ADİGECE SAYILAR

CircassianCenter

1 ZI
2 TU
3 ŞI
4 PLI
5 THU
6 XI
7 BLI
8
9 BIĞU
10 BIŞI
11 PŞIKUZ
12 PIŞIGUİT
13 PIŞIGUYŞ
20 TOŞ
30 ŞEŞ
40 PLIŞ
50 THUŞ
60 HIŞ
70 BLIŞ
80 YİŞ
90 BIGUŞ
100 ŞE
200 ŞIYL
300 ŞİYŞ
400 ŞİYPL
500 ŞİYTH
600 ŞİH
700 ŞİYBL
800 ŞİY
900 ŞİYBĞ
1000 MIN
2000 MINIT