Sülalelerimiz ve Yerleşimleri: KAHRAMANMARAŞ

Afşin-Deveboynu
(Kabardey)
Dav,
Sımıt,
Getje,
Meremıko,
Hasçu,
Dokul,
Thazepl,
Phontarıja,
Şıbzığua,
Guyıca,
Jenjıt,
Bargun,
Geteje

Andırın-Yeşiltepe-Kavaklıtepe-Benagoe
(Kabardey, Abzegh)
Mertoko,
Veroko,
Kuşha,
Şıvan,
Teuve.
Şid,
Lambej,
Tharıko,
Wedah,
Bughaşe,
Did,
Gı’da.
Bilgi: Teuwe Hajiyigo

Andırın-Altınboğa-Wıhablepo
(Kabardey)
Gouşrogo,
Pea’ga.
Bilgi: Teuwe Hajiyigo

Andırın-Akifiye
(Wubıh, Abzegh)
Berzeg,
Ajuk,
Mecöz,
Duğ,
Dıw,
Deçen,
Melgoşh,
Hatko

Elbistan-Soğucak-Astemıre
(Kabardey)
Terekegua,
Keref,
Hatıj,
Selah,
Haşuş,
Alho

Göksun-Haciömer-Kojege
(Kabardey)
Şıruh,
Tok,
Wunaşe,
Yelkaş,
Apejıgh,
Gibil,
Haşeg,
Mıtıj,
Gerş,
Aşıj,
Zeruna,
Merziye,
Haguare,
Gubj (Hambırsom)
Şeri
Bilgi: Kurtaran Karcı

Göksun-Kamışçık
(Kabardey)
Gel,
Azmet,
Jınjake,
Hatkut,
Late,
Şegem,
Ponej,
Lekoşek,
Lemerdon,
Abanoka,
Apejıh,
Guğujoka,
Jemenbe,
Melemuga
Bilgi: Tamer Tutucu
Hejelh (ХьэщӀэлI)
Bilgi: Mehmet Kurtkesen

Göksun-Büyükçamurlu
(Wubıh, Shapsugh, Abzegh)
Ansoquo,
Habpce,
Şamırza,
Yelgan,
Haşadög,
Fokışe,
Buğune,
Gaz,
Janik,
Göbaçoka,
Bereket,
Bağot,
Mıgaf,
Melaune,
Hajgul,
Ajuk,
Berzeg,
Handeregoj,
Duğu,
Deçen,
Bace

Göksun-Çardak
(Çeçen)
Yalxoy,
Dişnoy,
Akkiy,
Benoy,
Kurşloy,
Certkhoy,
Sesanxoy,
Şuonoy,
Biltoy,
Ertnoy,
Lamaroy,
Scontroy,
Peşhoy,
Baaloy,
Ershoy,
Neşhoy,
Gendirginoy,
Enganoy

Göksun-Karahmet
(Kabardey)
Kempare,
Balkar,
Afona,
Şıruvh,
Zeşoka,
Sebene,
Belağ,
Derağe,
Vunej,
Hakeş,
Gıda,
Kude

Göksun-Yantepe-Yusufefendi
(Kabardey)
Yemuz,
Afona,
Hajğule,
Höje,
Memyhağ,
Lekoşek,
Şhagöş,
Zığona,
Şıbzığa,
Kude,
Şokul
Ğoqoke
Bilgi: Telhat Güngör

Göksun-Korkmaz-Kırkmaz
(Kabardey)
Yhame,
Yender,
Mıle,
Dude,
Şokul,
Tağzit,
Alhas,
Gufejoka
Neğaple
Bilgi: Enver Bolat

Göksun-Kaleköy-Kaleseğleyen
(Kabardey)
Afona,
Şereg,
Sarağa,
Hatkut,
Zuruna,
Gibil,
Tata (Toğ),
Hoşey

Göksun-Yağmurlu
(Kabardey)
Mıtıj,
Apejıh,
Merze,
Şeri,
Hatkut,
Perit,
Hagara

Göksun-Fındık
(Kabardey)
Tambi,
Karden,
Kuşha (Asetin),
Vurım,
Hajeslenığa (Asetin),
Hoşey,
Hanvaşe,
Haşel,
Şomavhe,
Thazepl,
Verıl,
Höje
Verış
Herli
Hupe
Soh
Babış
Lığur
Limaho
Bilgi: Rauf Aydemir
Liy
Bilgi: Sinan Benli

Göksun-Temuraga
(Kabardey)
Zeşoka,
Kunıj,
Bahtır,
Aşhot,
Gelin,
Merzey,
Kefo,
Şogenşave,
Hanağa,
Hajbiş,
Janik,
Belağ,
Bemhyağ,
Yemzeğ,
Şak,
Tuma
Gumbal,
L’ewıj,
Ardıhan,
Laz,
Bereket.
Bilgi: ZEŞOKA Ahmet Çelik

Göksun-Saraycık
(Kabardey)
Jilehij,
Hatıj,
Gubır,
Jankazı,
Hakeş,
Astenır,
Kancaşu,
Juk,
Pşıvik,
Jıloka (Hatıka),
Merzey,
Memreş,
Yilal (Asetin),
Şogen,
Şereg,
Hoca (Kuşha)

Salyan
(Kabardey)
Memreş,
Merzey,
Gerihan,
Girite
Akhmat
Bilgi: AKHMAT Gökmen Zor

AAA-Line