RUSYA FEDERASYONU SİVİL MECLİSİ’NDE SURİYE ADİGELERİNİN SORUNLARI KONUŞULDU

Haber Merkezi
Adige Mak Gazetesi, Temmuz 2012
Kavkazki Uzel Sitesi ve başka haber ajanslarından derlenmiştir
Çeviri: AÇUMIJ Hilmi

KEJERE Albert

Suriye’de olan olaylar sebebiyle 200 aile hemen Rusya’ya dönmek istediklerini söylediler.

Federasyon Sovyeti üyesi, Federasyon Sovyeti tarafından bu yılın ilkbahar aylarında Suriye’ye giden heyetin içerisinde yer alan Kejere Albert, Suriyeye gidişleri bu ülkede yaşayan Adigelerin içinde bulunduğu durum ve bununla alakalı yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Toplantı katılımcılarına ilettiğine göre Suriye’de durumun karışıklaşması yaklaşık bir yıl oldu. Senatör; ‘Hükümetin kararlarından hoşnutsuz olduklarının bir belirteci olarak ülkede karışıklıklar durulmuyor, suçsuz, barış içerisindeki halktan insanların kanı dökülüyor’ dedi.

Suriyenin farklı yerlerinde Rusya Federasyonu soydaşlarının durumlarının birbirine benzemediğini de belirtti. Kejere; ‘Soydaşlarımız içerisinde en ağır durumda olanlar Homs yakınlarındaki yerlerde yaşayanları’ dedi.
O’na göre Suriyede yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları (buna aileleri de dahil edildiğinde) 100 bin kişiler. Kejere Albert bu toplantıdaki konuşmasında; ‘Bunlardan Rusya Federasyonu vatandaşı olanların sayısı 30 bin kişi. Bu sayıya RF Vatandaşlığı alma hakkına sahip onların çocukları ve diğer aile bireyleri dahil değil. Burada şunu da belirtmek gerekir, bu bahis konusu olanlar Suriyelilere eş olmuş bayanlar. Bu şekilde Rusya vatandaşı olup Suriyelilerle evlenmiş olanların çocukları da dahil genel nüfusları 100 bin kişiden az değil‘ dedi.

Senatör aynı zamanda Rusya Federasyonu Soydaşı olup Suriyede yaşayanların sayısına da değindi. ‘Kafkas savaşı neticesinde Suriyeye gitmiş olan Kuzey Kafkasyada yaşayan milletlere mensup olanlardan türemiş soydaşların sayısı ise 100 bin kadar oluyor. Sözkonusu ettiğim Adige boyları ve başka Kafkas ulusları’ onun belirttiğine göre Suriyede dağlı halklardan türeyenlere de Çerkes deniliyor çünkü Çerkesler bu topluluğun % 90’nını oluşturuyor. Kejer Albert ‘Suriyede bu şekilde, Çeçen, Asetin, Kabardey-Balkar, Dağıstan milletlerinden türemiş insanlar yaşıyor. Dağıstan diasporası en çok Homs kenti ve yakınlarında yaşıyorlar ve şu an en zor durumda olanlar onlar’ dedi.

Kejere Albertin konuşmasının sonunda belirttiğine göre Suriyede olan karışıklıklar dolayısıyla hemen acilen Rusyaya 200 aile gelmek istiyor. ‘ Şu an onların hak talepleri inceleniyor ve Rusya Federasyonu Region yönetimleri onlara yardımcı oluyor’ dedi.

ŞEVÇENKE Maksim

Adigelerin tarihi topraklarına geri getirilmesine ilişkin bir komite oluşturulmasının zamanı geldiğini belirtti.

1. kanalda program yapıcısı, RF Sivil Meclisi Uluslarası İlişkiler ve Diplomasi Çalışma Grubu Başkanı Maksim Şevçenke Suriyeideki olayların bu derece vahim olduğunu düşünmüyor. M. Şevçenke ‘Çerkeslerin toplu olarak yaşadıkları diğer Arap ülkeleri ile kıyaslanırsa, Suriye’de yaşayanlarının zor yaşamları yok. Benim anlatmak istediğim Suriyeideki Adigelerin yalnız başlarına bir baskıya uğramadıklarıdır’ dedi.

Ona göre Suriyeideki Adigeler her zaman tarihi topraklarına dönmek istiyorlardı. Son zamanlarda olan olaylar ise onların bu isteklerini daha da güçlendirdi. Şevçenke, Suriyeide yaşayan Adigelerin tarihi topraklarına geri getirilmeleri sorununu çözülmesi için bir komite oluşturulmasının uygun (gerekli) olduğunu belirtti.

Maksim Şevçenke; ‘Devlet organlarının: Hükümet, parlemento, sivil meclis temsilcileri ve bunun yanısıra diğer Adige toplumsal organizasyonları ile birlikte bu komitenin çalışması gerekiyor’ dedi.

Rusya Federasyonu Sivil Meclisi Üyesi ve RF Sivil Meclisi Uluslarası ilişkiler ve Diplomasi Çalışma Komisyonu Başkanı Aleksandr Sokolov’da onu destekledi. Sokolov’un belirttiğine göre Suriyeideki Adigelerin durumu ile daha önce Orta Asyaida yaşamakta olup mülteci olan Misket Türklerinin durumunun kıyaslanması doğru değil.

Aleksandr Sokolov; ‘Soydaşlarımıza yönelik kanuni normların bu sorunda kullanılması gerektiğinin altının çizilmesi lazım. Hangi milli kökene sahip olduklarına bakılmaksızın, kanunun kapsadığı herkesi Rusya davet edecek. Bu durumdaki insanların sayısının da az olmadığı belirtilmeli.’ dedi.

Onun belirttiğine göre ülkemizin demografik olarak durumunun kötü olması sebebiyle soydaşların geri getirilmesinde Rusya’nın çıkarı var. Aleksandr Sokolov; ‘Bu konuda Almanyainın tecrübesinden faydalanmalıyız, Almanya bütün dünyadaki soydaşlarını topluyor, ve bu konudaki bütün imkanları yerine getiriyor. Soydaşlarımızın geri dönüş şekilleri, bu konuda yapılması gerekenlerin belirlenmesi lazım’ dedi.

BEĞUŞE Adam

Homs yakınlarındaki 11 Adige köyü tamamen yıkıldı denilse bile yeri var. Bölge toplumsal organizasyonu ‘Adige Xase’ başkanı Beğuşe Adam konuşmacıların Suriyeide yaşayan Adigeler tehlike altında değillermiş gibi olan konuşmalarına katılmadığını belirtti.

Beğuşe Adam’ın belirtiğine göre Suriye’de yaşayan Adigeler ülkede iktidar sahiplerini destekliyorlar. Onların bakış açıları ile Rusya’nın bakış açısı örtüşüyor. Onların da arzuları barışsal yöntemlerle çatışmaların durdurulması.

Onun belirttiğine göre Aleviler Suriyeide yaşayanların ancak % 10’unu oluşturuyor. ‘Suriye’nin elit kesmi başta Başkan Esat olmak üzere Aleviler. Onlar ülke yönetiminin tamamını ellerinde tutuyorlar. Diğer % 80 ise onlara karşı duruyor. Suriye’deki karşıt görüş temsilcileri Adigelerle görüştüler ve onlarında kendi saflarında yer almalarının gerektiğini bildirdiler. Onların istekleri doğrultusunda hareket etmediklerinde Suriye’de Adigelerin yaşamayacaklarını ve ellerinden evlerini alacaklarını kesin dille belirttiler. Böylesi bir durumda onlar tehlike altında değiller nasıl denilebilir.’ dedi.
O’nun belirttiğine göre Homs yakınlarında 11 Adige köyü vardı. ‘Onları tamamen ele geçirdiler, insanlar tüm varlıklarını kaybettiler.’

Adigey Cumhuriyeti Devlet Sovyeti – Xase Milletvekili Ç’ERMIT Muğdin:
Toplantıyı organize edenler bu toplantıya gereken önemi vermediler. Bu sonuca ulaşmamıza sebep olan şey ise toplantı bitimine kadar dahi toplantı salonunda oturamamış olmaları. Bu toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Organları, Yabancılar Şubesi temsilcileri ve diğer ilgili kurum görevlileri de bulunmalıydı.

Suriye’de yaşayan Adigeler tarihi topraklarına dönmek istediklerini bu konuda yardım edilmesini talep ettiklerini belirten müracaatlarını ilk defa 25 Aralık 2011 tarihinde bizlere ulaştırmışlardı. Bunun üzerinden üç gün geçtiğinde ise Adigey Cumhuriyeti Parlementosu Rusya Federasyonu Başkanı’na, Devlet Duması’na ve Federasyon Sovyeti’ne baş vurmuştu. Bunun ardından yaklaşık altı ay geçtiysede bu yönde yapılan bir şey yok.

Bu konuda bizi memnun eden Rusya Federasyon Sovyeti Başkanı Valentina Matviyenke oldu. O Suriye’ye bir heyet gönderdi. Ben de burada bulunan pek çok kişide bu heyette yer aldık, gözlerimizle olanları gördük. Sokolov ve Şevçenke burada hiç bir şey olmadığını var sayıyorlar ama bana ulaşan haberlere göre 56-60 arasında soydaşımız bu olaylarda canını yitirdi. Bizi duymaları için daha ne kadar kişi ölmeli?

Bizim bahsettiğimiz çok büyük-kalabalık kitlelerin getirilmesi değil, günümüz itibariyle geri dönmek isteyenler bir kaç yüz aile.

Bu konu hakkında Federal Hükümet’in tüm Kuzey Kafkasya bölgeleri yöneticilerinin katılacağı bir komisyon oluşturmasını istiyoruz. Neden diye sorulacak olursa Tüm Kuzey Kafkasya milletlerinin hepsinin soydaşları Suriye’de yaşıyorlar. Evet Çerkeslerin sayısı daha çok ama biz orada diğer tüm milletlerden olan insanlara da rastladık. Bu sözünü ettiğimiz komisyonun bir an evvel kurulacağını ve soydaşlarımızın topraklarını bulacaklarını umut ediyoruz.

Heğejıye Beslan

Yakınlarda Kabardey-Balkar Cumhuriyetine Suriye’den bir grup daha gelecek, bu bazı sorunlarıda birlikte getirecek. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti toplumsal olganizasyonu ‘Perıt’ı temsil eden Heğejıye Beslan’ın belirttiğine göre; ‘Yurt dışında yaşayan Soydaşlara ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Politikasına Dair’ isimli federal kanun gereği Ruslar dışında, ülkemizde yaşayan yerli milletlerden olanlarında soydaşlarımız sayılması mümkün.

Heğejıye Beslan; ‘Bu kanunun bazı maddelerinin Rusya’da yaşayan diğer ulusların haklarını ihlal ettiğinide öne sürmek mümkün.’ dedi. O’nun belirttiğine göre Kafkas miletlerinden olup Suriyede yaşarken bu gün Kabardey-Balkar Cumhuriyetine geri dönenlerin sayısı 120 kişiye ulaştı.
Heğejey; ‘Bunların yarıdan daha çoğu cumhuriyette bulunan senatoryumlarda yaşıyorlar, insanların gönüllerinden kopan yardımlarla yaşamlarını sürdürüyorlar. Bize ulaşan bilgilere göre önümüzdeki günlerde Suriye’den gelen soydaşlarımızın sayısı daha da artacak ve bu bazı sorunlarında artmasına sebep olacak. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti de diğer Kafkas cumhuriyetleri gibi Federal Merkezden bütçe yardımı alıyor, bu yüzden federal merkezin yardımları olmadan geri dönen soydaşlarımıza düzgün yaşama-barınma imkanı sağlayamayız’ dedi.

O bu sorunun çözülmesi için RF Dışişleri Bakanlığı, RF Acil Durumlar Bakanlığı, RFGöçmen Dairesi Başkanlığı, Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı bir çalışma grubunun oluşturulmasının gerekli olduğunu belirtti.

Aynı zamanda konunun uzmanının dikkatleri çektiği başka bir konu ise konu ile ilgilenen toplumsal organizasyonların gelenlerin ülkede yaşamalarına izin veren ‘Vid na jiteltsvo’ belgesinin, Rusya Federasyonu vatandaşlığının kazanılması için gereken belgelerin hazırlanmasında da sorunlarla karşılaşıldığıydı.

Heğejey Beslan; soydaşlarımızla alakalı evrakların ‘Yabancı ülke vatandaşlarınnın hukuki durumları hakında’ isimli kanunla yürtüldüğü böylece soydaş gibi değil herhangi bir başka ülke vatandaşı gibi, hiç bir kolaylık sağlanmadan hazırlattırıldığını da belirtti.

Toplumsal organizasyon ‘Perıt’ın temsilcisi Heğejey Beslan, Sivil Meclis’in bu konuda inisiyatifini kullanarak şu an var olan kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılarak, başka ülke vatandaşlığına sahip geri dönmek isteyen Adigelerin de soydaşlarımız statüsüne alınmasını ve bu konuda hukuki yapının oluşturulması yönünde çalışmasını gerekli gördüğünü belirtti. Sivil Meclis üyeleri de bu konuda çalışılmasını da uygun buldular.
Heğejey Beslan bunun yanısıra günümüzde vizenin sadece üç aylık kullanılabildiğini belirterek şöyle söyledi; ‘ Soydaşımız bu süre içersinde Rusya Federasyonunda yaşama iznini alamadan geri dönmek zorunda kalıyor’.

BDT ve Yabancı ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın sorunları ve Uluslarası İnsani İşbirliği Federal Bürosu Başkanı Konstantin Kosaçev Parlemento Yüksek Meclisinin daha önceki oturumunda soydaşlarımızın yanısıra, diğer ülkelerde yaşayan etnik diasporalara da yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtmişti. Bu konudaki sözleri özellikle Rusya Federasyonu vatandaşı olup Suriye’de yaşayanlarla buradaki Adigelere yönelikti.