AYNAYA BAKALIM BİRAZ

YEMUZ Nevzat Tarakçı
27.06.2015

Gençler bilirim,

Kültüründen, inancından uzak,

Vurdumduymaz, umursamaz,

Kırıp dökmeyi marifet sanan.

 

Gençler bilirim,

Bilinçsiz,

İlgisiz,

Dilsiz,

Kimliksiz,

Kültürsüz.

 

Gençler bilirim,

Bilmeyen, bilmediğini de bilmeyen,

Modelsiz,

Rehbersiz,

İdealsiz,

Gençliği şekilcilikten, aykırılıktan ibaret sanan,

Üretmeyen,

Az düşünen, çok konuşan.

 

Gençler bilirim,

Her şeyle dalga geçen,

Dili fakir, gönlü kurak,

Ruhu aç!

 

Gençler bilirim,

Ölçüsüz, kuralsız,

Sevgiden, saygıdan, vefadan nasipsiz.

 

Gençler bilirim,

Sanattan, edebiyattan bihaber,

Merak etmeyen, okumayan,

 

Gençler bilirim,

Ufuksuz,

Gönülsüz,

Ruhsuz.

 

Gençler bilirim,

Düşleri olmayan,

Hayal kuramayan.

 

Bir de ümit ve heyecan dolu gençler bilirim,

Yürekleri Elbruz kadar büyük,

Dilleri kıvrak, gülüşleri sıcak.

Zihinleri ak, pak.

 

Yetişkinler bilirim,

Etkisiz, tesirsiz, tepkisiz,

Ruhsuz ve mecalsiz.

 

Thamadeler tanırım,

Muhteris,

Kibirli,

Tahammülsüz.

 

Yöneticiler bilirim,

Kifayetsiz,

Ufuksuz,

Marifetsiz,

Basiretsiz.

 

Toplum bilirim,

Duyarsız,

Cesaretsiz.

 

Toplum bilirim,

Bilinçsiz,

Nasipsiz.

 

Toplum bilirim,

Başsız,

Lidersiz.

 

Toplum bilirim,

Yarınsız!

 

Toplum bilirim,

Vatansız!