ÇERKES HALKININ ETNO-HİSTORİK SÖZLÜĞÜ
Dr. Batıray Özbek Yedic


A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I    

 
İ     J      K     L    
M
   N    O    Ö     P     Q     R    

S    Ş      T    Tl     U     V     W    X    Y    
Z

Notlar:
1) Terimlerin çeşitli dillerde yazılışları /  işareti ile ayrılmıştır Adige/Adghe vs. gibi
2) Sözcüklerin yazılışında Latin ve Kiril harfleri kullanılmış ve .-  işareti ile ayrılmıştır. Adige-Адыгэ
3) Yabancı kaynaklı sözcüklerin Türkçe okunuşları parantez içinde yazılmıştır; Schapsugh (Şapsuğ)
4) Kesme işaretinin alfabetik sıralamada önem verilmemiştir.

 

Okul, tarihi Adigey topraklarında Bell'in yazdıklarına göre kuran kursları mevcuttu. 1.01.1916 tarihli istatistiklere göre 12 Adige köyünde 682 çocuk okurken bunların içinden 118'nin kız çocuğu olması çok ilginçtir.

 

Oledschkandar (Oleckandar), 100 ile 300 kişi alan, gerek kürekleri gerekse yelkenleri olan deniz taşıt aracının Abchazca adıdır.

 

Ouneh- унэх(vınech) Dubois, M. yapıtında Karadeniz kıyısı köylerinden bu adla söz ederken, köy anlamında kullanmaktadır. Burada klasik bir yanlış anlama hatasını görebiliyoruz. Gezginin "Bunlar ne? Burası ne?" gibi sorusuna "evler" cevabı alınca bunu 'köy' anlamında kullanmıştır.

 

Opss, Nogumo'ya göre Abazinlerin adıdır ve Karamzin'in 'Asetinlerin' adıdır diye yazmasını kabul etmemektedir.

 

Orfi İtub, Abchazların Elbrus dağına verdikleri addır.

 

Oşchitchu, Beştav'ın (= Piyatogorsk) Adigece adıdır.

 

Oşten, Kuzeybatı Kafkasya'nın yani tarihi Çerkesya'nın ikinci yüksek dağının adıdır.

 

Osseten, As, Aas, Rusça; Jassi, Gürcüce; Ossi adı verilen Orta Kafkasya'da oturan halk. Alanların torunları olduklarına inanmaktadırlar ve ülkelerine perestorikadan sonra 'Alanya' adını vermişlerdir. Ruslar tarafından, tabii dinlerinden döndürülerek Hıristiyanlaştırılmışlardır. Vaftiz olarak Hıristiyan olana herkese, bir gümüş ruble ile bir gömlek verilmiştir. Üç yıl içinde Osetya'da yaşayan insanların üç misli kadar gömlek ile gümüş Ruble dağıtılmıştır. Bu da gösteriyor ki her kişi kendini  hemen hemen altı kez  vaftiz ettirmiştir. bkz. Vesetın. Bilinen belli başlı Oset kabileleri;1. Digorlar 2. Waladşır 3. Kurtatı 4. Tagaurlardır.


A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I    

 
İ     J      K     L    
M
   N    O    Ö     P     Q     R    

S    Ş      T    Tl     U     V     W    X    Y    
Z

.........................................................................................................................................