak istiyor. İçerisinde yaşadığımız dünyanın tasvirleri de yıllara bağlı. Levpaçe, yaşamda değişimler sürerken, gelip geçici politikaların seni bitirmelerine müsaade etmemen gerekli olduğunun bilincinde. Yaşama belli bir bakış açısına sahip olduğu için de pek çok yanında duran dosta sahip, arkeolojide, sanatta ona değer veriyorlar.

Ünlü ressam ĞOGUNEKO Muharbıy’ın bize söylediğine göre, Levpaçe’nin eserlerine bakarken, tarihe daha derinden bakıyor, insanların yaptıkları iyi şeylere kıymet veriyorsun. DAVUR Ruslan, ÇUYEKO Alıy, PENEŞU Ruslan, KHUAKO Laris, HUAJ Ramazan, TEV Aslan ve başkalarının da belirttiği gibi ressam ve arkeologumuz yaşamın yürek atışlarını hissediyor, duyuyor.

LEVPAÇE Nurbıy; ‘Yaptığım şeyler bana az geliyor. Resim sergime gelenlere, beni tebrik edenlere teşekkür ediyorum. Allah’ın bana verdiği vakti gelecekte de yararlı olarak kullanmayı arzuluyorum’ dedi.