BU GAYRETİ ALKIŞLAYALIM!

YEMUZ Nevzat Tarakçı
08.10.2010

KAF-FED’in “Nart Akademisi” çalışması, kültürel ve toplumsal iletişimi hızlandıracak güzel bir gayret.

Projenin hazırlanmasında, programın uygulanmasında emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyor, seminerlere katılan yürekli, sevgili Nart’ları tebrik ediyorum.

Ciddi ve etraflı bir analizin ardından genç Nart’lar köklü bir eğitime tabi tutulmak isteniyor, bu gayret alkışlanmaz mı?

Alkışlıyoruz sizi.

Bu kültürün tükeniş sancısını yüreğinde hisseden herkes duygulanmalı, ümitlenmeli bu gayret karşısında.

Malumdur: Gençliğiniz varsa vardır geleceğiniz.

Gençliğiniz, dilsiz, gönülsüz, hevessiz yetişiyorsa, millî kimliğinden habersiz, desteksiz, dümensiz, yörüngesizse, toplumuna yabancılaşıyor, kültür çatışması içinde yalnızlaşıyorsa, kimlik arayışı içinde bocalıyorsa, yapacağınız öncelikli çalışma, elbette bu gençleri bu tür seminerlerle bilinçlendirmek olmalı.

KAF-FED, bunun derin sancısını yaşıyor olmalı ki “Nart Akademisi”yle eğitim diyor, kültürel iletişim diyor ve düşünceyi eyleme dönüştürüyor.

Geleceğimizin, gençliğimizle mümkün olduğuna gönülden inanan bu güzel insanlar, diline hâkim, kültürüyle barışık, donanımlı bir gençlik için büyük çabalar ortaya koyuyor.

Bu iyi niyetli gayreti hepimizin önemsemesi, yürekten alkışlaması gerekiyor.

Yürekten alkışlıyorum sizi.

Bu çalışma, genişleyerek sürmeli, dalga dalga yayılmalı.

Nart’ların iyi yetişmesi konusu, dernek yöneticilerimize, sevgili anne ve babalara, yazar ve çizerlere büyük sorumluluklar yüklüyor.

Değil mi ki gençlik gelecektir.

Değil mi ki gençlik, doldurulması gereken boş şişe değil yakılması gereken bir meşaledir.

Bu meşaleyi birlikte yakalım ki karanlıklar aydınlansın.

BİZ GENÇLİĞİ İHMAL ETTİK.

Açık konuşalım, biz, gençliğimizi kendi değerlerimiz açısından ihmal ettik. Bu yüzden çok hayati fonksiyonları kaybettik. Peki, bu noktada ümitsizlik bize yarar sağlar mı?                                        O halde “Zararın neresinden dönersek kârdır!” misali aşkla, şevkle anlamlı, güzel hamleler yapmak, yapanları alkışlamak lazım.

Eğer, Nart’ların donanımlı yetişme konusu, samimi ve usta ellerce çözüme kavuşturulamazsa istenmeyen gelişmeler geleceğimizi karartabilir.

Unutmayalım, vasıflı bir gençlik olmadan yaşamaz, yaşayamaz bu kültür.

Geleceğimiz adına güvenimizi sarsan karanlık düşünceleri, etrafımızdaki sis ve dumanları ancak gençler yok edecektir.

Aşkımız ve ümidimiz gençler olacaktır.

Gençsiz yaşamaz bu kültür!

Gençliğimizin dil ve kültür noktasındaki perişanlığından sancı çekenlerimizin sayısı arttıkça, bizler şartları zorlayarak donanımlı, hoşgörülü, kültür hassasiyetine sahip bir nesil yetiştirmenin daha pratik yolunu bulmak zorundayız.

Eğer istikbal hedefliyorsak yeni nesli, daha araştırmacı, daha sorgulayıcı bir ruhla yetiştirmek durumundayız.

Gençler boğulurken, bizler okey masasında ömür harcayamayız.

Gençliğimize model olacak gençleri yetiştirme sancısını çeken, bu çalışmalar için imkânları zorlayan, bu uğurda uykularını zincire vuran sevgili dostlara binler selam.

CAHİLLİK VE TEKEBBÜR

Bu gayretleri görmeyen, görüp de heyecan duymayanlarımız, güzelliklere itiraz edenimiz olmaz mı? Olur elbette.

En başarılı çalışmalarda bile karşınızda bir eleştiri sağanağı oluşabilir.

Bu olumsuzluklar bazen bilgisizlikten, çoğu zaman da tepeden bakma tekebbürden kaynaklanır.

Öteden beri toplumumuzun sezgisini de bilgisini de içine sindiremeyen sözde aydınlarımız da olmuştur nitekim.

İşte bizim önümüzdeki engellerden biri de bu tepeden bakıştaki tekebbürdür.

Doğru olana “Doğru!” diyememektir.

Karşımızda alkışlanacak bir gayret var.

Bırakalım artık epik söylemleri, alkışlayalım bu gayreti.

Yeter artık, Nart’lar kabuğunu kırsın, okusun, araştırsın, öğrensin, model olsun.

Eğitimsiz, bilgisiz, vasıfsız, vefasız bir nesil hangi yaraya merhem olabilir ki?

“BU KÜLTÜR, BENİMLE YAŞAYACAK1!”

Sevgili gençler, en güzel dansları yine siz yapın, en güzel “kâfe”yi siz çalın, siz dinleyin!

En mükemmel oyunları siz oynayın, “kaşen”lerin en güzeli sizin olsun!

Ama bu yetmemeli size. Siz, bu güzelliklerin yanında donanımlı yetişmelisiniz.

Hepiniz, “Bilgimle, kültürümle, yüreğimle ben varım!”, “Bu kültür benimle yaşayacak! Birlikte yaşatacağız bu kültürü!” diyin.

Okuyun, araştırın, donanımlı yetişin.

Akademik başarılarınızın yanında sosyal başarılarınızı, toplumdaki konumunuzu, arkadaş çevrenizi, alışkanlıklarınızı, kimliğiniz ve kişiliğinizi önemseyin.

Kimliğinizle, kişiliğinizle, kültürünüzle barışık yaşayın.

İşsiz, güçsüz, bilgisiz, kültürsüz, ezberini tekrarlayan gençlerden  olamaz genç Nart’lar!

Düşünen, üreten, sorgulayan, araştıran kişilerden olmalı Nart’lar.

Siz, düğünlerin ötesine taşabilmelisiniz.

Siz, genç beyinler, yeni oluşumlar için fırtınalar oluşturmalı, yepyeni şeyler hecelemelisiniz.

Siz, konuşmalı, dinlemeli, tartışmalı, söylenmemiş yeni şeyler söylemelisiniz.

Bırakmalısınız moralsizliği, ümitsizliği.

Güç sizsiniz, ümit sizsiniz, gelecek sizsiniz!

Çare de çözüm de sizsiniz!

İNANALIM, GÜVENELİM ONLARA

Gençler, istekli olmalı, konuşmalı, katılmalı, coşmalı, bilgiyle tecrübeyle donanmalı.

Yani gençler, fonda yer almayıp özne olmalı.

Asla unutmamalıyız ki bu kültürü geleceğe gençler taşıyacak.

Genç Nart’lar bu şuurla yetişmeli, kimliği ve kültürüyle kucaklaşmalı.

Gençler, geleceğin büyükleri gibi yetişsin, yani” thamade”leşsin.

“Thamade”ler de gençleşsin!

NOT: Kültürel ve sosyal alanda kendilerini geliştirerek “model Nart” olmak amacıyla,  9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak olan “Nart Akademisi-2” programına katılan, bu konuda gayret sarf eden, samimiyet gösteren sevgili “Genç Nart”ları selamlıyor başarılar diliyorum.