TÜRKİYE ÇERKES DİASPORA İÇİN ÖNEMLİ BİR DURUM!

CircassianCenter

21 yılı geçti sizlerle birlikteliğimiz.

Bu süre boyunca sürekli Türkiye Çerkes diasporası STK’larının toplumumuzu nasıl felakete sürüklediğini dile getirdik.

Ne yaptı bu STK’lar?
1) Topluma sürekli KİN pompaladılar!
2) Çerkes kültürünü düğün yapmak, festival yapmak, sokaklarda dans etmek üçgenine hapsettiler.
3) Çerkes toplumu içindeki ahlaki çöküşü sürekli gizlediler.
4) Gençleri birer propaganda aracı olarak kullandılar.
5) Topluma anavatanımızla ilgili sürekli YALAN söylediler.
6) Anavatanda ne idüğü belli olmayan, kişiliksiz, kalibresiz ne kadar adam varsa Türkiye’ye getirip kafalarına kalpak geçirip dernek dernek dolaştırıp, anavatanı karaladılar.
7) Türkiye’deki Çerkes nüfusunu sürekli yüksek göstermeye çalıştılar. 1-2 milyonu 15-20 milyon gibi rakamlara uçurdular!
8) Bağımsız Kafkasya, Birleşik Kakasya, Büyük Çerkesya gibi anavatanımızla ilgisi ve bağlantısı olmayan tuhaf hayalleri empoze ettiler.
9) Türk Dil Kurumu gibi devletin resmi kuruluşunun DENETİMİNDE (Yazarının adına, toplumun kendi adına bile müdahalae eden TDK) basılan ÇERKEZCE sözlük için sevinç çığlıkları attılar.

Bu maddeleri çoğaltmak olası!

Ancak biz sonuca gelelim.

Türkiye Çerkes diasporası, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve ahlaksal çöküşünden nasibini aldı, almaya devam ediyor. Çerkes STK’ları da bu çöküşü hızlandırmaya katkıda bulundu, bulunuyor.

Bunun yansıması olarak; bir ÇERKES dernek başkanı, 15 yaşında bir genç kızımıza tacizde bulununca bu STK’larda bir panik yaşandı. Oysa bu yıllardan beri uyguladıkları politikaların sosyolojik bir yansımasıydı. Böyle yüzlerce taciz oluyordu: Ancak üstü yukarda saydığımız maddeler aracılığıyla kapatılıyordu. Bu son olay Türkiye Çerkes diasporasının bu STK’lar aracılığıyla her anlamda nasıl çökertildiğinin çıplak bir örneğini oluşturdu.

Bu STK yöneticisinin olayı ne ilktir ne de son olacaktır.

İşte bir örnek daha:
adiyuh @vugamive
Bazı saygıdeğer(!) dernek başkanlarımızın işyerlerinde çalışırken bizzat uğradığım tacize çıkarları uğruna sessiz kalıp şu olayı kınamak için sosyal medyada sıraya girmeleri de çok komik. Namuslu görünmek kimlere kalmış.

Anavatandan bağını koparan her kurum ve kişi eninde sonunda kendi sonunu hazırlayacaktır.

Bu berbat olayın yinelenmemesi için; uygulayacaklarını pek sanmıyoruz ama tüm STK’ların pek sevdikleri ”kalpak”larını önlerine koyup düşünmelerini öneriyoruz.

CircassianCenter