“HER YERDE YAŞAYAN ADİGELER BİRBİRLERİNİ TUTMALI”

MEŞTL’EKO Said
Adige Mak Gazetesi, Kasım 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

Toplumsal Hareket Adige Xase Başkanı BEĞUŞE Adam; Bugün bizim en önemle üzerinde durduğumuz konu Adigelerin birbirlerine daha yakın olmalarıdır. Adigey, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinde yaşayan Adigelerin ortak bir kültüre sahip olduğunu yeni nesillere kavratmak buralarda olan olayların hepimizin ortak sorunu olduğunu anlatmamız gerekiyor. Her yerde yaşayan her Adigenin attığı her adımın ortak adımımız olduğunu iyice kavramamız ana vazifemizdir. Türkiyeden gelen bir grup çocuk bu yıl Adigeyde konuklardı. Bu etkinliğe Adige Xase ön ayak oldu, Adige Cumhuriyeti hükümetinin yardımları ile gerçekleştirildi. Kısa dönemdeki amaçlarımız arasında Ürdün ve başka ülkelerdeki çocukları da bu şekilde getirmek var. Biz de kendi çocuklarımızı oralara gönderirsek gelecek nesillerimiz de kültürel yüce kıstaslara sahip olarak yetişir. Dünya Adige Xasesinin (DAX) üzerinden geldiği en önemli konu ise dünyadaki bütün Adige Xaselerinin temsilcilerini biraraya toplayarak, birbirleri ile tanıştırmış olmasıdır. Şu anki görevlerimiz arasında milli bayram ve günlerimizin Çerkes Bayrağı Günü, Çerkes Milli Kıyafeti Günü gibi, ortak bir şekilde kutlanarak değerlerinin arttırılmasıdır. Bu bizim tek bir ulus olduğumuzu da gösterecek şeylerden, her yerde yaşayan Adigeler güçlerini birleştirirlerse, milletimizin de gücü olur.

BEĞUŞE Adam, Xasenin henüz, belirli konularda çalışanlara sahip, organizasyonun tanıtılması ve diğer parti veya toplumsal organizasyonlarla eşit seviyede çalışmalar yapacak düzeye gelmediğini belirtiyor.

Adam; Dünya Adige Xasesinin bütün Adigelere ait olduğu, bir merkez olduğu kanaatini henüz herkese ulaştıramadık. Pek çok iyi şeyi gerçekleştirmek üzere çabalar sarfediyor ama bütün soydaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde DAX’nin bir merkez olduğunu kavrattıramadık. Örneğin; Suriyede karışıklıklar çıktığında; Ne yapabiliriz sorusu önümüze geldi. Suriyeden gelen temsilci orada soydaşlarımız için bir tehlike, huzursuzluk olmadığına bizi ikna etti. Bir karar alamadık, hiç bir yerle de ilişkiye geçmedik. Ardından savaş olunca, geç oldu. Bu konuya DAX olarak çok yumuşak yaklaşıldı diye düşünüyorum. DAX’nin isminin daha iyi bilinmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Kabardey-Balkarda Hesaşha var, bu hesaşha da Adigey ve Karaçay-Çerkes temsilcileri de var, fakat DAX’ın şubesi, DAX adına basınla, yönetimle ilişkiler içinde olacak birimler olmalı (Thamatenin her zaman gelemeyeceği de göz önüne alınılmalı), buradan DAX’nin aldığı kararlar yayılmalı.


Adige Xase Başkanı BEĞUŞE Adam (sagda)

BEĞUŞE Adam, bunları Dünya Adige Xasesine Adige Cumhuriyeti (AC) toplumsal hareketi Adige Xase adına sunacaklar arasında olduğunu da söyledi. Benzeri şekilde üzerinde durulacak konulardan biriside kongrede alınan kararlarla Suriyeden gelen soydaşlarımız için RF Başkanı ve hükümete seslenilmesinin getirdiği faydalarla yetinmeden kanunlar çerçevesinde direk yardımcı olmaları konusunda çalışılması.

BEĞUŞE Adam; ‘Yakın bir geçmişte olimpiyat komitesi başkan yardımcısı AC Müzesi eserlerinden düzenlenecek bir eksponatı Krasnaya Polyana’da sergilemek kararı aldıklarını ve sanatsal kolektiflerimizi olimpiyat oyunları kültürel programına dahil ettiklerine dair cevap verdi. Bu konudan memnunuz, fakat şimdi herkesin bilmesini istediğimiz, üzerinde durduklarını hiç görmediğimiz konu Olimpiyatların yapılacağı toprakların binlerce yıllık Adige toprakları olduğudur.’ dedi.

DAX kongresinde görüşülmesini isteyecekleri konulardan birisi de farklı cumhuriyetlerde yaşayan Adigelerin ortak bir alfabeye sahip olarak anlaşmalarının sağlanması. Bu sorunun bir toplantıda halledilemeyeceği de bilinmekle birlikte uzun vadeli bir program olarak ele alınması istenecek.

Adige Xase başkanı gerçekleştirilen en büyük kazanımlardan birisinin Adigelerin uzun yıllardır mücadelesini verdikleri, Adigelerin zorlu tarihi anısına yapılacak anıtın kısa sürede bitirilecek olmasıdır. Kafkas savaşı esnasında ölenlerin anısına yapılacak anıtın bu yıl sonuna kadar bitirileceğini umuyoruz. 20 yıldır milletimizin, Xasenin takip ettiği bu konu nihayet çözümlenmiş oluyor. AC Başkanı ve hükümetinin yardımı ile bu anıt resmi bütçe ile yapılıyor. Günümüze kadar dünyanın başka yerlerinde yaşayan Adigeler için böylesi bir şey olmadı, bu anıtın tarihi önemi yanısıra günümüzde de büyük önemi var.

Üzerinde uzun süre çalışılan işlerin eninde sonunda olacağının bu da bir kanıtı. DAX’de pek çok ülkeye dağılmış Adigelerin ulusal sorunlarını çözmek konusunda bıkmadan çalışırsa, yaşamın içerisinde bunların üstesinden gelineceğine şüphe duymamak gerekiyor.