ADİGELERİN SANAT YOLUNDAKİ YALNIZ ŞOVALYESİ: TSRYM RUSLAN

CC Kültür Sanat

“Gözler ruhun aynasıdır, resimler ise sanatçının ruhu.

Tsrym Ruslan ile göz göze geldiğimizde ortak yalnızlığımızı farkettim. Uzun ve zorlu bir yoldaki yalnızlıktı bu!“

“Adige insanının sanat yeteneğine yürekten inanıyorum ve Kafkas şovalyelerine çıkmış oldukları sanat yolunda iyi yolculuklar diliyorum!“

Karden Mihail Chemiakin , bu sözlerle anlatıyor Tsrym Ruslan’ı.

Tsrym Ruslan’ı tabi ki sanatçı kişilğiyle tanıtacağız sizlere ancak O’nun önce iyi bir  insan, sonra da iyi bir  Adige olduğunu vurgulamadan geçemeyiz.

     

1952 yılında Urvan Rayonuna bağlı Psıgansu köyünde dünyaya gelen sanatçı, 1969 yılında Psıgansu’da liseyi, 1975 yılında Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti Pedagoji Enstitüsü,Grafik Sanatları Fakültesini bitirdi.

1977-1993 yılları arasında Grafik Sanatçısı olarak,  1993 yılından itibaren de serbest olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

     

Sanatçının katılmış olduğu sergi ve organizasyonlar :

1979-1989 yılları arasında Sovyetler Birliği bünyesindeki Cumhuriyetleri kapsayan ve yerel  pek çok sergi,

1982 , Moskova’da dört genç sanatçıyı kapsayan karma sergi,

1986 , Mahaçkale, Orjonikidze, Maykop ve Sohum karma sergileri,

1991 , Finlandiya’da , Güney Kore’nin Seul kentinde karma sergiler,

1995 , İstanbul’da uluslararası sergi ,

1996,  Nalçik’te kişisel sergi,

1997,  Ankara’da karma sergi ,

1999-2005 yılları arasında  Estonya’nın Tullin şehri, Berlin, Londra, Rostov, Moskova, San-Peterburg,  Maykop, Sohum ve Vladikafkas’ta kişisel sergiler,

2006 yılında ise Ürdün’de gerçekleştirilen karma sergiye katılmıştır.

     

Sanatçı halen Nalçik’te bulunan atölyesinde resim ve heykel çalışmalarını sürdürmektedir.

Tsrym Ruslan;’’Sovyetler Birliği zamanında realizmin dışında hiçbir sanat akımına yönelemezdik.Ancak buna rağmen benim sanata bakışım  hiç değişmedi. Keşke o zamanlar değil de şimdi dünyaya gelmiş olsaydım”, diyor ve ekliyor;” sanat ruh işidir; bilim değildir, meslek değildir. İnsanın içinden geleni ortaya koyması ve ruhsal bir yaratımın ürünüdür. Sanatta hiç bir şey gizlenmemelidir, sanat yapıtında realite yoktur. Ancak meydana gelen objenin temelinde estetik bilgi bulunur .Sanat yapıtı bir yanı ile gerçeğe dayanır; gerçek nesnelerin görüntüsüdür. Diğer yanı ile bir anlam varlığıdır. Bu iki varlıktan oluşmasına rağmen tam bir birlik içindedir. Bu durum sadece resim sanatı için değil tüm sanat dalları için geçerlidir. Gerçek sanat yapıtı özgündür.”

Günümüzde sanatçıların daha verimli olduklarını yani daha fazla sanat eserinin sunulduğunu ancak bu kez de popüler kültür etkileşimleri nedeniyle sanatçıların ve dolayısıyla eserlerinin popülist kaygılar taşıdığını,ayrıca  sanatı dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelerin şekillendirdiğini vurguluyor Ruslan.

     

Sanatçı kendi yaşamış olduğu başkalaşımı,değişimi 2005 yılında hazırlamış olduğu ’’Tsrym Ruslan’ın metamorfozları’’ adlı kitabında toplamıştır.

Ayrıca sanat eleştirmeni Dr.Slava  Len tarafından Tsrym Ruslan’ı konu alan, ’’Postmodernizm Kontekstinde Re-septüal Seri’’ adında bir eser yayınlanmıştır.

     

Tsrym Ruslan, re-septüalizmi; resim sanatında, ilk çağlardan günümüze kadar yapılmış olan tüm çalışmalar göz önüne alınarak bu çalışmaların özet şeklinde tekrar sunulması diye tanımlıyor. Re-septüalizm bir fikir ve sanat akımıdır,her bakış açısına göre yani her sanatçının yarattığı kendi kavramına,sembolüne göre her zamanın ilgili çalışmalarını (seçilen temaya göre) kendi tarzı içerisinde  yorumlayarak yeniden oluşturması ve bu eserlerden bir dizin meydana getirmesi, şeklinde anlatmaktadır.

Tsrym Ruslan’ın yaşamdan çokta fazla beklentisi yok; sanatçı bu durumu

’’Vatanımda yaşayarak, sağlığım elverdikçe eser üretmeye devam edeceğim, halkımla varolmak yeterli benim için’’  şeklinde ifade ediyor.

     

Yaşamlarını ve  sanatlarını kendi anavatanlarında sürdüren sanatçılarımızın dünya sanatçılarının “ kurtlar sofrasına” kabul edilmeleri çok zor görünüyor. Gerçekten de günümüzde sanat piyasasını güçlü ekonomiler ve güçlü politikalar belirlemektedir. Londra’da bulunan dünyaca ünlü bir sanat galerisinin,Tsrym Ruslan’ın resimlerine biçtiği değere bakılırsa sanatçının tek eksiği Avrupalı olmaması….

O’nun varlığını bilmek bir gurur, O’nu tanımak bir ayrıcalıktır.

O bir mütevazılık abidesidir.