YÜZLEŞ KENDİNLE TANIŞ KÜLTÜRÜNLE BARIŞ TARİHİNLE

YEMUZ Nevzat Tarakçı

İnsanın en zorlu savaşı kendisiyle en zor yolculuğu kendine!
Yüzleşebiliyorsan kendinle, tanışabiliyorsan zengin kültürünle, barışabiliyorsan derin tarihinle ne mutlu sana!
Kişinin kendisiyle yüzleşmesi, düğümlerini çözmesi, iç çatışmalarına son vermesi, ruhunu özgür bırakması elzem bir davranıştır.
Yüzleşmek aslında geçmişi muhasebe ederken geleceği de kurgulamaktır.
“İnsanın kendisiyle yüzleşmesi ve hatalarını kabullenip değişime yönelmesi, kendi içinde gerçekleştirmeye çalıştığı bir devrimdir.
Bu devrim, gerçeklerle yüzleşmeye, hayatı dürüstçe yaşamaya imkân sağlar.

ZORDUR YÜZLEŞMEK
Zordur, insanın kendisiyle yüzleşmesi.
Zordur, yaptıklarını, yıktıklarını masaya koyup kazanç ve kayıp muhasebesi yapabilmek.
Çoğumuz, olay ve olgular karşısında yüzleşmekten kaçar genellikle başkalarını sorumlu tutmayı, onları eleştirmeyi severiz.
Ne yazık ki kendimizi sorgulamada, empati kurmada yeteri kadar cesaretli değiliz.
Herkes kendisiyle, çevresiyle yüzleşse, yanlışlarını, eksiklerini görse, toplumumuzun huzuru katlanırdı.
Mesela kurum yöneticilerimizin önce kendileriyle sonra hedef kitleleriyle yüzleştiğini düşünün ne kadar hoş ne kadar sıcak bir tablo oluşurdu.

İÇ ÇATIŞMALARDA YENİLENLER
İnsanın kendisiyle yüzleşmesi, kendisiyle barışması, iç çatışmalarla kendisine yenilmesi bir erdemdir.
Sanatçı: “Dışarda kendin için vermen gereken savaşlar varken içinde kendi kendine çıkardığın savaşlarda yenilme!” diyor.
Kendine takılıp kalmayanlara ne mutlu!

KENDİNE NAZİK DAVRAN  
“Eğer insan mutlu ve huzurlu yaşamak istiyorsa, başkalarından önce kendisine nazik olur. Eğer kendisine nazik olamıyorsa, kendisini önemsiz görüyor demektir. Kendisini önemsiz görmesi, hedeflediği yolda hiçbir şeyi başaramayacağını, ikili ilişkilerde kendini küçümseyeceğini ve mutsuz olacağını gösterir. Kendisine nazik olan insan, yargılamalarını ona göre yapar, kendisini küçümsemez, kendisini olduğundan farklı göstermez ve kendisini sever. Olduğundan farklı göstermeye çalışan insan, kendisini sevmeyen ve kendi gücünü bilmeyen insandır.”

Unutmayalım, kendi içine bakmaya cesareti olmayan herkesin yaşamı sislidir, bu sis kendisiyle birlikte dünyasını da sarar.
Ne mutlu kendisiyle yüzleşebilenlere, zengin kültürüyle tanışabilenlere, derin tarihiyle barışabilenlere!