İTALYA’DAKİ ÖZERK GÜNEY TİROL YÖNETİCİLERİ İLE ANLAŞMA İMZALANDI

THARKOHO Adam
Adige Mak Gazetesi, Aralık 2012
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

29 Ekim’de Adige Cumhuriyeti (AC) Başkanı THAKUŞINE Aslan İtalya’nın Özerk Güney Tirol Bölgesi yöneticileri ile görüştü. Toplantıya Adige Cumhuriyeti Başbakanı KUMPIL Murat, Başbakan Yardımcıları Aleksey Petrusenko, Vlademir Petrov, Adige Cumhuriyeti Ziraat Bakanı Yurıy Petrov ve diğer yetkililer katıldılar. Toplantıda Güney Tirol Bölgesi ile Adigey arasında yapılabilecek işbirliği ve bu konuda üzerinde en çok durulması gereken hususlar hakkında görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasında AC Başkanı konukları selamladı, günümüz itibariyle cumhuriyetin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum hakkında kısa bilgi verdi. Güney Tirol ve Adigey Cumhuriyeti’nin tabiat ve kapladıkları yüzölöümü olarak benzerliklerinin altını çizdi.

Ardından Güney Tirol Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı aynı zamanda Tarım ve Turizm Bakanı olan Yohan Karl Berger söz alarak kendilerinin çalışmalarından Adigeyle birlikte yapabilecekleri şeyler hakkında konuştu.
Yohan Karl Berger ; ‘Elli yıl kadar önce Güney Tirol Bölgesi en fakir bölgelerdendi. Önceleri dha ziyadesi ile tarım sektöründe çalışıyorduk sonraları turizmede önem vermeye başladık. Günümüzde bu her iki sektörde birlikte çalışıyor, ekonomimizi oluşturuyor. Yılda ortalama 6 milyon kişi bölgermizde dinleniyor, 3 milyar Euro kadar gelir bırakıyorlar. En önemlisi bu paranın bölgemizde yaşayan insanlara kalıyor olması.’ dedi.

Konuklar grubunda yer alan diğer kişiler ise turizmin yanısıra, süt ürünleri, şarap üretimi ve meyvecilik sektöründe de çalıştıklarını ve buna çok önem verdiklerini belirttiler. Örneğin sadece bu bölge yılda bir milyon ton kadar elma üretimi yapıyor.

Misafirler her iki bölgenin doğal yapısının birbirine benzer olması hasebiyle, cumhuriyetin bu konularda ilerlemesinin mümkün olduğunu ve edindikleri tecrübeyi karşılıklı işbirliği içerisinde paylaşmaya hazır olduklarını belirttiler. ‘Leğo-Nake’nin konumu ve durumu itibariyle sadece Rusya’da değil dünyada bilinen bir tatil yeri olmaya mnamzet olduğununda altını çizdiler. Bu dinlence tesislerinin oluşturulması esnasında bölgede yaşayan halkı temsil eden zengin kültüründen öğelerin kullanılması gerektiğini, tesislerde çalışacak olanlarda önceliğin cumhuriyet yaşayanlarına verilmesinin büyük öneme hazi olduğunu da belirttiler.’Leğo-Nake’ projesinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamdaki tessilerin inşaası, düzenlenmesi konusundaki bakış açılarını dile getirdiler.

Adigey ve Güney Tirol arasındaki ortak çalışmalar üzerine bir ön protokol Thakuşıne Aslan ve Yohan Karl Berger arasında imzalandı. Aynı zamanda tarım sektöründe ne gibi birleikte çalışmalar yapılacağı ve bu konulardaki çalışmaları yürütecek olanları belirleyen bir başka protokol daha imzaladılar.

Cumhuriyet Başkanı toplantının sonuçlarının önemli olduğunu şimdi alınan kararların uygulanmasının büyük anlamı olduğunu belirtti.