23 ŞUBAT ÜLKE SAVUNUCULARI GÜNÜ

Adige Mak Haber Merkezi
Çeviri; AÇUMIJ Hilmi

Saygıdeğer Adıge cumhuriyetinde yaşayan RF. Silahlı kuvvetleri üyeleri ve emektarları!

Ülke savunucuları gününüzü kutluyoruz.

Ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak amacı her zaman birincil vazifemiz olagelmiştir. Bu gün de bu böyle.

Rusyanın tarihi ile onur duyuyoruz, ülkenin güvenliğini pekiştirenlere, halkın barış içerisinde yaşamasını sağlayanlara, ülkemizin kalkınmasına hizmet edenlere derinden saygı duyuyoruz.

Asırdan fazla bir süredir 23 şubat Rusya askerlerinin kahramanlık belirteci, aynı zamanda bu gün nesiller arasındaki sıkı bağın varlığının da göstergesi. Bu gün bizler yaşamlarını askeriye bağlayanlara, hayatlarını ülkenin savunması yolunda verenleri anıyoruz. Gösterdikleri kahramanlıkla yiğitlerimiz her nesle örnek olmaya devam edecek.

Ülke savunmasına hizmet eden kurumların başarılar göstermesi, emektarlarınıın sağlık esenlik içerisinde uzun bir yaşama sahip olmalarını diliyoruz!

Kıymetli memlekettaşlarımız, sağlık esenlik içerisinde iyi bir hayat yaşamanız temennisinde bulunuyoruz!

Adıge Cumhuriyeti Başkanı, Rusya Birlik Siyasi partisi Adıge Cumhuriyeti dalı Sekreteri Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Meclisi—Xase Başkanı Vlademir Narojne