KIRILAN SOSYAL FAY HATLARIMIZ

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Toplumumuzdaki sosyal fay hatları, bilinen jeolojik fay hatlarından çok daha aktif, çok daha yıkıcı.
Ne yazık ki toplumsal fay hatlarımızı sürekli derinleştiren, gerginlik üreten merkezler var.
Her daim fırsat kollayan, büyük sarsıntıları tetikleyen, büyük yıkımlara neden olan merkezler.

TOPLUMSAL YIKIM
Yer kabuğundaki kırılmalardan daha büyük, daha güçlü toplumsal kırılmalar, yıkımlar yaşıyoruz.
Büyük ihmallerimiz,
Umursamazlığımız,
Vurdumduymazlığımız,
Şişkin egolarımız,
Bilinçsizliğimiz,
Programsızlığımız ve samimiyetsizliğimiz toplumsal fay hatlarını tetikliyor, bunun sonucu sosyal ve kültürel faylar kırılıyor, çöküyor.
Ve değerlerimizle birlikte enkaz altında kalıyoruz.
Sonrasında sosyal yaşantımız,
Kültürel değerlerimiz, bizimle birlikte bu felaketin içinde can çekişiyor.

DEPREM 6.6 SOSYAL YIKIM 66.6
Fay hatlarının neden olduğu büyük yıkımlardan sonra yapılan sosyal medya paylaşımları, doğal afetler karşısında bile toplumun nasıl bölündüğünü, nasıl savrulduğunu, nasıl kamplaştığını açıkça gösteriyor.
Pek çok kalem “Van depremi” nde, depremin açığa çıkardığı toplumsal yıkıma ayna tutmuştu.
Bir örnek: “Deprem 7.2, Irkçılık 77.2”

FAY HATLARIMIZ ALARM VERİYOR
Jeolojik fay hatlarındaki kırılmanın harekete geçirdiği  “sosyal fay hatları” alarm veriyor.
Ama ne yazık ki yalnız yerkabuğundaki fay hatları değil, sosyal, toplumsal ve sosyolojik fay hatlarını da görmezden geliyoruz.
Her an harekete geçme riski olan fay hatlarıyla iç içe yaşıyoruz.

İDEALİMİZ HANÇERLENİYOR
Bu fay hatları sonunda oluşan her yıkım;
Hevesimizi,
Aşkımızı,
Şevkimizi,
Sevdamızı yok ediyor,
İdealimizi hançerliyor!

ASLINDA YIKIMI ÖNLEYEBİLECEK BİLGİ VE BİRİKİME SAHİBİZ
Aslında toplumumuz, tüm bu fay hatlarındaki gerilimi düşürerek yıkıcı depremleri önleyebilecek olgunluğa, birikime ve güce sahip.
Aslında küçük fedakârlıklarla birlikte hareket edilerek bu felaketlerden korunmak mümkün.
Ama toplumun belli kesimlerindeki duyarsızlık;
Samimiyetsizlik,

Ehliyetsizlik,
Yer yer yaşadığımız ufuksuzlukla birleşince, köklü bir kültür; dili, sanatı ve edebiyatıyla bu toplumsal yıkımın, bu korkunç enkazın altında kalıyor.

NURTOPU GİBİ YENİ FAY HATLARI
Bu da yetmezmiş gibi her geçen gün nur topu gibi yeni fay hatlarımız oluşuyor.
Dağınıklık,
Bölünmüşlük,
Savrulmuşluk…

TEMENNİ
Büyük sarsıntıları tetikleyen toplumsal, kültürel fay hatlarından uzak, uyum içinde, mutlu, huzurlu sağlıklı bir sosyal hayat temennisiyle.