NEREDESİNİZ EY ÇERKES AYDINLARI

YEMUZ Nevzat Tarakçı

Toplumun aydın ve münevverleri halkın uyanık belleğidir.
Entelektüel; halkı, insanı, insanlığı, doğru olanı savunan kişi demektir.
Toplumları değiştirme, dönüştürme, doğru olanın öncülüğünü yapma düşüncesiyle iç içedir entelektüel.

CAN SIKAN DÜŞÜNDÜREN SORULAR
“Entelektüel, daima gergin bir şuurdur.”
O, herkesin baktığı yerden bakmaz.
O, bir başka bakış açısına dikkat çekmeye çalışır.
O, can sıkan, düşündüren sorular sorar.
Ya Çerkes aydınları, toplumun entelektüelleri?

BATAKLIKLAR ÜLKESİ “BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ” NE DÖNÜŞÜRKEN
İşte Finlandiya’dan “Zambaklar Ülkesi” nden çarpıcı bir örnek:
“Snelman’ın büyük ünü, Fin kültürünü yaratan halk öğretmeni olmasındandır. O ve arkadaşları bataklıklar ülkesini, beyaz zambaklar ülkesine dönüştürmeyi başarmışlardır.”
Entelektüel, halkın aklını, halkın vicdanını, halkın iradesini ve enerjisini uyandırmak zorundadır.
Neredesin ey Çerkes dünyasının entelektüeli?

KÜLTÜR DEĞERLERİ ALEV ALMIŞ YANIYORKEN
Toplum ve kültür adına ters giden pek çok şey varken,
Etraf, yangın yerine dönmüş, kültür değerleri alev almış yanıyorken, hangi duyarlı Çerkes entelektüelinin “üç maymunları” oynama hakkı olabilir?

EY ÇERKES AYDINI SORUMLULUĞUN ÇOK AĞIR SENİN
Kültürel, sosyal ve sanatsal sorunları “Görmek, duymak, bilmek” sorumluluk demek.
Samimiyet demek.
Doğruyu bulma çabası, demek.
“Küllerinden doğma” mücadelesi, demek.
Değilse,
Bencillik demek.
Neme lazım, demek.
Vurdumduymazlık demek!
Sorumluluktan kaçmak, demek.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, demek!

Hadi toplumun bir kesimi neyse de…
Ey Çerkes aydını, nedir bu hal?
Yok oluşun eşiğinde nedir bu ilgisizlik?
Nedir bu duyarsızlık?

TEMENNİ
Kültürel aşınmayı dert edinmiş, gören, duyan, hisseden, çözümün parçası olabilmek için fedakârlıklara katlanan duyarlı güzel insanların sayısının artması temennisiyle.