MAYKOP DOLMENLERİ

Çeviri: Yemuz Haluk Özcan
http://megalith.ru/centers/mayen.shtm

Maykop, Adigey’in başkentidir. Bu bölgenin megalitik kültürünün en göze çarpan özelliklerinden biri dolmen şehirleridir. Bilinen en geniş megalitik şehir 580 megalitten oluşmakta (Kisinchy Grubu). İkinci bir özellik de zarar görmemiş yapıların oransal olarak azlığı.

Maykop, Adigey’in başkentidir. Bu bölgenin megalitik kültürünün en göze çarpan özelliklerinden biri dolmen şehirleridir. Bilinen en geniş megalitik şehir 580 megalitten oluşmakta (Kisinchy Grubu). İkinci bir özellik de zarar görmemiş yapıların oransal olarak azlığı.

   

   

Baleya (Beyaz) Nehir’in karşı kıyısında şaşırtıcı bir taş ocağı bulunmakta. Bu nedir? Bilmiyoruz…

EK1:
Dolmen: Neolitik çağdan kalma, özellikle Keltlerde rastlanan; ikisi dikili, üçüncüsü onların üzerine çatı oluşturacak şekilde inşaa edilen pasaj mezarlardır. Taş masa veya dev mezar olarak da geçer.

EK2:
Megalit: Kelime anlamı olarak Büyük (mega), Taş (litos) anlamına gelir. Neolitik çağda harç kullanılmadan yapılan en ilkel anıtlardır. Tek bir taştan oluşabildiği gibi yapıya da bu isim verilebilir. Megalitlerin mistik bir enerji yayarak dünyanın dengesinin korunmasına yardımcı oldukları varsayımı
söylenegelir.

Shirokaya Shel’deki Dolmenler. Giriş kapısı ve cephedeki dört dışbükeylik resimden de görülebiliyor. Bu arada cephe lentiküler(merceksel) formdaymış gibi görünüyor.

Vozrozdenie Köyündeki Dolmenler. Beton katlarının çok kaliteli bir şekilde bir araya getirilmesiyle göze çarpıyor.

Jane Vadisi Grubu. (Vozrozdenie den pek uzakta değil). İlki, soyut oymalarıyla ünlü. İkinci megalit ise bir kaç yıl önce restore edildi. Vadi ve bölge çevresi megalitler açısından oldukça zengin.

   

Doguab Nehri Grubu. Bu taş katmanlarıyla oluşturulmuş dolmenler, Pshada-Stili olarak adlandırılabilir. İlk başlarda dolmenlerdeki delikler dairesel. Bu grup Pshada yakınındaki Dolmen çiftliğinde bulunuyor.

   

   

Pshada Köyündeki Dolmenler. Yarı monolitik tipli dolmenler. Megalit benzeri kayalara açılan bir kaç mağaradan oluşmakta.

   

GELENDJIK

Gelendjik, Karadeniz kıyısında bir sağlık-dinlenme şehri. Bu bölgedekidolmenlerin en belirgin özelliği megalitlerin üstün nitelikte bir araya getirilmiş olması.

   

Neksys Dağı’nın Dolmenleri. Bu dolmenler bir alana dizilmişlerdir. İkincisi, gamma tipi taş tuğlaları ve blokların çok düzgün bir biçimde birleştirilmesi ile göze çarpıyor