NALÇİK’TE DÜNYA ÇERKES BİLİM AKADEMİSİ KURULDU

Kame A.
Adige Sesi, 25 Ağustos 1992, Nalçik
Marje, Ekim 1992
Çeviri: ÇETAW İbrahim

23 Ağustos 1992 günü Nalçik’te Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi’nin Uygulamalı Matematik Enstitüsünde bilimadamları, matematikçi, fizikçi, kimyacı ve teknik adamlar; biyoloji, enformasyon ve ekoloji profesör, doçent ve doktorları ve bu bilim dallarında önemli araştırmalar yapan kişiler toplandılar. Toplantıya Türkiye, Suriye, Ürdün ve Hollanda’da yaşayan hemşehrilerimiz ile Adigey, Abhazya ve Çerkes’ten gelen temsilciler de katıldılar. Moskova, Saint-Petersburg ve diğer şehirlerden gelen misafirler de vardı.

Toplantıyı açan enstitü direktörü, matematik bilimleri doktoru, Profesör NEHUŞ Adem bir bilim akademimiz olmasının zamanının geldiğini belirtti ve bunun için gerekli şartların mevcut olduğunu söyledi. Akademinin yalnız Kabardey için olmayıp tüm Çerkeslerin ihtiyacı olduğunu, Kabardey’de olduğu gibi Çerkessk’te, Adigey’de, Abhazya’da, Türkiye, Ürdün, Suriye, Hollanda, Almanya ve Amerika’da da bilimsel çalışmalarıyla ün yapmış hemşehrilerimizin olduğunu sözlerine ekledi.

Ulusumuzun yeniden yapılanması, geleceği, yaşamı ve onuru bilime sıkı sıkıya bağlıdır. Bilimadamlarımızın gücünün, bilimsel-teknolojik ilerlemeye ve dünya kültürüne katkılarının, halkımızın zeka kudretinin ortaya çıkarılmasına ve tanıtılmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlardan hareketle kurulacak olan bilimsel akademinin tüm dünya Çerkesleri için önemi büyüktür.

Akademinin isminin Dünya Çerkes Bilim Akademisi konulmasının anlamı hangi ülkede yaşarsa yaşasın tüm dünya Çerkes bilimadamlarını kapsamayı amaçlamış olmasındandır. Akademi, hükümet tarafından kurulmayıp çeşitli bilimsel kuruluşların katılımları ile oluşturulacaktır.
Dünya Çerkes Akademisi’nin kuruluş yasa taslağı hakkında genç Adige bilimadamı ve teşebbüs heyeti üyesi A. Timofeyev bilgi verdi.

Yasa taslağına göre akademi hükümet tarafından yönetilmeyecek, özerk ve uluslararası olacak. Bilimin her dalında ilerlemeyi sağlayıcı çalışmalar yapmak, toplumu ve özellikle Çerkes Ulusunun anlayış, kavrayış, zeka ve akıl gücünü geliştirmek, bilimadamı yetiştirmek, dünyada ilerleme ve gelişmeyi sağlayan tüm bilimsel alanlarda başarıyı arttırmak akademinin en önemli görevleri olarak belirtiliyor.

Akademi, çeşitli bilimsel araştırmaların yer aldığı kitap, dergi ve monografiler çıkaracak, önemli bilimsel araştırmalar yapanlara Çerkes bilimadamlanmn adını taşıyan ödül ve madalyalar, yetenekli öğrencilere burslar verecek.

Akademinin sermayesi kurucu ve bilimsel kurumlar ve şahıslarca karşılanacak. Akademinin yedi bilim dalından oluşması kabul edildi. Bunlar; Beşeri Bilimler, Elektronik ve Fizik, Kimya ve Biyoloji, Teknik Bilimler, Yer ve Zirai Bilimler, Matematik ve Mekanik ve Tıp.

Dünya Çerkes Akademisi’nin başkanlığına Matematik Bilimleri Doktoru, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü Profesör NEHUŞ Adem, İkinci Başkanlığına da Biyoloji Bilimleri Doktoru Profesör TEMBOT Aslanbiy seçildiler.

Geriye Dünya Çerkes Bilim Akademisi yasa taslağının, Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi’nce onaylanması kalıyor.

Akademinin kuruluş toplantısına Kabardey Ulusal Kongresi ve Dünya Çerkes Birliği Başkanı KALMIK Yura, R.F. Milletvekili MEÇ’ET’EY Abdulıh, Hollandalı Adige bilimadamı Recep Fethi, Kabardey-Balkar Cumhurbaşkanı Müsteşarı AJAHO Kanşobiy katıldılar.

Toplantıya katılanlar Abhazya olaylarına değindiler ve Gürcü ordusunun müdahalesini kabullenmediklerini belirttiler. Gürcü bilim ve kültür adamlarına küçük Abhaz halkına yardımcı olmaları, zulüm ve savaşı durdurmak için seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundular.