DİLİMİZ, KİMLİĞİMİZSE…

YEMUZ Nevzat Tarakçı
10.03.2014

Bir milletin tarihini, kimliğini, kültürünü, yani benliğini, söz ve yazıyla geleceğe taşıyan dil değil midir?

Dil olmadan edebiyat, edebiyat olmadan kültür, kültür olmadan millet olur mu?

Zira dil ve edebiyat, bir milletin kimliğidir.

“Millet, edebiyatı olan bir toplumdur.”

Dil, insanları aynı duygu, düşünce ve ideal potasında bir araya getirir, onları millet yapar, onların milli birlik ve beraberliğini tesis eder.

“Bir milletin ana dili o milletin ruhudur, maneviyatıdır.”

Dil ki, milletin kalbidir.

Gönüller, hayaller, beyinler, fikir dünyaları hep bu kalpte birleşir.

O kalpteki her kriz, millet bünyesini ölüme götürür.

 

RÜYALARINI ANA DİLLERİYLE GÖREMEYENLER        

Dillerini unuttukları için rüyalarını ana dilleriyle göremeyen, hülyalarını ana dilleriyle kuramayan milletlerin yıkılış ve tükenişleri hazır demektir.

Bu bağlamda dil, hem bireysel hem toplumsal kimliği tezgâhında dokuyan bir güçtür.

Ancak dilin bu işlevlerini eksiksiz yerine getirebilmesi ulusallığını yitirmeden, kendi öz değerlerini ve soluğunu korumasına bağlıdır.

Gençliğimizi doğrudan ilgilendiren, bütün toplumları etkileyen küreselleşmenin, bir kimliksizleşme sürecine çevrilmemesi, bir anlamda ana dilimize göstereceğimiz duyarlılığa bağlı olacağı unutulmamalıdır.

Neyse ki, ana dilini umursamayan gençlerin sayısı hepimizi korkutsa da ana dilini korumaya çalışan, bu kutsal mücadeleye yüreğini koyan gençlerimiz de yok değil.

Bu da ümitli olmaya yetecek bir gerekçe olabilir.

 

DİLİNİ KAYBEDEN BİR MİLLETİN KAYBEDEK NESİ KALIR Kİ?

Ne yapıp ne edip gelecek nesle, ana dilimizin büyülü, çekici, hoş dünyası, şiirler, tiyatrolar, şarkılar, masallar, halk hikâyeleri, atasözleri, deyimler, bilmeceler ve tekerlemelerle hissettirilmelidir.

Yoksa bu köklü kültürün sahibi bu çileli toplumun güzel dili, özentinin. bilgisizliğin ve ilgisizliğin kurbanı olacaktır.

Unutmayalım, unutturmayalım ki dilini kaybeden bir milletin, kaybedecek bir şeyi kalmaz!

Zaman, dilin önemini anlama, dile sahip çıkma zamanıdır.

Umuyoruz ve diliyoruz ki bu zorlu mücadelede, toplumumuzun geleceği olan gençliğimiz,

Bilinçli olsun.

Duyarlı olsun.

Moralli olsun.

İstekli ve atak olsun.

Teşvik edenleri çok olsun.

Bu dil, gelecek nesillerle sonsuza kadar yaşasın.