KAFKASLILAR VE KIZILDERİLİLER

GHUNEKHO Savsır Özbay
10 Eylül 2009

Tarihin oluşumu içerisinde bir çok uluslar yok olurken, bir çok yeni uluslarda ortaya çıkmıştır. Yok olan ulusların kalıntıları günümüze değin ulaşmıştır da. Dünyanın değişen yapısına uygun olarak toplumlarda bölünmelerde meydana gelir. Bu bölünme doğal ve zoraki göçler sonucunda bazıları yok olur, bazıları da değişik toplummuş gibi başka yerde ortaya çıkar. Ancak, bu toplumların bağlı olduğu uluslar vardır. Bunları da inançlarından, kemik, kan ve fizyonomik yapılarından anlamaktayız. İşte bunlardan biride Kızılderililerdir.

Kimdir bu Kızılderililer?Tarihin geç tanıdığı Pasifik ve Amerika’nın ilk yerlileri mi? Yoksa başka yerlerden mi buraya gelmişlerdir? Gelmişlerse nereden, hangi yolla ve hangi tarihlerde? Biliminsanları bu soruların yanıtlarını bulmak için halen daha çalışmaktadırlar. Bu güne kadar yapılan çalışmalar sonunda bunların Kafkaslılarla  da bağlantıları saplanmıştır. Bizlerde Adigelerle ilişkilerin açıklamaya çalışalım.

1) 4 bin 200 yıllık zaman içerisine giren bir süreçte Hazar denizinin kuzeyinde toplanan bir gurubun MÖ 4000 civarında bir kollar İtalya’nın kuzeyine (Etrüsk) oradan Fransa ve İspanya arasına (Bask) varmışlardır. Güney Almanya’dan (Karaorman) ayrılan bir kolla Danimarka ve İngiltere adasına (Velsh) geçerler. Yine Hazar’ın güneyinden başlayan bir başka kol Anadolu’dan Balkanlara geçerken Erzurum taraflarından ayrılıp Mısır’ın güneyine kadar inmişlerdir. Görüldüğü gibi Kafkasyalıların göçü bir çok yöne olmuştur. Bu göçler sonunda bunların birçokları kaybolurken kalanlardan biride Basklardır.

2) MÖ 5800 ila 1000 arasında kuzey Aryanlar Avrupa, Kafkasya ve kuzey Afrika, Groenland yolu ile Amerika’nın doğu sahillerini istila ederler. Kafkasyalıların göçü hiç durmamış ve kendilerine uygun yerler buluncaya değin devam etmiştir. Avrupa kıtasını aşarak Amerika’ya ulaşan Kafkasyalılar, Asya üzerinden de Amerika’ya göç etmişlerdir. Asya üzerinden geçerken ki süre belli değil Türklerle de birleşmişlerdir. İşte bu nedenle Kızılderililerin gerçek ataları Kafkaslılar mıdır bilmiyoruz der biliminsanları.

3) Polinozyalılar bir Kafkas kabilesinden gelmedir.

4) Polinozyalılar Kafkasyalıların yakın akrabalarıdırlar.

5) Polinozyalılar dalgalı saçlı, koyu kahve rengi, çekik gözlü, Avrupa’da görülen bronz renkte Kafkasyalılardır. Yüzleri basık olmadığı gibi Asya sarısından da eser yoktur. Kafkaslıların tipik özeliliklerini Kızılderililerde bulur biliminsanları.

6) Bir biliminsanı bu altı adalık gurubun içine Kafkasyalıların ince burnunu, mangolon ablak çehresini, düşük göz kapaklarını bulabiliyoruz.

7) Tunç derililerin meme teşekküllerine her derecenin bir alt ve üst dereceleriyle de bağlantıları bulunmaktadır. Oset ( Asetin) ve Çerkeslerde daha yedi yaşındayken kızın vücuduna geçirilip arkadan dikilen deri korse ancak gerdek gecesi damat tarafından çıkarılırdı. Kızıl derililerde Kafkasyalıların bu geleneği vardır. Bu gelenek zararlı olduğundan Kafkasyalılar tarafından terkedilmiştir. Ancak Kızılderililerde devam etmektedir.

8) 1769’da Taori ve Tahiti movilerini ilk gören Cook’un seyahat arkadaşı ve tanınmış biliminsanı Dr. Çommerçon bunları Kafkasyalı Çerkes ve Gürcülerle eşit olduklarına ve Amerika’ya göç ettiklerine inandığını iddia eder.

9) Halen Kızılderililerin orta Amerika ve Pasifik’tekilerin çoğunu (Polinezyalılar) Kafkasya’dan bu günkü yerlerine gelmiş olmaları otoritelerce kabul edilmektedir. Kafkasyalılar ve Kızılderililerin gelenek ve inançlarındaki ortak özelliklerde dikkat çekicidir..

10) Tüm Kızılderililerde herhangi bir ölünün adını anmak yasaktı. Bu yasak Kafkasyalılar ve Hudson Eskimolarında da aynıdır.

11) Kafkasya bölgesi dünya dillerinin birbirinin üzerine yığılması ile ortaya gelmiş diller tepesine benzetilir. Bu dilin en gelişmiş olanları ise Çerkes, Vladikafkas, Lezgi ve Gürcü dilleridir. Bu dillerin Bask dili ile bağlantısı bilinmekle beraber izleri Pasifik lehçelerinde de bulunmaktadır. Kafkas, Bask, Pasifik dillerinin birbirine benzemesi üç ulusun soy birliğini kanıtlamaktadır. Kafkas dillerinde Adigece ve Kızılderili Atabaşkan gurubunun dilleri birbirine çok benzemektedir.

Perut: Atabaşkanların bir kol
Perıt veya Perut: Adigelerde lider, önder anlamındadır.

Ttato: Atabaşkanların bir kolu
Tate veya Tato: Adigece baba anlamında.

Yuni: Atabaşkanların bir kolu
Yını: Adigece büyük anlamında

Lenape: Atabaşkanların bir kolu
Lenape: Adigece isim ve öncü lena anlamında.

Yağan: Atabaşkanların bir kolu
Yağan: Oset ve Abhazlar aile ve şahıs ismi

Kosta: Atabaşkanların bir kolu
Kosta: Osetlerde şahıs ismi

Kelemet: Atabaşkanların bir kolu
Khelemet: Adige ve Abhazlarda aile ismi

Tete: Atabaşkan dilinde dede anlamında
Tete-Tetej: Adige dilinde dede

Görüldüğü gibi Atabaşkan ve Adige dillerinde ve diğer Kafkas dillerinde bir çok benzerlikler bulunmaktadır. Adige ve kızıl derililer bireylerin konumlarına göre isim verilmektedir. Bu verilen isimler kendilerine bağlı olan halkın ismine de zamanla dönüşmüştür. Kızılderililerle ilgili çalışmalar devam ettikçe Kafkaslılarla  ilgileri de daha da açığa çıkacaktır. Bunların soy birlikteliğini 1776’dır. Camercon’nun Fransa kralına verdiği raporda Polinezyalılar tertemiz Kafkas halkından başka bir şey değildirler, der.

DİPNOTLAR:
1)
Tunç Derililer, s. 52
2) A.g.e., s. 104
3) A.g.e., s. 104
4) A.g.e., s. 103
5) A.g.e., s. 105
6) A.g.e., s. 130
7) A.g.e., s. 69
8) A.g.e., s. 43
9) A.g.e., s. 43
10) A.g.e., s. 266
11) A.g.e., s. 352

OKUYUCU EKİ:

M. Berslan
17 Eylül 2009

Vermiş olduğunuz bu bilgilerin hiçbir geçerliliği yoktur. Yani Polinezyalıların ve Kızılderililerin veyahut diğer kabilelerin ”Kafkas Kabilesi” olduğunu kanıtlar şeyler değildir bunlar. Bunun kanıtlanılabilir olması için, Polinezyalıların ve Kızılderililerin Kafkasya’dan nasıl çıktığını ve genetik şemasını çıkartmak gerekir. Polinezyalılar ne zaman Kafkasya’dan göç etmiş ki? İlk gemiyi Polinezyalılar mı bulmuş o halde? Ya Kızılderililer? Bunlar efsane.

Size Jared Diamond’un ‘Tüfek-Mikrop-Çelik’ kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bu kitapta Polinezyalılarla ve Kızılderililerle ilgili çok detaylı bilgiler var. Ancak sizinkilerle uyuşmuyor o ayrı.

Ayrıca, Kızılderililerin dili ile Türk dili arasında da bu tarz benzerlikler ortaya çıkartıldı, birçok kelime neredeyse tıpa tıp aynı. Ancak onu da araştırmak lazım belki de faşist birisi tarafından uydurulmuşta olabilir.

Bu bahsettiğim kitapta ilk insanın Afrika’da çıkmasından sonra insan topluluklarının hareketleri -göçleri- yerleştikleri coğrafyaya bağlı olarak kültür değişiklikleri gibi çok detaylı bilgiler var. Mesela ‘’neden Avrupalılar Amerika’yı ‘işgal’ (keşif doğru değil) etti de Amerikalılar Avrupa’yı işgal etmedi’’ gibi soruların cevabı var. Bugün çoğu biliminsanı tarafından da kabul gören beyaz ırkın atası ‘causoid’ yani ‘Kafkas’ ırkıdır. Bunu da ortaya koyan ilk bilim adamı da sanırım alman asıllı birisi.

Gene yanlış anlaşılmasın, bu bir milleti veya kabileyi temsil etmez. Bu insanın kemik yapısı, kafatası şekli gibi temel unsurları sınıflandırmak için konulmuş bir terimdir.

Bugün araştırmacılar kanıtladı ki, Polinezyalılar güney Asya’dan MÖ 1000 yıllarında Tona ve Samoa adalarına ulaştılar. İlerleyen zamanlarda da diğer adalara. Adalarda ilk yaşayan insanların dini törenleri incelendiğinde, Atalarına taptıkları ve dev heykeller yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Irk bakımından Causoid olabilirler, o konu hakkında bir bilgim yok. Ancak ‘’Kafkas kabilesinden gelmedir’’ çok iddialı bir şey. Ciddi bir kanıt ve kaynak varsa lütfen ortaya koyun bizde faydalanalım.

Saygılar