BEŞİKTAŞ’IN KAFKASYA İLE ÖRTÜŞEN KADERİ

İsmail Ünal
Beşiktaş Belediye Başkanı
Kitabın adı: Abhazya’nın Bağımsızlığı ve Kafkasya’nın Geleceği
Editör: Sezai Babakuş
Abhazya’nın Dostları Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversite’sinin 30-31 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul’da ortaklaşa düzenlediği uluslararası konferans konuşmaları

Sevgili dostlar, Beşiktaş Belediyesi olarak bizim de katkımızla gerçekleştirilen bu konferansa dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelerek katkı veren hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu denli önemli bir etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan Abhazya’nın Dostları’na ve iki gün boyunca bize ev sahipliği yapacak olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Bilgi Üniversitesi’nin, her geçen gün eğitim standartlarını yükseltmenin yanı sıra, Türkiye’yi ve dünyayı yakından ilgilendiren sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda öncü rol üstlenen, toplumsal sorumluluk bilinci ile bu alanlarda yürütülen çalışmaları destekleyen yaklaşımını kutlamak istiyorum. Bu etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bizim belediye olarak bu tür etkinliklere katkımız ve katılımımız konusunda birkaç söz söylemek isterim. Bize göre, yerel yönetimlerin çalışma alanları sadece temizlik işleriyle, yeşil alan bakımıyla sınırlı değildir, olmamalıdır. Belediyeler toplumu yakından ilgilendiren tüm alanlarda görev almalı, toplumsal sorumluluk projelerini desteklemelidir.

Yerel yönetimlerin görev alanları kendi sınırlan içinde olup bitenlerden de ibaret değildir, ülkede olup bitenler, dünyada olup bitenler, bizim belediyecilik anlayışımızın kapsama alanına girmektedir. İnsanlığı ilgilendiren tüm sosyal projeler ilgi alanımızdadır. Burada da Türkiye’yi yakından ilgilendiren, Türkiye’deki büyük Çerkes diasporası için hayati önem taşıyan Abhazya’nın ve Kafkasya’nın konuşulup tartışılacağı bir platform olması itibariyle yer almaktayız. Özgürlüğüne düşkün bir millet olarak yakın çevremizdeki özgürlük mücadelelerine destek vermek üzere buradayız. Beşiktaş Belediyesi olarak bu anlayıştan yola çıkarak bugün sizlerle beraberiz.

Sevgili dostlar, iki yıldır Beşiktaş sınırlan içersinde, Beşiktaş’ın deniz kıyısında 1864 büyük Çerkes sürgününü anmak üzere siz dostlarla birlikte oluyoruz. Beşiktaş bu sürgünde Kafkasya’dan buraya gelen insanların, yaşayanların önemli bir bölümünün Kefken gibi karaya çıktığı yerlerden biridir. Beşiktaş’ın Kafkasyalılar için önemi ve anlamı büyüktür.

Özellikle Akaretlerde yoğunlaşan Çerkes yerleşiminin ilk sosyal ve kültürel örgütlenmelerine burada hayat verdiğini, Çerkes Örnek Okulu’nun, Çerkes Teavün Cemiyeti’nin, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti’nin burada yeşerdiğini, dahası uzun süre genel sekreter olarak görev yaptığım Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş’ın yine bu camianın öncülüğünde burada kurulduğunu hatırlarsak, Beşiktaş Belediyesi’nin neden bu etkinliklere destek verdiğini daha iyi anlayabiliriz. Beşiktaş’ın Kafkasya ile kader ortaklığı tarihidir ve çok büyük anlam taşımaktadır.
Beşiktaş’ın tarihi önemi sadece orada karaya çıkanlarla sınırlı değildir. Oradan denize açılarak değişime öncülük eden insanlarla da önemi büyüktür.

Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs’ta günü, Akaretler’deki annesiyle vedalaştıktan sonra yine o bölgeden asker uğurlama motoruyla açıkta bulunan Bandırma vapuruna hareket ediyor ve bizi bugüne taşıyan büyük özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini böyle başlatıyor. Bu özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde, hiçbir tereddütte yer vermeden, herkes gibi Çerkesler de en önde saf tutuyor. Gördüğünüz gibi Beşiktaş’ın, yakın tarihin özgürlük mücadeleleriyle örülmüş, özdeşleşmiş bir konumu var. Düşününüz, sizin köklerinizle beslenen mücadele azmi bizi bugünlere taşıdı. Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde sizlerin emeklerini, sizlerin mücadelesini, sizlerin azmini hep gördük, hep yaşadık. Mustafa Kemal’le birlikteliğinizi, Türkiye’yle birlikteliğinizi hep gördük, hep yaşadık.

Biliyoruz ki ezilenler başkaldırır ve bir gün mutlaka kazanırlar. Hep birlikte büyük acılar çektik. Sonunda kazandık ve bugünkü düzeye birlikte ulaştık. Mustafa Kemal’in önemli bir sözü vardır: “Bağımsızlık benim kaderimdir.” Sizler, geçmişte ve bugün, burada ve Kafkasya’da gösterdiğiniz mücadele azminizle, özgürlüğe düşkünlüğünüzle kutlanmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Hepinizi kutluyorum.