SOCHI DOLMENLERİ

Çeviri: YEMUZ Haluk Özcan
http://megalith.ru/centers/mayen.shtml

Sochi, Rusya’nın en büyük geleneksel dinlenme merkezi. Bölgenin yüksekliği, deniz seviyesinden; 3000 metreden fazla. Bu bölge de tatmin edici derecede araştırılmış değil. Karanlık nemli dağ ormanları megalitik araştırmalarımızda bize hiç de yardımcı olmuyor. Bilinen dolmen gruplarının yoğunlukları güneyden doğuya doğru yavaş yavaş azalmakta. Sochi bölgesinin megalitik açıdan en ayırt edici özelliği, yarı monolitik tipteki dolmenlerin sayısı. Taş ürünleri de bulunmakta. Üç Meşe Ağacı Grubu, Shahe Vadisi, (Bznich Köyü, Soloh-Aul). En güzel megalitik bölgelerden biridir. Ana grubun yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 900 m kadardır. Burada 12 dolmen biliyorum ancak yöre halkı 24 ila 32 arası megalitten bahsediyor. Bu fotoğraflardaki sonuncu dolmen, zarar görmüş bir geçit galerisi.

   

   

Sochi’deki Dolmen, Svetlana Oteli. Bu dolmen Lazarevskoe’den getirilmiştir. Yüzeyi kumtaşı katmanlı. Geri kalan duvarlar, geniş taş tuğladan yapılma (yarı bileşen tipli)