ADİGEY’DE OKULLARIN DÜZENLENMESİ İÇİN YENİ YOL

SEAUH Goşnağu
Adige Mak Gazetesi, Eylül 2012
Fotoğraf
: AŞINE Aslan
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Gazetemizde daha önce de belirtildiği gibi eğitim-öğretim kurumları çalışanlarının Ağustos ayında düzenlemekte oldukları toplantı Adige Öğretmen Kolejinde yapıldı.

Bu etkinliğe eğitim-öğretim kurumları çalışanları yanısıra parlamenterler, FSB, Polis ve Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları da katıldılar.

Toplantıda eğitimde yenilikler üzerine duruldu. Adige Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı HUAJ Aminat bu kuruma yönelik iyi yöndeki değişimler için ‘Bizim Yeni Okullarımız’ isimli ulusal projenin faydalı olacağına dair bir sunum yaptı.

Bakanın belirttiğine göre; Rusya Federasyonu başkanının ön ayak olduğu ‘Bizim Yeni Okullarımız’ projesi sayesinde cumhuriyetin parasal anlamda da, organizasyon anlamında da eline güzel imkanlar geçti. Bakan 21 yüzyılın okulu isimli günümüz normlarına uygun okulların öğrenci, öğretmen, veliler ve toplum için gerekli ve yararlı olduğunun altını çizdi.

Yeni okullar nasıl olacak?

Bakan yeni okulların nasıl olacağı konusuna da değindi. Bakanın belirttiğine göre okullar ileriye bakarak yol almalılar. Her okulda herkes çocuğunu okutabilecek. Sakat çocukların, yetimlerin, devletin velilerinden aldıkları çocukların, zor durumdakilerin de okuyabileceği bir okul olacak. Okullarda aynı zamanda yetenekli çocukları tespit edebilecek onlarla çalışabilecek yetenekli öğretmenlerde olmalı.

Öğretmenin vazifesi çocukların gelecekteki mesleklerini seçmelerine yönelik yönlendirmelerde bulunması, yaşamda çocukların karşılaşacakları sorunları çözmekte kendilerine güven duymalarını sağlamak, yaşları yettiğinde kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak üzere eğitmektir.
Yeni okul yavaş yavaş bir dinlence yerine dönüşmeli. İş günlerinde de tatil günlerinde de açık olacak. Okulda gerçekleştirilen, sportif faaliyetler, konserler, tiyatral gösteriler aile için dinlence merkezi halini almasını sağlamalı.


Yeni okulun müdürünün de anlamı farklılaşacak. Daha fazla özgürlüğe sahip olmasının yanısıra daha fazla da görev sahibi olacak.
Yeni okuldan bahsederken, onun mimari yapısında da, dış görünüşünde de değişiklik olacağını, çocukların yemekhanelerinde, spor ve sanat etkinliklerinde bulunmaları için yeni imkanlar sağlanacak.

Değişikliklerin sayesinde…

Bakanın belirttiğine göre iyi yönde yapılacak bu değişikliklerle Adige Cumhuriyetinin eğitim alanındaki görevlerinin yerine getirilmesinde faydası olacak. Bu konuda federal bütçeden salınan paranın miktarında olan artış örneklerini gazetemizde daha önce yayınlamıştık.

2011 yılında federal bütçe tarafından salınan paranın yüzde doksan beşi yerel bütçelere gönderildi.. 2012 yılının ilk sekiz ayında gönderilen paranın yüzde 74’ü (230 milyon 963 bin) rayon ve kentlere gönderildi. Eğitim alanında yapılan yeniliklerden birisi de öğretmen maaşlarının arttırılması, eğitimde yeni standartların belirlenmesi, öğretmenlerin okutulması ve diğer konular.

2011 yılında Adige cumhuriyeti öğretmen maaşlarını anlaşılır düzeyde arttırdı. Bu yılın Aralık ayında öğretmen maaşları ekonomi çalışanlarına kıyasla daha fazla oldu. 2011 yılının ilk üç ayında öğretmen maaşı 13 747 rubleye ulaştı, ocak ayında aldıkları maaş ise 9256 rubleydi. Maaşların artması için cumhuriyet bütçesinden 65 milyon ruble salındı. Bu yılda öğretmen maaşlarını ekonomi sektöründe çalışanların maaşlarından daha aşağıda tutmayacağız.

Gençleri çekmek için.

Her okul genç öğretmenleri kendine çekmek için uğraşıyor. Üniversiteyi bitirip orta öğretim kurumlarında çalışmaya başlayan 8 kişiye 20 şer bin ruble ödül verildi. İşe başlamaları üzerinden üç yıl geçmeden cumhuriyette genç öğretmenler için bir müsabaka düzenlendi.

Böylesi etkinliklerin neticesinde 2011 yılında okullarda çalışmaya başlayan genç sayısı diğer yıllara kıyasla artış gösterdi. Toplamda 104 kişi okullarda işe başladı.

Diğer yapılanlar

2011-2012 yılında okula başlayan öğrencilerin eğitimi federal devlet normlarına uygun olarak başlatıldı. Okula gidemeyen sakat öğrencilere evlerinde eğitim verilebilmesi için 9 yerel merkezle bir ana merkez açıldı. Ana merkezin açılmış olması sayesinde rayonlardaki merkezlerinde imkanları artacak. Mıyekuape uzağındaki okullarda ve birleşik sınıflı okullarda öğrenim görenlere de bunun faydası olacak.

Yeni federal devlet normlarına göre eğitime başlayanların ders kitapları ücretsiz verilecek. Bu kitaplar şu an satın alınmış durumda. 2012 yılında bin 800 bilgisayar satın alındı. Günümüzde 15 öğrenciye bir bilgisayar düşüyor.

Bu son yıllarda federal normlara sahip okulların sayısı iki kat arttı. Eylül ayında okulların açılması ile cumhuriyetteki 16 okulun beşinci sınıfında okuyan 760 öğrenciye federal standartlara göre eğitim verilmeye başlanacak. Bunlar için bakanlık eğitim planları hazırladı.

Bu konuda okulların en çok üzerinde durması gereken konulardan biriside eğitim alanında velilerin daha aktif olmasıdır. Bu konuda velilerin aydınlatılmasıdır.

Okullarda bulunan sağlık kabinelerinde yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulacak her türlü malzeme temin edilecek. 2012 yılı içerisinde okullara 19 otobüs satın alınacak. Bu sayede ihtiyaç duyan herkesin ulaşımı sağlanacak. Bakanlık tarafından 20 okula görsel eğitim setleri satın alındı. Okulların yüzde ellisinde 2-3 ders için böylesi gereçler temin edildi.

Bakan, eğitim yılının başlamasına bir hafta kaldı. Yeni eğitim yılında bizi ne gibi olaylar bekliyor, Öncelikli olarak 2013 yılında da federal bütçeden tadilat için salınan para kesilmeyecek, bu projeler kapsamında Adige Cumhuriyetine 200 milyon Rublelik para verilecek. Bu yüzden bir defa daha yerel yönetim idarecilerine sesleniyorum, yapılan anlaşmalara uyarak üzerlerine düşenleri bir an evvel gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İkincil olarak bu yıl cumhuriyet genelinde 16 okulda yeni standartlara uygun eğitim denenecek. Bu konuya ilişkin söylemek istediğim şey 5. sınıflarda okuyan öğrencilerin ailelerinin öğretmenlere destek olmalarıdır.
Üçüncül olarak, devlet sınavı yapılmaya devam edecek. Üzerinde değişiklikler yapılarak daha iyiye doğru gelişmesi süründürülecek. Gelecek yıl herkes bu sınavı bilgisayardan verebilecek. Sınav konusunda siz öğretmenlerin bu yeni değişiklikler konusunda bir an evvel bilgileneceğinize güveniyorum.

Saygıdeğer öğretmenler, zaman ilerliyor, eğitim alanında değişimler oluyor, fakat değişmeyen ve en önemli olmaya devam eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler. Bunlar bir arada çalışırlarsa, başarılara doğru yol alırız.