KAFFED ASLA HATA YAPMAZ

Dr. MEŞFEŞ’Ü Necdet Hatam

KAFFED kendisini dünya Çerkesliğininn merkezinde görüyor olmalı ki, uyarılarımıza karşın hatalarını sürdürüyor. Yetmiyor imzalarını alarak KAFFED üyesi dernek başkanlarını da gülünç duruma düşürüyor.

Yeni olmayan bu duruma kanıt mı?

O kadar çok ki… Elimiz değdikçe onları da anımsatırız. Bu gün güncel olanından söz edeyim. Öncesinde de çok duyduğum bir soru yanıtı sizinle paylaşayım.

“’İnsanların en zavallısı kimdir?’ diye sormuşlar. ‘Kendisi bilmeyen bilene de sormayan’ diye cevaplamışlar.” Sanki KAFFED yönetimini tanımlamışlar. Örneklendirleim. kaffed.org’daki 25 haziran 2022 tarihli paylaşım:
“Rusya Federasyonu’nun Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Devlet Politikasına İlişkin Yasa Tasarısı Hakkında”

Yukarıda linkini verdiğimiz yazıdaki başlık:
“Rusya Federasyonu’nun Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Devlet Politikasına İlişkin Yasa Tasarısı Hakkında”

Bu da Rusçası:
Федеральный закон “О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом” от 24.05.1999 N 99-ФЗ

Yazının ilk cümlesi de şu:
Rusya Federasyonu’nda DUMA’ya sunulan “24 Mayıs 1999 tarihli 99-FZ sayılı “Rusya Federasyonu’nun Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Devlet Politikasına İlişkin” Federal Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair”

Görüleceği gibi “cоотечественник” sözü, “kendisi bilmeyip bilenlere de sormayanlar” tarafından “vatandaş” olarak çevrilmiş. Oysa vatandaşın Rusça karşılığı “гражданин” dir. “Cоотечественник”in Türkçedeki karşılığının “vatandaş” ya da öz Türkçesi olarak önerilen “yurttaş” olmadığını “soydaş” sözcüğü ile anlatılana daha yakın olduğu uyarısını yapmış ve eklemiştik. Soydaş ile amaçlanan Türkiye dışındaki Türk soylular anlaşılırken, “cоотечественник” RF dışında yaşayan Rusyalılar anlamına kullanılmaktadır. Bunun “ülkedaş” sözcüğü ile karşılanabileceğini de önermiştik. Ancak çok bilmişler yanlışı sürdürmenin daha uygun olduğunu düşünmüş olmalılar.

Bir de şu söylemdeki, dünya çeviri yazımında, belki de ilk kez yapılan şu hataya bakın bir. 24.05.1999 N 99-ФЗ, için “24 Mayıs 1999 tarihli 99 sayılı FZ” denmiş. Rusçadaki ФЗ, yani Federal Zakon, Türkçeye FY yani Federal Yasa olarak çevrilmesi gerekirken FZ olarak çevrilmiş.

Bir de “Rusya yurttaşlığı statüsüne ilişkin Rusya mevzuatında yapılan tüm değişiklikleri yakından izliyoruz” iddiasındaki KAFFED’in, kendisi ile çelişen, dahası, “sorun olmayan yerde ben yokum” yaklaşımının örneklerine bakalım.

Kendilerinin de belirttikleri gibi bu yasa 1999 tarihli. Yani 23 yıldır yürürlükte. Ve bu süre içerisinde çok olumlu olan, RF’de anadilde TV dahil, dönüşümüze ekonomik katkı dahil, ülkedaş kimliği dahil isteyebileceğimiz birçok şeye temel olabilecek bu yasadan hiç söz etmeyenler, sorunlu olduğu için Zatulin’in yasa taslağına mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar.

“Rusya yurttaşlığı statüsüne ilişkin Rusya mevzuatında yapılan tüm değişiklikleri yakından izliyoruz” diyen KAFFED’in gelişmeleri pek yakından izlemedikleri dahası, asıl amaçlarının “üzüm yemek değil bağcı dövmek” olduğunun bir kanıtı daha.

Yine kendi sitelerinden RF Hükümetinin Zatulin’in tasarısını desteklemediği resmi görüşü: Kaffed – Rusya Federasyonu Hükümeti Duma’ya Sunulan Tasarıyı Desteklemiyor

Şimdi sorarım size konuyu bu kadar önemseyen KAFFED bu çok önemli olguyu, nasıl sadece belgeyi yayımlayarak geçiştirebilir? Zatulin’in mutlaka itiraz edilmesi gerekli taslağı için gösterdiği duyarlığı neden hükümet kararı için de göstermez? Aldıkları karardan neden memnuniyet duyulmaz, duyulan memnuniyet neden Hükümet Başkanına yazılmaz teşekkür edilmez?

Rusya Federasyonu Devlet Duma’sında 30 Haziran 2022’de gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı ve bu toplantıda DÇB Başkanı Sexhureque Hawti’nin Zatulin taslağına itirazları neden haber olmaz?

DEVLET DUMASI ULUSAL SORUNLAR KOMİTESİ RUSYA FEDERASYONU HALKLARI DİLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ KONUŞTU

Ancak haksızlık yapmayalım KAFFED’in bu yaklaşımı yeni yönetimle başlamış değil, çok eskidir. Hatta doğuştan diyebiliriz. KAF-KUR’dan KAF-DER’e geçerken başlamıştır bu eksen kayması. Yakından izleyenlerin hak vereceği gibi ben de gördüğüm her yanlışlığı sıcağı sıcağına eleştirmişimdir.

Özetle asıl hastalık “Türkiyeli Çerkes Çemberinin kırılamaması, KAFFED’in kendisini sadece Türkiye Çerkes hareketinin değil Dünya Çerkesliğinin merkezi sanmasıdır.

Diğer sözünü ettiğimiz bütün yanlışlıklar, hatalar, ihmaller bu hastalığın belirtileridir.