DİASPORA ÇERKES ÖRGÜTÜ HAYALİ

Dr. MEŞFEŞ’Ü Necdet Hatam

Yıllardır kavramların içi doldurulmadığında söylenen şeylerin gerçek yaşamda bir anlamı olmadığını yazar dururum. Bunu, elbette benim görüşüm olarak değil, bu görüşte olan düşünürlerin, sosyologların, politikacıların görüşlerini paylaştığım anlamında alınmalıdır.

Diaspora Çerkes Örgütleri Birliği” de ilk duyulduğunda kulağa hoş gelen ancak içi doldurulmaya kalkıldığında daha ilk adımda olmazlığı ortaya çıkacak bir düş.

Tek somut bir örnek:

Çerkes diasporası dendiğinde akla gelen Türkiye, Suriye, Ürdün ve İsrail Çerkesleri olsa gerek.  Bu ülkelerde var olan STK’ların (çok sevilen bir deyim olduğu için kullandım) ya da yeni kurulacakların bir Diaspora Çerkes Örgütü kurduğunu varsayalım.

Tartışacağı ve karara bağlayacağı sorun da Suriye, Suriye Çerkesleri sorunu olsun.

Suriye’deki STK Esad’a karşı bir tutum alabilir mi?

Türkiye Çerkesleri Türk Hükümeti’nin açık Esad karşıtı politikasına rağmen Esad’tan yana tavır alabilir mi?

Ürdün ne yapar?

İsrail Çerkesleri kayıtsız şartsız İsrail devletinden yana olmaz mı?

Bugün İsrail’in yaptıklarına soykırım diyen Suriye, Ürdün, Türkiye Çerkesleri; rüya görmüş gibi Çerkeslerin soykırım ile ilgilenmeye başlayan Gürcistan ve Ukrayna’nın soykırım kararlarını önemseyen İsrail Çerkesleri ile nasıl olup da ortak tavır alabileceklerdir?

Rüya başka olmalı sanırım! RF karşıtı küresel politika.  Yani, DÇB’yi Batı’nın RF karnındaki gücü haline getiremedik, bari görevi yükleyeceğimiz bir örgüt kuralım.

Ancak içi doldurmaya çalışıldığında bunun da gerçekçi olmadığı ortaya çıkacaktır.

Ayakta kalmasını büyük ölçüde RF’ye borçlu olan Esad Suriye’sindeki bir Çerkes STK’sı nasıl olur da RF karşıtı bir politikayı destekleyebilecektir?

Ürdün böyle bir girişimi destekleyecek midir?

RF karşıtı söylem ciddi boyutlara ulaşırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tutumu ne olacaktır?

Tek çıkış yolu bulundukları ülke devlet ya da hükümet politikalarına rağmen, onlara da karşı durabilecek örgüt kurmaktır ki, böylesi bir örgüt te uluorta kurulabilecek değildir. Onun yolları da bilinir.

Kesin olanı, böylesi bir örgütün küresel bir güç desteği olmadan ve uluorta kurulamayacağıdır.

Herkesin gözü önünde olan dernekler de yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı Batı’nın RF içindeki kolu olamayacaklardır.

“DÇB’yi yıkma hayali” gibi, bu da kimilerinin kulağına hoş gelebilecek olsa da çok boş bir hayaldir.