ÇERKES VE MISIR MİTOLOJİLERİNİN KADİM SIRRI / NARTLARDAN NETERLERE

Ali İhsan Aksamaz

Yazar Balkar Selçuk’un “Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı/ Nartlardan Neterlere” başlığını taşıyan son kitabı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Mitoloji denilince ilk akla gelen “Yunan Mitolojisi” ya da “Roma Mitolojisi” olur. Bu mitolojileri bilmek de ülkemizde aydın olmanın gereklerinden sayılır. Aslında bu durum bile tek başına, mitoloji alanında da dünya çapında resmî ideoloji ve resmî tarih tezi dayatmalarının ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

Kuşkusuz “Yunan Mitolojisi” ya da “Roma Mitolojisi” dışında başka halkların da mitolojileri var. Özellikle de Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonraki dönemde ülkemizde  “Sümer Mitolojisi”ne, “İnka Mitolojisi”ne, “Aztek Mitolojisi”ne ve benzeri diğer mitolojilere ilişkin birçok kitap yayınlanmış olsa da, bu alandaki resmî ideoloji ve resmî tarih tezi dayatmaları hâlâ devam ediyor.

SELÇUK BALKAR, EZBERLERİ BOZUYOR

Balkanlar, Kafkaslar ve Mezopotamya’nın tam ortasında bir ülkede yaşamamıza rağmen, bu üç coğrafyada yaşayan halkların mitolojilerine ilişkin yayınlanmış kitapların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Bu kitapların da ne kadar okunduğu ve sahiplenildiği de ortada. Anlaşıldığı kadarıyla, mitoloji alanında da ezberlerin bozulması istenmiyor.

Ancak Balkar Selçuk, özgün çalışmalarıyla mitoloji alanındaki resmî ideoloji dayatmalarını açığa vuran yazarlarımızdan.  Dünya çapında yaygın olarak bilinen ve yayınlanmış mitolojilerin yanı sıra oldukça eski ancak pek bilinmeyen mitolojileri de uzun yıllardır okuyan ve bu mitolojiler arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapan Balkar Selçuk’ın son çalışması kitaplaştı ve okuyucusuyla buluştu: “Çerkes ve Mısır Mitolojilerinin Kadim Sırrı/ Nartlardan Neterlere”.

BALKAR SELÇUK’IN SON KİTABI

Selçuk Balkar; Sümerli Gılgameş, Yunanlı Herkül, Mısırlı Osiris, Trakyalı Orfeus’un izini sürüyor ve onların peşinde oldukları sırların neler olduğu üzerinde bizleri düşünmeye yöneltiyor.

Mitoloji alanında resmî ideoloji dayatmalarını aşmak gibi bir niyetiniz varsa, Selçuk Balkar’ın çalışmalarını edinmeli ve mutlaka okumalısınız.

(Önerilen Okumalar: Ali İhsan Aksamaz, “Yunan ve Çerkes Mitolojileri üzerine tematik okumalar”, sonhaber.ch, 25 VII 2020; Balkar Selçuk, “Çerkes Söylencelerinde Arabistan ve Mısır’a Dair”, ozgurcerkes.com, 13 II 2012; Balkar Selçuk, “Kafkas Ada Medeniyeti Ve Eski Mısır Üzerine”, ozgurcerkes, 3 IV 2012; Balkar Selçuk, “Dil insanın evidir…” https://shangulishialiihsanaksamaz.blogspot.com/2019/07/selcuk-balkar-konusuyor.html, 24 XI 2018.)