TÜRKİYE’DE BAĞLI OLDUĞU İLLERE GÖRE ABAZA (AŞUWA-ŞKARAWA VE TAPANTA) KÖYLERİ

Kopsirgen Orhan
15 Ağustos 2017

NOT: Daha önce Türkiye’de Abaza (Aşuwa) köyleri; özellikleri (Kafkasya’daki köyler ile ilişkili aile (sülale) adlarına göre bir kısmı ise göç tarihlerine göre anlatıldı, yazıldı… Şimdi, alfabetik olarak bu bölümde Abaza köylerinin hangi il ve ilçeye bağlı oldukları, köyün kurucu aileleri (sülaleler) ve köy nüfusu hakkında kısa bilgiler verilecektir.


ADANA

a) AKPINAR KÖYÜ
(Türkiye’de Lo Kıtlar bölümünde yazıldı.) Akpınar (Low Kıt) Adana iline 190 bağlı olduğu Tufanbeyli ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür. Köyün, Kafkasya’dan (Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti’nden göç tarihi1858-59 dur.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Kopsirgen (Къвапсырген)
Hapat (Хlапlатl)
Kas (Къас)
Acbek (Аджбекь)
Lak (Лак)
Gırcın (Гырджын)
Canımbey (Джанымбей)
Psınan (Псынан-Псыноу)
Napşı (Непщ)
Tseykhua (Цlекъва)
Aysan (Айсан)
Muradın (Мурадын)
Cguat (Джьгуат)
Yaş (Йащ)
Uçğuna (Уцгlвына)
Taban (Табан)
Candar (Джандар)
Kalmık (Къалмых)
Şak (Шакъ)
Guma (Гвыма)
Gıda (Гыда)
Jiba (Жьиба)
Mata (Мата)
Hata (Хlата)

Köy nüfusu 1996 kişidir.

b) BOLATPINAR KÖYÜ
(1889 yılında Türkiye’ye göç eden Abaza-Aşuwa köyleri bölümünde yazıldı.)

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):

Acbek (Аджбакь)
Bala (Бала)
Bıc (Быджь)
Canbey-Canımbey (Джьанбей-джьанымбей )
Candubey (джьандубей)
Cmekul (Джьмакъвыл)
Çko (Чква)
Dzug       (Дзугв)
Edig (Едигь)
Goga (Гвагва)
Hıs (Х1ыс)
Kas (Къас)
Latşış (Лачвыш)
Li (Ли)
Memhağ (Мемхьаг1)
Malux (Малыхв)
Muka (Мыква)
Muran (муран)
Napş (Напщ)
Sımha (Сымх1а)
Wraz (Ураз)
Zama (зама )

Köy nüfusu 2011 verilerine göre 191 kişidir. Bir o kadarda dışırada yaşıyanlar var. Toplam nüfus yaklaşık 440 kişi

c) İĞDEBEL KÖYÜ
(1889 yılında Türkiye ye göç eden Abaza (Aşuwa) köyleri bölümünde yazıldı.)
Bağlı olduğu Adana ya       211 bağlı olduğu Tufanbeyli ilçesine 25 kilometre uzaklıktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Bala (Бала)
Bıc (Быджь)
Candubey (Джьадубей)
Koça-Keç (Квача-к1ач)
Latşış (Лачвыш)
Muran (муран)
Muka (Мыква)
Napşi (Напщ)

Köy nüfusu 491kişi dışarıda yaşayanların sayısı ile birlikte toplam nüfus 1346       kişidir.

ADANA iline bağlı Abaza köylerin toplam nüfusu 3782 kişidir.

ADAPAZARI (Sakarya)

a) ALAAĞAÇ KÖYÜ
Sakarya iline 35 Akyazı ilçesine 3 kilometre uzaklıktadır. Bu köyde Abaza–Barakay kabilesinde Loh’lara ait bir köydür. Bu günkü haliyle köye Abaza köyü demek için bin şahit lazım köyün 2000‘i aşkın nüfusu var %100‘nü dışarıdan gelen Karadeniz kökenli insanlar teşkil etmektedir. Loh’rın asıl yerleşik köyleri bu köydür ancak Loh sülalesi bu köyde yaşamamakla birlikte bu köyün Loh köyü olduğu tarihsel bir gerçektir. Köyde hiçbir Abaza aile (Sülale) kalmamıştır. Ancak bu köyden olup dışarıda yaşayanların sayısı en az 200 kişidir. Kökenleri bu köyden olup İstanbul da yaşayan RatipTahir ve Sezgin Burak”ı daha önceden anlatmıştım bu köy halkındandır.

b) PAZAR KÖY
Sakarya iline 33 Akyazı ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Köyde dil bilmeyen sadece Abaza olduğunu ve sülale adını bilen 7 aile (ev) var. Bunlar Gumba (Гвымба), Semeyha (Семайх1а), Sımha (Сымх1а),Tlis (Тльис), Haguş (Х1вгвыш), Ekba (Екьба), Han ipa ya da Han (Хан-Ханипа

Bu köy halkından olan Abaza aileleri köyde ve dışarıda yaşayanların sayısı yaklaşık 300 kişidir.

c) YENİ ORMAN KÖYÜ
Sakarya iline 15 Akyazı ilçesine 11 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Köydeki mevcut sülaleler: Gumba (Гвымба) , Dzıba (Дзыба), Jan (Жан), Han (Хан), Han ipa (Ханипа) (Not: Han ve Hanipa aynı sülalenin söyleniş farklılığından kaynaklanmıştır.) Kabard (Къабард), Yaz (Уаз), Papa (П1ап1а), Semeyha (Семайх1а)  Not: Bu sülalenin gerçek adı Sımha’dır (Сымх1а) kanısındayım. Çünkü Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti’ndeki bazı köylerde Sımha sülalesi var ama Semeyha diye bir sülale yok. Smır (Смыр), Xakuş (Хаквыш)

Abaza-Barakay–Aşuva nüfusu yaklaşık 300 kişi civarındadır.
 
d) KEPEKLİ KÖYÜ
Sakarya iline 20 Akyazı ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan bir köydür. Şu anda köyde bulunan başlıca sülaleler: Aji (Ажьи), Ayikba (Айикба), Akirt (Акьирт), Amiçba (Aмичба), Bag (Багъ), Gunba (Гвынба), Kosba (К1вацба), Papa (П1ап1а), Semyeha (Семайх1а).
Not: Bu sülalenin gercek sülale adı  Sımha’dır (Сымх1а), Han ipa (Ханипа).

Köy ailelerinin köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu 400 kişidir.

e) HASANBEY KÖYÜ
Sakarya iline 35 Akyazı ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Köyün çoğunluğu dışarıdan gelen halklar özellikle Karadeniz menşeli Lazlar tarafından işgal edilmiştir. Köyde sadece Abaza olduğunu bilen dört hane vardır. Bu aileler Eygba (Ейгба), Gumba (Гвынба), Han (Хан-Ханипа) Lis (Тльис).

Bu köy için, köyde ve dışarıda yaşayanlar sayısı olarak 300 kişi diyebiliriz. ADAPAZARI iline bağlı Abaza köylerin Toplam nüfusu 1850 kişidir.

 

NOT: Bu köyler Türkiye de Barakay (Loh) köyleri başlığı altında daha önce yazılmıştır

BİLECİK

a) ELMABEHÇE KÖYÜ
Elmabahçe köyü Bilecik iline 24 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Köyde hiçbir Abaza ailesi kalmamıştır. Bu köyde       daha önceden: Axa-Axba (Аха-Ахба), Bağba-Bağ (Багъ), Baroka (Барокъвa), Başa (Баща), Xuraspa (Хураспа), Dufa (Дуфа), Kodzba (К1вадзба), Pısa (П1ыса), Psxu (Псху) aileleri (sülaleleri) yaşamakta idi . Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu köyde hiçbir Abaza kalmamıştır.

Bu köy halkından olup dışarıda yaşayanların sayısı yaklaşık olarak 250 kişidir. Daha fazlada olabilir.

b) HASANDERE KÖYÜ
Bilecik iline bağlı olup ilçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri): (Bunların da çoğu dışarıda yaşamakta)
Amıçba (Амычба)
Aşboka (Ашвбокъва)
Xakuç (Хак1выч)
Paştaw (Паштау)
Baş (Баш)
Baştar (Баштар)

Köyde yaşayan nüfus 30 kişidir. Dışarıda yaşayanlarla birlikte değerlendirme yapılırsa toplam nüfus 100 kişi diyebiliriz.
 
c) KÜNÇEĞİZ KÖYÜ
Merkez Bilecik iline bağlı olup ilçeye 24 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza (Aşuwa) köylerindendir.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):

Bağ (Багъ)
Bşuk (Бшукъ)
Baroko (Барокъвa)
Pasar (Пасар)
Psxu (Псху)
Xiba (Хиба)
Ekba (Екьба)
Xuxa (Хухва)
Adeyba-Yeğba (Адейба-йаг1ба)

Köyde yaşayanların nüfusu 100 kişidir, dışarıda yaşayan nüfus 200 kişi, toplam nüfus 300 kişi.
 
d) KOVALCA KÖYÜ-BİBERKIT
Bilecik iline 41 Kilometre bağlı olduğu Bozöyük ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür. Bu köy daha önceden Karaçay-Çerkesk ve Türkiye’de bulunan BİBERT KITLAR bölümünde yazmıştım.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Karaşey (къаращей)
Kablah (къаблах1)
Tebuş (тебуш)
Şarmet (шармат)
Duğ (дуг1в)
Ağu (Aг1ву)
Bekbulat (бекьбулат)
Albot (Албот1)
Kam (к1ам)
Çupa (чупа)
Dal (дал)
Bıc (быджь)
Meker (мекьер)
Talustan (талустан)
Kılıç (къылыч)
Daş (даш)
Bala (бала)
Bibard (бибард)
Karden (къардан)
Şoğur (шог1вур)
Haceney (х1адженей)
Agır (Агыр)
Şererif (щерериф)
Nır (ныр)
Tabis (табис)
Çegerya (чегерйа)
Mamuh (мамух1в)
Akayba (Акайба)

Kovalca köyünde Abaza aile kalmamıştır. Dışarıda yaşayanların sayısı 300 kişidir.

NOT: Bir zamanlar bakanlık yapmış olan AZİZ MEKER       bu köydendir.

BİLECİK iline bağlı Abaza köylerin nüfusu 850 kişidir.

ÇORUM

a) GÖKÖREN (BZAGO KIT)

Çorum iline 50 kilometre bağlı Alaca ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür, Şkarawa diyalekti ile konuşur.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Ağuzba (Аг1вызба)
Axı-Axba (Ахы-Ахба)
Aji (Аджи)
Bağ (Багъ)
Blat-Kımış (Блат-Кымышв)
Dırbaş-Darımba (Дырбаш-Дарымба)
Bekiz (Бекьиз)
Cad-Cadır (Джад-Джадыр)
Dibab (Дибап1)
Ahbat (Ах1бат1
Gocek-Goc (Гваджьакь-Гваджь)
Aşmaswa (Ашвмасуа)
Agu (Агвы)
Kuc (К1выдж)
Halbat (Х1албат1)
Hüşt (Х1выщт)
Li (Ли)
Şıbzoxo (Шыбзыхва)
Şkotsa (Швкъвац1а)
Tanbi (Танби)
Tanaş (Танaш)
Satuç (Сатуч)
Zaçako (Зачвакъва)

Gökören köyünün nüfusu köyde ve dışarıda yaşılanlarla birlikte toplam 800 kişidir.

b) SULTAN KÖY
Sultan köyü Çorum alaca ilçesine bağlı olup ilçeye 18 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Aji (Ажй)
Naxri (Нахри)
Papa (П1ап1а)
Temez (Темез)
Tşu (т1шву)

Köy nüfusu; köyde ve dışarıda yaşayanlar ile birlikte 100 kişiyi aşkındır. Gazeteci ve Araştırmacı Taha Akyol bu köy halkındandır, Çorum iline bağlı Abaza köylerin nüfusu 900 kişidir.

ESKİŞEHİR

a) BEYKIŞLA-ÇEÇENGİŞ-DARIKOKIT
Eskişehir ilinin Seyitgazi ilçesine bağlı bir Abaza (Aşuva) köyü olup Eskişehir’e 63,       Seyitgazi ilçesine 20 km uzaklıktadır.

Köy halkında olup halen yaşayan sülaleler şunlardır:
Caka (Джака)
Cgotan (Джгватан)
Dal (Дал)
Dagıl (Дагыл)
Darıko (Дарыкъва)
Keza (Кеза)
Kot (Кот)
Kuç (К1выджь)
Murxan (Мурхан)
Rısta (Рыста)
Şarmat (Шармат)
Watnax (Уатнах)

Köy halkı nüfusu yaklaşık 220 kişi civarındadır.

b) MUSAÖZÜ KÖYÜ (Bağ Kıt)
Musaözü köyü Eskişehir merkez ilçeye bağlı olup ile 21 kilometre uzaklıkta olan Abaza (Aşuwa) köyüdür. Yeniköy-Nemli-Karaçayır köyleri ile birlikte 1858-59 yıllarında bu gün Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti’nin hudutları içinde bulanan Kujdu-Kujçkün ve Çergerey (Apsuwa) köylerinden göç etmişlerdir

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Aji (AЖи )
Bağ (Багъ)
Baya (Байа)
Çko (Чква )
Çıya (Чыйа)
Dargo (Даргво)
Darmıç-Dırmıç (Дармыч-дырмыч)
Gamca (Гамджa)
Geç (Геч)
Guşaz (гвыщаз)
Hoca (Хваджа)
Koça-Keç (К1вача-к1ач)
Havut (Х1ауыт)
Sako (Сакво)
Tanaş (Танаш)

Köy nüfusu köyde ve dışarıda yaşayanların toplamı 403 kişidir.

c) KARAÇAYIR KÖYÜ
Karaçayır Köyü Eskişehir merkez ilçeye bağlı olup ile 25 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür. Bu köy Musaözü-Nemli-Yeniköy ile birlikte bu gün Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçay-Çerkesk Özerk Cumhuriyeti hudutları içinde bulunan Kujdu-Kujçkün ve Çegerey (Apsuwa) köylerinden göç etmişlerdir. Her dört köyde aynı köylerden göç etmiş ancak Osmanlı’ya gelince dört ayrı köye yerleştirilmiştir. Her dört köyün beyi (reisi) Bağ ailesidir. Onun için her dört köye BAĞ köyleri demek lazım.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agırba (Агырба)
Aji (Ажи)
Cetger (Джьатгьар)
Çko (Чква)
Gunba (Гвынба)
Kodzba (Квадзба)
Waz (Уаз)

Köyde yaşayan kişi sayısı 50 civarındadır. Köy dışında yaşayanların sayısı köyde yaşayanların sayısından daha fazladır yani yaklaşık nüfus 150 kişidir.

d) İMİŞEHİR
İmişehir Köyü , Eskişehir iline bağlı olup ile 18 kilometre uzaklıkta bulunan Bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Laşış (Лачвыш)
Copia (джопиа)

Köy nüfusu dışarıda yaşayanlar birlikte toplam nüfusu 70 kişidir.

e) NEMLİ KÖYÜ
Eskişehir ili merkeze bağlı ve Eskişehir ilene 27 kilometre uzaklıkta bulunan Abaza-Besleney ve Kabartay karışımı bir köydür. Köyde yaşayan ve dışarıda yaşayan Abazaların toplam nüfusu yaklaşık olarak 150 kişidir.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agırba (Агырба)
Aji (Ажьи)
Barako ( Барокъва)
His (Хис)
Kodzba (К1вадзба)
Tambi (Тамби )

f) KÜMBETYENİ KÖY
Eskişehir İnönü ilçesine bağlı olup ilçeye 21 kilometre ile 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür.
…..
Nemli köyü köyde yaşayan kabartay aileleri       ile birlikte 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmişlerdir.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Abıt (Абыт)
Agırba (Агырба)
Baroka (Барокъва)
Hapat (Х1апат)
Waz (Уаз)

Köy halkının çoğunluğu Türkiye nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşamaktadır. Ancak köyleri ile       ilgileri devam etmektedir. Köyde yaşayanların tahmini nüfusu 75 kişidir. Dışarıda yaşayan kişilerle birlikte toplam nüfus 155 kişi civarındadır. .

ESKİŞEHİR iline bağlı Abaza köylerin nüfusu 1148 kişidir.

KAYSERİ

a) ALTIKESEK (Lo Kıt)
Kayseri iline 110 kilometre bağlı olduğu Pınarbaşı ilçesine 15 kilometre uzaklığında bulunan bir Abaza köyüdür.
…..
Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Afaij (Афаижь)
Aji (Ажьи)
Barasbi (Барасби)
Çko (Чква)
Bıc (Быджь)
Gımıc (Гымыч)
Ginaz (Гьиназ)
(Hatkoy) Kulbek (Kвылбек)
Halbat (Хlалбат)
Hatkoy (Хlаткъай)
Lo (Ло)
Kişmaxo (Кьишмахва)
Kısal (Кьысал)
Kup (Квьпl)
Qaqa
Nepşi (Непщ)
Rısta (Рыста)
Kanşoka (къаншоукъа)  

KöyNüfusu köyde ve dışarıda yaşayanların sayısı 301
 
b) BÜYÜK POTUKLU KÖYÜ
Kayseri iline 89 bağlı bulunduğu Pınarbaşı ilçesine 9 kilometre uzaklığında bulunan bir Abaza köyüdür. Abaza ailelerinin büyük bir çoğunluğu da başta Kayseri olmak üzere büyük şehirlere göç etmişlerdir. Köyde yaşayanların sayısı yaklaşık 90 kişidir. Bir bu kadar nüfus da dışarıda yaşamaktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Axraa (Axрaa)
Agaça (Агача)
Mıd (Мыд)
Naxşır (Нахшыр)
Hıstı (Х1ысты)
Caça (джача)
Cumoko (джумакъва)
Şemafe (щамафa)
Kuş (Квуш)
Dudu (дуду)
Kasa (Kaca)

Bekiz (Бэкьиз)
Dagune (дагвына)
Lağuç (Лаг1вычв)
İsmel (Исмел)
Mıd (Мыд)

Thaytsuh (Тх1айц1ыхв)

Köyde ve dışarıda yaşayanların toplam sayısı 400 kişiyi aşkındır.

c) KARABOĞAZ-ASLAN KIT-ASLAN HABLE
Kayseri iline 107 bağlı olduğu Pınarbaşı ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür,

Tespit edebildiğimiz kadarıyla;

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Aslan (Аслан)
Acbek (Аджьбек)
Hapat (Х1апат1)
Karma       (Къарма)
Tlis (Тлис)
Rıka (Рыка)
Baykaldı (Байкъалды)
Hapsak (Хапсак )
Borsa (борса)
Birsayka (Бирсайка )
Kalğur (Къалг1выр)
Kanoka (Къанокъва)
Gıği (Гыг1и)
Tekase (Текьасе)
Koşoko (Къвошоукъва)

Köy nüfusu yaklaşık 300 kişi.

d) KILIÇ MEHMET (Kılıç Kıt)
Kayseri iline 104 bağlı olduğu Pınarbaşı ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.       Köyün kurucusu Kılıç ailesidir. Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti’ndeki Kılıç Kıt köyü ile Türkiye’deki Kılıç köylerini daha önceki yazıda anlatmıştık. Bu köyde Kılıç sülalesi kalmamıştır. Kılıç Ailesi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamakta olup       toplam nüfusları 27 kişidir. Emekli General Tevfik Özkılıç paşa bu köydendir.
 
e) KAZANCIK KÖYÜ
Kayseri iline 150 kilometre bağlı bulunduğu Pınarbaşı ilçesine 50 km uzaklıkta bulunan bir Abaza (Aşkaruwa) köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agaçe (Агача)
Dagune (Дагвына)
Lağuç (Лаг1вычв)
Li (Ли)
İsmel (Исмел)
Thaytsuh (Тх1айц1ыхв)
Yağan-Ğan (Йаг1ан-г1ан)

Kazancık köyü ilk yerleşim yıllarında Pınarbaşı ilçesine bağlı Çerkes köylerinin en büyük ve nüfusu çok olan bir köy iken göçler sonucunda oldukça küçülmüş nüfusu azalmıştır. Bu gün köyde yaşayanların sayısı ancak 75 kişidir. Köy dışında yaşayanların sayısı bu nüfusun belki de 5 katı kadardır. Toplam nüfus 375.
 
f) KÜÇÜK POTOKLU
Kayseri iline 104 bağlı bulunduğu Pınarbaşı ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agaça (Агача)
Bekiz (Бэкьиз)
Dagune (дагвына)
Lağuç (Лаг1вычв)
İsmel (Исмел)
Mıd (Мыд)
Thaytsuh (Тх1айц1ыхв)
Dışa (Дыша)
Hadog (Х1адогв)

Köyde ve dışarıda yaşayanların toplam sayısı 300 kişiyi aşkındır.

g) YUKARI BORANDERE (Yetlux Kıt) Köyü
Kayseri iline 100 km. bağlı olduğu olduğu Pınarbaşı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. Ancak, bu köyde hiçbir Abaza ailesi kalmamıştır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Bzago (Б3агва)
Halbat (Х1албат)
Mıd (Мыд)
Şarmat (Шармат)
Yağan-Ğan (Йаг1ан-г1ан)
Yetlix (Зтлых)
Koçasa (Качваса)
Bu köyde hiçbir Abaza ailesi kalmamıştır. Zamanında bölgenin en büyük köylerinden biri idi.

Köy halkının tamamı şu anda dışarıda yaşamaktadır. Bu köy halkından Yetlüx İsmet ağabeyden edindiğimiz bilgilere göre köy nüfusu 300 kişinin üzerindedir.

KÜTAHYA

AYKIRIKÇI (Xırıps Kıt) KÖYÜ
Kütahya iline 40 km bağlı olduğu Altıntaş ilçesine 10 km uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Açba-Xırıps (Ачба-Хырыпс)
Gırcın (Гырджын)
Kap (Кап1)
Kudc (К1выдж)
Xora (Хвара)
Lafij-Latşış (Лафиж-Латшыш)
Tsits (Циц)
Vardan (уардан)
Wınaça (Уынач1а)

Şu anda köyde yaşayanların sayası 59 kişi dışarıda yaşayanların sayısı köy muhtarının beyanına göre köy nüfusu toplamı 295 kişidir. Toplam nüfus 354.

MUĞLA

DÖĞÜŞBELEN KÖYÜ

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Ahba-Axba (Ахба)
Akaraç-Karaşay (Къарашай)
Avrısa-Rus (Аурыса-рус)
Ayrına-Ayrınba (Айрына-Айрынба)
Bağüden (Баг1выдан)
Barçan (Барчан)
Bedia (Бедиа)
Galdıma (Галдыма)
Gırcın (Гырджын)
Hurhmal (Хурхмал)
Kaba-Kab (Къабба-Къап)
Müfidaa (Муфида)
Sabua (Сабуа)
Tsarguş (Царгвыш)
Yaşba (Йашба)
Butba-Abıt (Бутба-Абыт)

İsmi  tespit edilipte köyde biten sülaler: Butba, Hötüş.

Köyde yaşayan nüfu ile dışarıda yaşayanların toplamı 229kişidir.

 

TOKAT

a) KAZIKLI (Kılıç Kıt)
Tokat iline 91 bağlı olduğu Zile ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agırba (Агырба)
Bore-Boren (Боре-борен )
Gap (Гап)
Lamko (Лламкъва)
Latşış (латшыш)
Marçanıko (марчаныкъва)
Tsarguş (Царгвыщ)
Kardan (Къардан)
Kılıç (Ккълыч)

Bu aile ve diğer sülalelerin çoğu köyden ayrılmış olup Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşamaktadır.       Köyde ve dışarıda yaşayanların toplamı:278 kişidir.

b) ÇERKEZ FINDICAK (Tram Kıt)
Tokat iline 102 kilometre bağlı olduğu Erbaa ilçesine 20 kilometre uzuklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.       Her ne kadar köyün adı Tram kıt ise de, köyde Tram (Trama) ailesi (sülalesi) kalmamıştır.

Köyde mevcut sülale adları sırasıyla şöyledir:
Axlay (Ахлау)
Bıc (Быдж)
Gumjaça (Гвымжвачва)
Koka (К1вак1ва)
Koça (К1вачa)
…..
NOT: Bu sülalenin diğer bir adı da Keç tir. (К1ьачв) – çka (Чкьa) – Çuka (Чква) Meşhur yazar ve milletvekili Sebahattin Selek bu köydendir ve Koça ailesindendir. Bu köyün nüfusu köyde olanlar ve köy dışında olanlar ile değerlendirildiğinde toplam nüfuz 300 kişiyi aşkındır.

c) ÇIRDAK (Dırmıc Kıt)

Çırdak-Darmıc Kıt köyü Tokat iline 61 kilometre bağlı olduğu Yeşilyurt ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kurulmuş bir Abaza ve Kabartay karışık  köydür. Abaza (Şkarawa) ailelerinden kurulmuştur.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agır (Агыр )
Bulat -Blat (Булат-блат)
Darmıc (Дармыч)
Cibaba (Джибаба )
Kadıj (Къадыжв)
Hanfen (Х1анфен )
Doxma (Дохвма)
Taxun-Dakum (Тахун-даквын)
Köy nüfusu (Abaza –Şkarawa aileleri için köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu 250 civarındadır. Zekeriya Temizel, Eski Maliye Bakanı şu anda İzmir CHP milletvekili bu köydendir.

d) ALPUDERE (Gebekoy)
Tokat iline 71 bağlı olduğu Sulusaray ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.
…..
Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agaçe (Агаче-Агача)
Eriboka (Ейрибукъва)
Gebako (Габакъва)
Hampal (Х1амп1ал)
Thaytsux (Тх1айч1ухъ)


Bu köyün asıl kurucusu Dadaruh oğlu Mahmut beydir. 1911 yılında ölmüştür. Mezarı Tokat mezarlığındadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Muvaffak Akman Gebeko Mahmut”un torunudur. Sivas Üniversitesi’nde görev yaparken dedesinin mezar taşını onarttırmıştır. Kuzeni gazeteci yazar ve İsmet İnönü”nün damadı Metin Toker bu köydendir. Köyde yaşayanların       sayısı yirmi kişi dışarıda yaşayanlar bu sayının 10 katı. Yaklaşık nüfus 200 kişi.

e) UĞURLUÖREN (Zehledin=Kamardı Kıt)
Tokat iline 80 kilometre bağlı olduğu Zile ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan bir Aba köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Kamardı (къамарды)
Memhağ (Мемхьаг1)
Şıbzıho (щыбзыхва)

Köy nüfusu 61 kişi olup, dışarıda yaşıyanların sayısı köyde yaşayan nüfustan daha fazladır. Köy nüfusu toplam olarak 150 kişiyi aşkındır.

SAMSUN

a) CEVİZLİ-Hurdaz-Tam kıt
Yeni adıyla Cevizlik eski adıyla Hurdaz Abazaca adıyla Tam Kıt (Tam”ların Köyü) Samsun ili Havza ilçesine bağlı olup ile 95 kilometre ilçeye 11 kilometre uzaklıkta       olan bir Abaza (Aşkarawa) köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Aji (Ажи)
Azdın (Адзын)
Bekbulat (Бекьбулат)
Goga (Гвагва)
Gona (Гвана)
Cegen (Чеген)
Dzgal (Дзгал)
Kar (Къар)
Kağo (Къаг1ва)
Loxa (Лоха)
Margi (Маргьи)
Tam (Т1ам)
Temez (Темез)
Papa (П1ап1а)
Pınzaç (Пынзач)
Yaş (Йаш)
Zığal (Зыг1ал)
Noğay (Ног1ай)
Sakunipa (Сак1вунйпа)
Çikhen (Чик1х1ан)
Koçaa (К1вача)
Rısta (Рыста)
Zorum (Зорум)
Başa (Баща)
Buka (Буква)
Buşa (Буша)
Çükeş (Чукьещ )
Dışv (Дышв)
Goda (Гвада)
Guğa (Гвыг1а)
Kaki (К1ак1и)
Kala (Кала)
Kambia-Kam (К1амбиа-К1ам)
Kappa (Каппа)
Karden (Къарден)
Koki-Koka (К1вак1и-К1вак1ва)
Keağa (Кьaъаг1а)
Lokha (Локвх1а)
Murşana (Муршана)
Müfa (Муфа)
Pehlivan (Пехлиуан)
Psuna (Псуна)
Puşmafa (Пушмафа)
Şapsığipa (Шапсыг1ипа)
Şuğa (Шуг1а)
Türkmen (Туркмен)
Xumsiripa (Хвымсырипа)
Argun (Аргвын)
Çoğara (Чагва-Чагвагаг1а)
Cetger (Джатгьар)
Doxuga (Дохуга)

Köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu 850 kişidir. Eski hava Kuvvetleri Komutanı Erdoğan Babaoğlu bu köydendir ve Papalardındır.
 
b) KARAMEŞE (BULAT KIT)

Karameşe-Bulat Kıt köyü Samsun iline 80 kilometre bağlı olduğu Havza ilçesine 14 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza köyüdür. Karameşe köyü halkı Abazaların Aşuwa-Şkarawa kolundan olup Abazacanın Şkarawa diyalektiyle konuşmaktadırlar.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Dakum-Taxun (Тахун-даквын)
Mamir (мамир)
Labıça (тлабыча)
Hanfen (Х1анфен)
Tsikis (Цикьис)

Köyün nüfusu köyde yaşayanlar ve dışarıda yaşayanlarla birlikte 100 kişiyi aşkındır.

 

SİVAS

a) ÇIRÇIR (KALADAS)

Çırçır (Kaladas) Köyü Sivas ili Yıldızeli ilçesine bağlı bir Abaza köyüdür. Bağlı olduğu Yıldızeli ilçesine 34 kilometre uzaklıktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Arxağ (Арха1г)
Buğaşe (Буг1аща)
Dumey (Думей)
Ebey (Ебей)
Goga (Гвагва)
Hate (Х1ате)
Hokgan (Х1вакъган)
Huran (Х1выран)
Karaşey (Къаращей)
Karoha (Къарoх1а)
Kardan (Къардан)
Kakupş (Хъакъвыпш)
Kuc (К1выджь)
Mbaz (Мбаз)
Memhağ (Мемхаг1)
Meremkul (Мемкъвыл)
Mıd (Мыд)
Noğay (Ног1ай)
Şavey (Шавей)
Tavuş (Тауыш)

Köyde ve dışarıda yaşayanların toplam nüfusu 630 kişidir.

 

 1. b) DEMİRBOĞA
  Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür. Sivas iline 123 Şarkışla ilçesine 35 kilometre uzaklıktadır. Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya’dan göç etmiştir. Köy halkı       Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Hopşux (Хопшвыхв)
Li (Ли)
Yağan (Йаг1ан)

Bugün için köyde yaşayan nüfus 20 kişidir. Dışarıda yaşıyan nüfus ise köyde yaşayanların beş katı kadardır. Yaklaşık olarak köy nüfusu 100 kişi.


c) GÜNDOĞAN (Bulamır):
Sivas iline 100 kilometre bağlı olduğu Yıldızeli ilçesine 46 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza (Aşuwa) köyüdür. Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir. Köy halkı       Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri)
Agaçe (Агача)
Xopşux (Хвапшвыхв)
Lidze (Лидза) – (Йаг1ан-Г1ан)

Köyde yaşayanlar ve dışarıda olanlanlarla birlikte değerlendirilirse 100 kişiyi aşkındır.

 

 1. d) HALKAÇAYIR (Xırıps Kıt)
  Sivas iline 70 kilometre bağlı olduğu Yıldızeli ilçesine 24 kilometreuzaklıkta olan       bir Abaza (Aşuwa) köyüdür. Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya’dan göç etmiştir. Köy halkı Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Arxağ (Архаг1)
Candubey (джадубей)
Xırıps (Хрыпc)
Karabağ (KЪaрabaг1)
Kık (Кык)
Latşış (Латшыш)
Xadcim (Хаджим)
Oguz (Огуз)
Papa (п1апа)
Yaz (Уаз)
Yaş (Йаш)      

Bu köyde nüfus yönünden değerlendirmeye tabi tutulduğunda köyde olanlar ve dışarıda olanlar yönüden toplam nüfus 300 kişiyi aşkındır. Türkiye ilk millet Meclisi vekillerinden Emir Marşan bu köydendir.


e-KARACAÖREN
Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür. Sivas iline 113 Şarkışla ilçesine 35 kilometre uzaklıktadır. Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir. Köy halkı       Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadırKöyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Agaçe (Агача)
Dagune (Дагвынa)
Li (Ли)

Liş-Tlis (Тлис)
Şarmat       (Шармат)
Wuneşe (Уынаща)
Yağan (Йаг1ан)
Catger (джaтгьар)
Mıd (Мыд)

Köyde yaşayanların nüfusu 30 kişidir.       Ancak dışarıda yaşayanların sayısı bu nüfusun üç katıdır. Toplam nüfus yaklaşık 100 kişiyi aşkındır. MHP milletvekili Mustafa Mit (MID) bu köydendir.

 1. f) TAVLADERE
  Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı bir Abaza (Aşuwa ) köyüdür. Sivas iline 123 Şarkışla ilçesine 31 kilometre uzaklıktadır. Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir. Köy halkı       Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadırKöyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
  Ağüzba (Аг1выдзба)
  İfgan (Ифган)
  Kdım (Кдым)
  Haratoga (Х1аратокъва)
  Kımza (Къымза)
  Koş (Къваш)
  Kumpıl (къвымпыл)
  Kuşpa (Къвышпа)Köy nüfusu 60 kişi olup iki kat nüfus dışarıda yaşamaktadır. Toplam nüfus 120 kişiyi aşkındır.
  g) YENİYAPAN (Sid Kıt)
  Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı bir Abaza (Aşuwa) köyüdür. Sivas iline 123 Şarkışla ilçesine 32 kilometre uzaklıktadır. Köy halkı 1858-59 yıllarında Kafkasya dan göç etmiştir. Köy halkı Abaza dilinin Şkarawaca diyalektinde konuşmaktadır.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Cad (Джад)
Dagune       (Дагвына)
Haratoga (Х1аратокъва)
Sid (Сид)
Yaş (Йаш )

Köy nüfusu 40 kişi olup 3 kat nüfus dışarıda yaşamaktadır. Bu durum karşısında köy nüfusu için 120 kişidir diyebiliriz.

YOZGAT

a) AĞILLI KÖYÜ
Yozgat iline 101 kilometre bağlı olduğu Aydıncık ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. (Osmaniye-Lo Kıt köyünden ayrılan Abaza köyleri bölümünde yazıldı)

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Cgotan (Джьгватан)
Gagi (Гаги)
Hapat (Х1aп1ат1)
Laçış (Латшыш)

Köyde yaşayan ve dışarıda da yaşayanlara birlikte 193 kişidir.


b) AYVALI
Yozgat iline 75 kilometre bağlı olduğu Sorgun ilçesine 41 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür. Köyün kurucu aileleri Bıc ve Li’lerdir. Köy Kürtlerle karışmıştır. Köy de ve dışarıda yaşıyan Abaza halkının toplamı yaklaşık 50 kişiyi aşkındır. (Osmaniye-Lo Kıt köyünden ayrılan Abaza köyleri bölümünde yazıldı.)

c) ÇAYIRÖZÜ (Çarivaz)
Yozgat iline 103 bağlı olduğu Çekerek ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.       (Osmaniye-Lo Kıt       köyünden ayrılan Abaza köyleri bölümünde yazıldı.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Arkağ (Архаг1)
Bala (Бала)
Canımbey (джьанымбей)
Çago (Чагва)
Çko (Чква)
Dzığo (дзыг1ва)
Guna (Гвына)
Hüşt (Х1выщт1)
Li (Ли)
Zeyre (Зейре)
Zuğa-Dzığo (Зуг1а-дзыг1ва)

Çayırözü köyünün köyde ve dışarıda yaşayanlar toplam nüfusu 300 kişinin üzerindedir.

d) ÇERKEZ BAKIR BOĞAZI (Darıko Kıt)
Yozgat iline 89 bağlı olduğu Aydıncık ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Arkağ (Apxar1)
Boren (борен)
Candar (джандар)
Malhoz ( малх1ваз)
Şarmat (Шармат)

Edinilen bilgilere göre bu dışarıda ve köyde yaşayanların toplam nüfusu 158 kişidir.

e) ÇERKEZ BURUNÖREN
Çerkez Burunören Köyü Yozgat a 41 bağlı olduğu Sorgun ilçesine 8 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza köyüdür. Bu köy halkı 1937-38 yıllarında köylerini bırakıp Osmaniye köyüne göç etmişlerdir. Köyde hiç kimse kalmadığından ilçeye bağlı köy listesinden de silinmiştir.

f) FUADİYE=Kuzğun
Yozgat iline 95 bağlı olduğu Çekerek İlçesine 18 kilometre uzaklıkta olan bir Abaza köyüdür. (Osmaniye-Lo Kıt köyünden ayrılan Abaza köyleri bölümünde yazıldı.)

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Bıc =Vadız (Быджь=уадыз)
Çago  (Чагва)
Dagune (Дагвына)
Hapat (Х1ап1ат1)
Haştsa (Х1ашвц1а)
Xut (Хвыт)
Keç (Кк1ьачв)
Kık (Кык )
Kelemet (Кьаламет)
Koko (Кк1вак1ва)
Mamuh (мамух1в)
Mıko (Мыква)
Laçış =Saban (Латшыш=сабан)
Badauh  ( бадах1в)

Fuadiye köyü bir zamanlar 70-80 hane barındırmakta idi. Ancak göçler bu nüfusu oldukça azaltmıştır. Köyde 25 hane bulunmakta köyde ve dışarıda yaşayanların toplamı (Köy muhtarının beyanına göre) 255 kişiyi aşmaktadır.

g) KESİKKÖPRÜ=Tambikoye
Yozgat-İli Saraykent ilçesine bağlıdır. Yozgat iline 87 kilometre bağlı olduğu Saraykent ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.       .

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Kabard-Kamardı (Къабард-къамарды)
Latşış (Лачвыш)
İvan (Иуан)
Pale=Pele (П1альа=пеле)
Tambi (Тамби)

Her ne kadar bazı belgelerde bu köyün nüfusu kabarık gösterilmiş isede       (köye yerleşen kürt ailelerden kaynaklanmıştır) Gerçek Abaza ailelerin köyde ve dışarıda yaşayanların toplamı 198 kişidir.

h) MERCİMEKÖREN=Tramçkun
Yozgat iline 104 bağlı olduğu Aydıncık ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):

Canımbey (Джaныбей)
Hapat (Х1aпaт)
Kasbot (Къасбот)
Latşış (Латшыш)
Li (Лий)

Qaqa       (К1вак1ва)
Noğay (Ногъай)
Tram (трам)
Wase (Уасе)

NOT: Daha önce bu köyü anlatırken bazı sülaler eksik yazılmıştır. Değerli kardeşimiz Alpaslan Turan”ın verdiği bilgilere göre gerekli düzeltmeyi yaptık. Alpaslan kardeşimizet ediyoruz. Köyde ve dışarıda yaşayanlarla birlikte toplam 200 kişidir.

ı) OSMANİYE =Lo Kıt) KÖYÜ
Yozgat iline 43 km Sorgun’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir Abaza köyüdür.

Köyün Kurucu aileleri (Sülaleleri):
Acbek (Аджьбекь)
Aji (Ажьи)
Apsa
Aysan (Айсан)
Belag (Белагь)
Bıc (Быджь)
Canımbe (Джанымбей)
Cguatan
Çagua (Чагва)
Çkudu
Tug (Тlыгь)
Kokua (Кlвакlва)
Guana (Гвана)
Hapat (Хlапlатl)
Haştsa (Хlашвцlа)
Kebıça
K’am (Кlам)
Khanşokua (Къаншвокъва)
Kopsirgen (Къвапсырген)
Kik (Кык)
Laçış (Латшыш)
Mıkua (Мыква)
Nepş (Непщ)
Nır (Ныр)
Şaw (Шау)
Waz (Уаз)
Rısta (Рыста)
Kup (Квьпl)
Şhamuz (швxıамуз)
…..
Osmaniye Köyü bir zamanlar 120 hane idi. Ancak göçler köyü 25 haneye düşürdü. Köyde ve dışarıda yaşayanların sayısı 308 kişidir.

 

TÜRKİYE DE İLLERE ABAZALARIN (Aşuwa-Aşkarawa )
TOPLAM NÜFUSU


ADANA

Akpınar:1996

Bolatpınar:440                       Toplam: 3782

İğdebel;440

 

ADAPAZARI

Alaağaç: 200

Hasanbey: 300

Kepekli:       400                         Toplam:1500

Pazarköy:300

Yeni Ormen:300

 

BİLECİK

Elmabahce:250

Hasandere:100                       Toplam:850

Kovalca :300

Künçeğiz:200

 

ÇORUM

Gökören:800                           Toplam:900

Sultanköy:100

ESKİŞEHİR

Beykışla:220

Karaçayır:150

Kümbet Yeni köy:155               Toplam:1148

Musaözü;403

Nemli; 150

İmişehir:70

 

KAYSERİ

Altıkesek: 301

Karboğaz (Aslan Kıt) 300

Kılıçmehmet (Kılıç Kıt):27           Tomlam:2003

Kazancık; 375

Küçükpotoklu:300

Büyük Potuklu:400

Yukarı Borandere:300

 

KÜTAHYA
Aykırıkcı Köyü: 354

 

MUĞLA

Döğbilen Köyü: 229

 

TOKAT

Kazıklı (Kılıç Kıt):278

Çerkez Fındıcak (Tram Kıt) : 300

Çırdak :250               Toplam;1178

Alpudere (Gebekoy):200

Uğurluörön (Zahledin):150

 

SAMSUN

Hurdaz=Cevizlik=Tam Kııt: 800             Toplam:900

Karameşe (Bulat Kıt) 100

 

SİVAS

Çırçır: 630

Demirboğa:100

Gündoğan=Bulamır: 100                     Toplam:1470

Halkaçayır (Xrıps Kıt): 300

Karacaören:100

Tavladere : 120

Yeniyapan: (Sid Kıt) 120

 

YOZGAT

Ağıllı: 193

Ayvalı:50

Çayırözü:275

Çerkez Bakır(Darıkokıt): 158          Toplam:1637

Çerkez Burun Ören : 0

Fuadiye: 255

Mercimekören. (Tram Çkun) 200

Osmaniye (Low Kıt): 308

TÜRKİYE GENEL TOPLAMI: 13951 kişi.

NOT: 1810’lardan 1948 yılına kadar Kafkasya’dan Türkiye’ye göç eden Abazaların sayısı 30.000’i aşkındır. Bu sayının ¾ göç sırasında yok olduğnu kabul etsek bile bu toplum 160 senede hiç mi artmadı?

 

Sevgi ve saygıdeğer okuyucular,

Yukarıda belirtilen illere bağlı Abaza köylerinin sayısı 51. Bu köylerin 48’ine bizzat gidip, köy kurucu ailelerin sülale adlarını tesbit ettim. Gitmediğim üç köyde (Adana Tufanbeyli ilçesine bağlı Akpınar, Bolatbınar ve İğdebel) bilgilerine güvenilir hemşerilerimden aldığım bilgilerle yetindim ve yazdım. Ancak, bu tespitlerimin yüzde yüz doğru olduğu iddiasında değilim. Mutlaka eksiklikler ve yanlışlıklar vardır. Mühim olan doğruya tam olarak ulaşmaktır.

Bu nedenle eksikler ve yanlışlıkların düzeltilmesi için tüm aziz hemşerilerime yalvarıyorum, yardımcı olun, gerçeği bulalım.

Sevgi ve saygılarımla 15. 08. 2017

Kopsirgen Orhan 

DİĞER ARAŞTIRMALAR

Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti’ndeki Abaza (Aşuwa) Lo Kıtlar >>>
KOPSİRGEN Orhan Baran

Türkiye’de Kılıç Kıtlar (Kiliçların) Köyleri >>>
KOPSİRGEN Orhan Baran

Türkiye’de Bağlı Olduğu İllere Göre Abaza (Aşuwa-Şkarawa ve Tapanta) Köyleri >>>
KOPSİRGEN Orhan Baran

Kovalca Köyü (Biberd Kıt) >>>
KOPSİRGEN Orhan Baran