HER ŞEYİN BİR SONU VARDIR

KITIJ Cemil Biçer

12 Eylül faşist fırtınasına yakalandığımda rutubetten çürümüş mahzenlerde haftalarca aç, susuz bokun içinde tutsaklığı yaşarken, içimden hep bu cümleyi terennüm ederdim: Her şeyin bir sonu vardır!

Adeta amentüm olmuştu bu sözcükler.

Felsefenin başlangıç ilkelerinden biridir bu kuram; kaynağı tam olarak belli olmamakla birlikte ilk olarak Thales tarafından dile getirildiği söylenmektedir… Her şeyin bir başlangıç ilkesine sahip olması gerektiğine işaret eden cümledir.

Diyalektik düşünceye göre, kesin ve nihai hiçbir şey yoktur. Her şeyin bir geçmişi, bir de geleceği olacaktır. Sonucu mutlak olan hiçbir şey yoktur. Herhangi bir şeye, diyalektik görüşle eğildiğimizde, değişimin dışında, hiçbir şeyi ölümsüz ve sonsuz olarak düşünemeyiz! ’Oluş’tan başka hiçbir şey sonsuz ve ölümsüz olamayacağını anlarız.

Felsefenin sefaleti (!) içerisinde meramımı boğmak istemiyorum dostlarım.

Demek istediğimi en anlaşılır biçimde değerli ozan D. Ali Akınet’in dizeleri ile ifade etmiş olalım.

Hele ki, Musa Eroğlu hocamızın sazı ve sesi ile can bulmuşsa bu dizeler meramımızı izaha bile gerek yok ahraz olsa anlar insan…

Velhasıl kelam Devr-i AKP saltanatı da geldiği gibi gidiyor nereden bakarsanız bakın…

Bana ne yazdan bahardan
Bana ne borandan kardan
Aşağıdan yukarıdan
Yolun sonu görünüyor

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor.

Azrail’in gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor.

Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor.

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor.

Azrail’in gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor