KADINLAR GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Kadınların, sivil toplum çalışmalarına ve hayatın her alanına daha aktif katılımını sağlayacak politikaların konuşulduğu harika bir çalıştay izledik.

KAFFED’in 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği çalıştaya, siyaset, akademi, sanat, kültür, edebiyat, spor ve sivil toplum dünyasından pek çok uzman katıldı.

Çalıştay, her kesimden büyük alkış aldı.

Beklenen beyin fırtınasını oluşturan çalıştay, umarım bazı ezberlerimizi bozar!

KAFFED ve KADIN
“KAFFED 2020-2021 Stratejik Planında yer alan ‘kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması’ vizyonu doğrultusunda düzenlenen Çalıştay’da kadınların, Çerkes/Kafkas STK’larının karar mekanizmalarında ve çalışmalarında daha etkin katılımının yanı sıra; yerel, ulusal ve uluslararası kadın hareketlerinde, siyasette, sanatta, edebiyatta, sporda ve hayatın her alanında daha aktif olmaları hedefi doğrultusunda sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.”

“Çalıştayda yapılan sunumlar ve tartışmaların ışığında hazırlanacak raporun, Federasyonun ve üye derneklerinin çalışmalarına yön vermesi amaçlanıyor.”

Çevrimiçi/online olarak gerçekleşen çalıştay, ilgiyle izlendi.

KAFFED’İN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI
“2017 Genel Kurulumuz, Federasyon tüzüğümüzde değişikliğe giderek üçte bir cinsiyet kotası hükmünü koymuştur. 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da ilk kadın Genel Başkan olarak Yıldız Şekerci seçilmiştir. Toplumsal çalışmalarımızda ve kurumsal mekanizmalarımızda kadın katılımının artırılması Federasyonumuzun öncelikli gündemleri arasında olmayı sürdürmektedir.”

“Bu dönem ilkini bileşenlerimizin temsilcilerinin de katkıları ile hazırlayarak yayınladığımız Stratejik Planımızda kurumsal vizyonlarımız arasında ‘kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılması’ da yer almaktadır. Plan hazırlık sürecinde yapılan analizlerde katılımcılar ‘anaerkil toplum yapımıza rağmen kadınlarımızın geride kalmasını’ zayıf yanlarımız arasında zikrederken ‘kadınlarımızın örgütlerimizde öne çıkmaya başlamasını’ da güçlü yanlarımız arasında belirtmişlerdir. Katılımcıların görüşleri ve talepleri doğrultusunda ‘Kadın katılımının artırılması’ bir stratejik hedef olarak plana dahil edilmiştir. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kadın hareketlerinde kadınlarımızın daha fazla yer almaları da Stratejik Planımızın hedefleri arasında yer almaktadır. Yine Stratejik Planımızın ‘Toplumumuzun nüfusumuzla doğru orantılı olarak parlamento, yerel yönetimler ve diğer siyasi mekanizmalarda adil temsili için çalışılması’ hedefinin önemli bir bileşeni, siyasete kadınlarımızın kimliğimizi temsilen sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmak üzere katılımlarının artırılmasıdır.”

“Bu stratejik hedef doğrultusunda geniş katılımlı bir çalıştayın Eylül 2020 de bir konaklama tesisinde 2 gün olarak gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklar pandemi önlemleri nedeni ile online bir toplantıya çevrilmiştir.  Kadınlarımızın karar mekanizmalarımızda, kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer almasını teşvik edecek politikaları oluşturmak üzere düzenlediğimiz Kadın Katılımı Çalıştayımızı 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Çalıştay oturumları canlı olarak yayınlanacaktır.”

“Bütün toplumsal çalışmalarımızda olduğu gibi bu alanda da kadınlarımızı, erkeklerimizi, büyüklerimizi ve gençlerimizi kendi demokratik çözüm önerileri ve bakış açıları ile çalıştayımıza katkı vermeye davet ediyoruz. Demokratik tartışma ve iş birliği zemininde kendi fikirlerimizi ifade ederken farklı fikirleri de dinleyerek ortak çözüm önerileri geliştirebileceğimize; bu önerileri Federasyonumuz ve üye derneklerimiz bünyesinde elbirliği ile hayata geçirebileceğimize güvenimiz tamdır. Çalıştay süresince gündeme getirilecek bilgi, görüş ve öneriler bir rapor ile Federasyonumuz Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu’na sunularak faaliyetlere yansıtılacaktır.”

PROGRAM İLGİYLE İZLENDİ
Mitolojiden Günümüze Çerkes Kadını
Örgütlenmemizde Kadın Katılımı
Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik, Hukuk
Kadınlarımızın Siyasete Katılımı
Forum
Anavatan’dan ve Diasporadan Mesajlar
El Sanatları Sergisi
Betül Bilgin Müzik Dinletisi

TEBRİKLER KAFFED
KAFFED, “Kadın Katılımı Çalıştay” ı ile, tam kıvamında, etkili, yapıcı, kalıcı güzel bir program icra etti.
Dileğim, program mesajının en kısa sürede kurumlarımızda hayat bulması, toplumumuzun kadını, erkeği ve genciyle tek yürek olması.
Emeği geçen kahramanları kutluyorum!

Bu program, her şeyden önce KAFFED’in ilk kadın başkanına ve organizasyon ekibine çok yakıştı.
Sahnede görev alan, sahne arkasında emek harcayan herkesi yürekten kutluyorum.

BİR BÜYÜK ADIM DAHA ATILMALI
En önemli sorunumuz, birlik olamama sorunu.
Biz, ne yapıp edip ellerimizi tutuşturup yüreklerimizi birleştirmek zorundayız.
Yoksa asla sorunlarımızı çözemeyiz!

Bazı kurum yöneticilerimizin “Küçük olsun benim olsun!” refleksi, toplumu ayrıştırıyor.
Gücümüzü birleştiremiyoruz.
Enerjimizi birbirimizle uğraşarak harcıyoruz.

Tek çatıda birleşme fikri önemsenmeli!
Tek çatı önemli!
Hem de çok!

Kadın ve gençlik katılımı konusunu çözen, tek çatıda birleşerek sorunlarına çözüm üretebilen, asgari müştereklerinde birlikte hareket edebilen duyarlı bir toplum olma temennisiyle.